Videoer kan redigeres ved hjælp af følgende muligheder:

Mulighed

Beskrivelse

9

[ Trim video ]

Trim uønskede optagelser.

4

[ Gem aktuel ramme ]

Gem et valgt billede som et JPEG-stillbillede.

 • Disse muligheder er ikke tilgængelige med videoer optaget med [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] eller [ H.265 10-bit (MOV) ] valgt for [ Videofiltype ] i videooptagelsesmenuen.

Trimning af videoer

 1. Vis en video i fuld billedformat.

 2. Sæt videoen på pause på den nye åbningsramme.
  • Tryk på J for at starte afspilningen. Tryk på 3 for at holde pause.

  • Din omtrentlige position i videoen kan fastslås fra videoens statuslinje.

  • Tryk på 4 eller 2 , eller drej kommandohjulene for at finde den ønskede ramme.

 3. Vælg [ Trim video ].

  Tryk på i -knappen, fremhæv [ Trim video ], og tryk på 2 .

 4. Vælg startpunktet.

  For at oprette en kopi, der starter fra den aktuelle ramme, skal du fremhæve [ Startpunkt ] og trykke på J .

 5. Bekræft det nye startpunkt.
  • Hvis det ønskede billede ikke vises i øjeblikket, skal du trykke på 4 eller 2 for at spole et billede frem eller tilbage ad gangen.

  • Drej hovedkommandohjulet et stop for at springe 10 billeder frem eller tilbage.

  • Drej underkommandohjulet et stop for at springe frem eller tilbage 10 s.

 6. Vælg slutpunktet.

  Tryk på midten af undervælgeren for at skifte til værktøjet til valg af slutpunkt ( x ), og vælg derefter lukkerammen ( x ) som beskrevet i trin 5.

 7. Tryk på 1 for at oprette kopien.

 8. Forhåndsvisning af kopien.
  • For at få vist kopien skal du markere [ Preview ] og trykke på J (for at afbryde forhåndsvisningen og vende tilbage til menuen med gem-indstillinger, tryk på 1 ).

  • For at forlade den aktuelle kopi og vende tilbage til trin 5 skal du fremhæve [ Annuller ] og trykke på J .

 9. Vælg en gem mulighed.

  Vælg [ Gem som ny fil ] for at gemme den redigerede kopi som en ny fil. For at erstatte den originale video med den redigerede kopi skal du vælge [ Overskriv eksisterende fil ].

 10. Gem kopien.

  Tryk på J for at gemme kopien.

Forsigtig: Trimning af videoer
 • Kopien vil ikke blive gemt, hvis der ikke er tilstrækkelig plads på hukommelseskortet.

 • Videoer, der er mindre end to sekunder lange, kan ikke redigeres med [ Trim video ].

 • Kopier har samme tidspunkt og dato for oprettelse som originalen.

Fjernelse af åbnings- eller lukkeoptagelser
 • For kun at fjerne de afsluttende optagelser fra en video, skal du fremhæve [ Slutpunkt ] og trykke på J i trin 4, vælge den afsluttende ramme og fortsætte til trin 7 uden at trykke på midten af undervælgeren i trin 6.

 • For kun at fjerne åbningsoptagelserne skal du fortsætte til trin 7 uden at trykke på midten af undervælgeren i trin 6.

Valgmuligheden i Menu [ Trim Video ]

Videoer kan også redigeres ved at bruge punktet [ Trim video ] i i -menuen.

Gemmer udvalgte billeder som JPEG-stillbilleder

 1. Sæt videoen på pause på det ønskede billede.
  • Tryk på 3 for at sætte afspilningen på pause.

  • Din omtrentlige position i videoen kan fastslås fra videoens statuslinje.

  • Tryk på 4 eller 2 , eller drej kommandohjulene for at finde den ønskede ramme.

 2. Vælg [ Gem aktuel ramme ].

  Tryk på knappen i , og fremhæv derefter [ Gem aktuel ramme ] og tryk på J for at oprette en JPEG-kopi af den aktuelle ramme.

[ Gem aktuel ramme ]
 • Stillbilleder gemmes ved de dimensioner, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] i videooptagelsesmenuen, da videoen blev optaget.

 • De kan ikke retoucheres.

 • Nogle kategorier af fotooplysninger vises ikke under afspilning.