Sluk kameraet, før du isætter eller fjerner batteriet.

 1. Fjern BL-7 batterikammerdækslet.

  Løft batterikammerdækslets lås, drej det til åben ( A ) position ( q ), og fjern batterikammerdækslet ( w ).

 2. Sæt dækslet på batteriet.
  • Hvis batteriudløseren er placeret, så pilen ( H ) er synlig, skal du skubbe batteriudløseren for at dække pilen ( H ).

  • Indsæt de to fremspring på batteriet i de matchende åbninger i dækslet som vist. Batteriudløseren vil glide til side for helt at afsløre pilen ( H ).

 3. Indsæt batteriet.

  Indsæt batteriet helt og sikkert som vist.

 4. Lås dækslet.

  • Drej batterikammerets dæksellås til den lukkede position ( q ), og fold den ned som vist ( w ).

  • Sørg for, at dækslet er forsvarligt låst for at forhindre, at batteriet løsnes under drift.

Fjernelse af batteriet

Før du fjerner batteriet, skal du slukke for kameraet, løfte batterikammerets dæksellås og dreje det til åben ( A ) position.

Fjernelse af batterikammerdækslet

For at frigøre batterikammerdækslet, så det kan fjernes fra batteriet, skubbes batteriudløseren i pilens retning ( H ), indtil den stopper.

Batterikammerdækslet
 • Brug kun BL-7 batterikammerdæksler; andre batterikammerdæksler kan ikke bruges med dette kamera.

 • Du kan lade dækslet sidde på, når du oplader batterier i en oplader.

 • For at forhindre, at der samler sig støv inde i batterikammeret, skal du udskifte batterikammerdækslet på kameraet, når batteriet ikke er isat.

Batteriniveau

 • Batteriniveauet vises på optagedisplayet og kontrolpanelet, mens kameraet er tændt.

  Overvåge

  Søger

  Kontrolpanel

 • Batteriniveauvisningen ændres, efterhånden som batteriniveauet falder, fra L til K , J , I og H . Når batteriniveauet falder til H , skal du afbryde optagelsen og oplade batteriet eller klargøre et ekstra batteri.

 • Hvis meddelelsen [ Udløser deaktiveret. Genoplad batteriet. ] vises, oplad eller udskift batteriet.

Standby-timeren

Kameraet bruger en standby-timer til at reducere forbruget af batteriet. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i omkring 30 sekunder, udløber standby-timeren, og skærmen, søgeren og kontrolpanelet slukkes. Et par sekunder før slukning vil skærmen og søgeren dæmpes. De kan genaktiveres ved at trykke udløserknappen halvt ned. Længden af tid, før standby-timeren udløber automatisk, kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ].