Bracketing varierer automatisk eksponering, blitzniveau, Active D-Lighting (ADL) eller hvidbalance en smule med hvert billede, og "bracketing" af den aktuelle værdi. Bracketing kan bruges i situationer, hvor det er svært at få de rigtige indstillinger, og der ikke er tid til at kontrollere resultater og justere indstillinger for hvert billede, eller til at eksperimentere med forskellige indstillinger for det samme motiv.

Auto bracketing sæt

Bracketing justeres ved hjælp af punktet [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen, som indeholder følgende muligheder:

Mulighed

Beskrivelse

[ AE & flash bracketing ]

Kameraet varierer eksponering og blitzniveau over en række fotografier.

[ AE bracketing ]

Kameraet varierer eksponeringen over en række fotografier.

[ Flash bracketing ]

Kameraet varierer blitzniveauet over en række fotografier.

[ WB bracketing ]

Kameraet laver flere kopier af hvert fotografi, hver med en forskellig hvidbalance.

[ ADL bracketing ]

Kameraet varierer Active D-Lighting (ADL) over en række eksponeringer.

Eksponering og flash-bracketing

Varier eksponering og/eller blitzniveau over en række fotografier. Sådan udfører du eksponering og/eller flash-bracketing:

Ingen eksponeringskompensation

-1 EV

+1 EV

 1. Vælg antallet af skud.

  • Hold BKT- knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

  • Ved andre indstillinger end [ 0F ] vises et bracketing-ikon og en indikator på optagedisplayet og kontrolpanelet.

 2. Vælg et eksponeringstrin.

  • Hold BKT -knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge eksponeringstrinnet.

  • Når [ 1/3 step ] er valgt for brugerdefineret indstilling b2 [ EV steps for exposure cntrl ], kan størrelsen af stigningen vælges fra 0,3 ( 1 / 3 ), 0,7 ( 2 / 3 ), 1,0, 2,0 og 3,0 EV. Bracketing-programmer med et trin på 2,0 eller 3,0 EV giver maksimalt 5 billeder. Hvis en værdi på 7 eller 9 blev valgt i trin 1, indstilles antallet af billeder automatisk til 5.

  • Bracketing-programmerne med et trin på 0,3 EV er angivet nedenfor.

   Kontrolpanel

   Eksponerings- og flash-bracketing-indikator

   Antal skud

   Bracketing rækkefølge

   0F

   0,3

   0

   0

   3F

   0,3

   3

   0/−0,3/+0,3

   5F

   0,3

   5

   0/−0,7/−0,3/+0,3/+0,7

   7F

   0,3

   7

   0/−1,0/−0,7/−0,3/
   +0,3/+0,7/+1,0

   9F

   0,3

   9

   0/−1,3/−1,0/−0,7/−0,3/
   +0.3/+0.7/+1.0/+1.3

 3. Tag billeder.
  • Tag antallet af billeder i bracketing-programmet.

  • De ændrede værdier for lukkertid og blænde vises i displayet.

  • Mens bracketing er aktiveret, viser optagedisplayet et bracketing-ikon, en bracketing-statusindikator og antallet af resterende billeder i bracketing-sekvensen. Efter hvert skud forsvinder et segment fra indikatoren, og antallet af resterende skud vil blive reduceret med et.

   Antal skud: 3

   Forøgelse: 0,7

   Visning efter første skud

  • Kontrolpanelet viser et M -ikon og en bracketing-statusindikator. Et segment forsvinder fra indikatoren efter hvert skud.

   Antal skud: 3

   Forøgelse: 0,7

   Visning efter første skud

  • Eksponeringsændringer på grund af bracketing føjes til dem, der er foretaget med eksponeringskompensation.

Indstillinger for bracketing

Når [ AE & flash bracketing ] er valgt, varierer kameraet både eksponering og flashniveau. Vælg [ AE bracketing ] for kun at variere eksponeringen, [ Flash bracketing ] for kun at variere flashniveauet. Bemærk, at flash-bracketing kun er tilgængelig i i-TTL og, hvor understøttet, automatisk blænde ( q A ) flashstyringstilstande ( i-TTL flashkontrol, kompatible flashenheder ).

Eksponering og flash-bracketing
 • [ Antal billeder ] og [ Inkrement ] kan også vælges via punktet [ Auto bracketing ] i fotooptagelsesmenuen.

 • I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause, efter at det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.

 • Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det første billede i sekvensen, når kameraet tændes.

Eksponeringsbracketing

Indstillingerne (lukkerhastighed og/eller blænde), der ændres under eksponeringsbracketing, varierer med optagetilstanden.

Mode

Indstilling

P

Lukkertid og blænde 1

S

Blænde 1

EN

Lukkerhastighed 1

M

Lukkerhastighed 2, 3

 1. Hvis [ TIL ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen, vil kameraet automatisk variere ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for kameraets eksponeringssystem overskrides.

 2. Hvis [ ON ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotooptagelsesmenuen, vil kameraet variere ISO-følsomheden.

 3. Brug brugerdefineret indstilling e6 [ Auto bracketing (tilstand M) ] til at vælge, om kameraet varierer både lukkerhastighed og blænde eller en hvilken som helst af lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed, når [ OFF ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Auto ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du trykke på BKT- knappen og dreje hovedkommandohjulet, indtil antallet af billeder i bracketingsekvensen er nul ( 0F ). Det sidst aktive program gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved at udføre en nulstilling med to knapper ( Two-Button Reset ), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke vil blive gendannet, næste gang bracketing aktiveres.

Hvidbalance bracketing

Kameraet laver flere kopier af hvert fotografi, hver med en forskellig hvidbalance. Sådan bruger du hvidbalancebracketing:

 1. Vælg antallet af skud.

  • Hold BKT- knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

  • Ved andre indstillinger end [ 0F ] vises et bracketing-ikon og en indikator på optagedisplayet og kontrolpanelet.

 2. Vælg et trin for hvidbalance.

  • Hold BKT -knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge trin for hvidbalance.

  • Størrelsen på stigningen kan vælges fra 1 (1 trin), 2 (2 trin) eller 3 (3 trin).

  • Hvert trin svarer til 5 mired. Højere "A"-værdier svarer til øgede mængder rav. Højere "B"-værdier svarer til øgede mængder af blåt.

  • Bracketing-programmerne med et trin på 1 er angivet nedenfor.

   Kontrolpanel

   Hvidbalance-bracketing-indikator

   Antal skud

   Hvidbalancestigning

   Bracketing rækkefølge

   0F

   1

   0

   1

   0

   3F

   1

   3

   1A, 1B

   0/A1/B1

   5F

   1

   5

   1A, 1B

   0/A2/A1/B1/B2

   7F

   1

   7

   1A, 1B

   0/A3/A2/A1/
   B1/B2/B3

   9F

   1

   9

   1A, 1B

   0/A4/A3/A2/A1/
   B1/B2/B3/B4

 3. Tag billeder.
  • Hvert billede vil blive behandlet for at skabe det antal kopier, der er angivet i bracketing-programmet, og hver kopi vil have en forskellig hvidbalance.

  • Ændringer af hvidbalance føjes til hvidbalancejusteringen foretaget med finjustering af hvidbalance.

  • Hvis antallet af billeder i bracketing-programmet er større end antallet af resterende eksponeringer, deaktiveres udløseren. Optagelsen kan begynde, når der indsættes et nyt hukommelseskort.

Hvidbalance-bracketing-begrænsninger

Hvidbalancebracketing er ikke tilgængelig ved billedkvalitetsindstillinger for NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.

Hvidbalance bracketing
 • [ Antal billeder ] og [ Inkrement ] kan også vælges via punktet [ Auto bracketing ] i fotooptagelsesmenuen.

 • Hvidbalancebracketing påvirker kun farvetemperaturen (den rav-blå akse i hvidbalance-finjusteringsdisplayet). Der foretages ingen justeringer på den grøn-magenta akse.

 • Hvis kameraet slukkes, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser, slukkes kameraet først, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.

 • I selvudløsertilstand vil antallet af kopier, der er angivet i hvidbalancebracketing-programmet, blive oprettet, hver gang lukkeren udløses, uanset den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling c2 [ Selvudløser ] > [ Antal billeder ].

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du trykke på BKT- knappen og dreje hovedkommandohjulet, indtil antallet af billeder i bracketingsekvensen er nul ( 0F ). Det sidst aktive program gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved at udføre en nulstilling med to knapper ( Two-Button Reset ), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke vil blive gendannet, næste gang bracketing aktiveres.

ADL bracketing

Kameraet varierer Active D-Lighting (ADL) over en række eksponeringer. Sådan bruger du ADL-bracketing:

 1. Vælg antallet af skud.

  • Hold BKT- knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

  • Ved andre indstillinger end [ 0F ] vises et bracketing-ikon og en indikator på optagedisplayet og kontrolpanelet.

  • Antallet af billeder bestemmer bracketing-sekvensen:

   Antal skud

   Bracketing sekvens

   2

   Off V værdi valgt i trin 2

   3

   Fra V Lav V Normal

   4

   Fra V Lav V Normal V Høj

   5

   [ H1 ]

   Fra V Lav V Normal V Høj V Ekstra høj 1

   [ H2 ]

   Lav V Normal V Høj V Ekstra høj 1 V Ekstra høj 2

  • Hvis du valgte 5 billeder, kan du vælge mellem bracketing-sekvenser [ H1 ] og [ H2 ] ved at holde BKT -knappen nede og dreje underkommandohjulet.

  • Hvis du har valgt mere end to billeder, skal du fortsætte til trin 3.

 2. Vælg mængden af Aktiv D-Lighting.

  • Hold BKT -knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge Active D-Lighting-indstillingen for det andet billede, når antallet af billeder i bracketingsekvensen er 2.

  • Bracketing-sekvensen varierer med den aktive D-Lighting-mængde som følger:

   Beløb

   Bracketing sekvens

   [ L ]

   Fra V Lav

   [ N ]

   Fra V Normal

   [ H ]

   Off V Høj

   [ H1 ]

   Fra V Ekstra høj 1

   [ H2 ]

   Fra V Ekstra høj 2

   [ AUTO ]

   Fra V Auto

 3. Tag billeder.
  • Tag antallet af billeder i bracketing-programmet.

  • Mens bracketing er aktiveret, viser optagedisplayet et ADL-bracketing-ikon og antallet af resterende billeder i bracketingsekvensen. Efter hvert skud vil antallet af resterende skud blive reduceret med et.

  • Kontrolpanelet viser et M -ikon og en bracketing-statusindikator. Et segment forsvinder fra indikatoren efter hvert skud.

   Antal skud: 3

   Visning efter første skud

ADL bracketing
 • [ Antal billeder ] og [ Mængde ] kan også vælges via punktet [ Auto bracketing ] i fotooptagelsesmenuen.

 • I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause, efter at det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.

 • Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det første billede i sekvensen, når kameraet tændes.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du trykke på BKT- knappen og dreje hovedkommandohjulet, indtil antallet af billeder i bracketingsekvensen er nul ( 0F ). Det sidst aktive program gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved at udføre en nulstilling med to knapper ( Two-Button Reset ), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke vil blive gendannet, næste gang bracketing aktiveres.