G -knappen

Tryk på G knappen for at se menuerne.

1

C [ PHOTO SHOOTING MENU ] ( C Foto Shooting Menu: Shooting Options )

2

1 [ VIDEO RECORDING MENU ] ( 1 Video Recording Menu: Video Recording Options )

3

A [ BRUGERDEFINERET INDSTILLINGSMENU ] ( A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger )

4

D [ PLAYBACK MENU ] ( D Afspilningsmenuen: Håndtering af billeder )

5

B [ SETUP MENU ] ( B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning )

6

F [ NETVÆRKSMENU ] ( F Netværksmenuen: Netværksforbindelser )

7

O [ MIN MENU ]/
m [ SENESTE INDSTILLINGER ] * ( O Min menu/ m Seneste indstillinger )

8

d (hjælp) ikon ( d (hjælp) ikonet )

9

Nuværende indstillinger

 • Du kan vælge den viste menu. Standard er [ MIN MENU ].

Brug af menuerne

Du kan navigere i menuerne ved hjælp af multivælgeren og J knappen.

1

Flyt markøren op

2

Vælg det fremhævede element

3

Vis undermenu, vælg fremhævet element, eller flyt markøren til højre

4

Flyt markøren ned

5

Annuller og vend tilbage til forrige menu, eller flyt markøren til venstre

 1. Fremhæv ikonet for den aktuelle menu.

  Tryk på 4 for at placere markøren i menuvalgsområdet.

 2. Vælg en menu.

  Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.

 3. Placer markøren i den valgte menu.

  Tryk på 2 for at placere markøren i den valgte menu.

 4. Fremhæv et menupunkt.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve et menupunkt.

 5. Visningsmuligheder.

  Tryk på 2 for at få vist indstillinger for det valgte menupunkt.

 6. Fremhæv en mulighed.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve en indstilling.

 7. Vælg den fremhævede indstilling.
  • Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte.

  • Tryk på G knappen for at afslutte uden at foretage et valg.

  • For at afslutte menuerne og vende tilbage til optagetilstand skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Nedtonede genstande
 • Nogle punkter og menuindstillinger kan være utilgængelige afhængigt af kamerastatus. Utilgængelige elementer vises i gråt.

 • I nogle tilfælde vil et tryk på J , når et nedtonet element er fremhævet, vise en meddelelse, der forklarer, hvorfor elementet ikke er tilgængeligt.

ON/OFF Kun varer

Hvis de eneste tilgængelige indstillinger for det aktuelle element er [ ON ] og [ OFF ], kan du skifte fra [ ON ] til [ OFF ] eller omvendt blot ved at trykke på J , trykke på multivælgeren til højre ( 2 ) eller trykke på elementet i displayet.

Ikonet d (Hjælp).
 • Hvor det er tilgængeligt, kan en beskrivelse af det aktuelt valgte element ses ved at trykke på knappen W ( Q ).

 • Tryk på 1 eller 3 for at rulle.

 • Tryk på W ( Q ) igen for at vende tilbage til menuerne.

Tryk på kontrolelementer

Du kan også navigere i menuerne ved hjælp af berøringskontroller ( berøringskontroller ).

Tekstindtastning

Et tastatur vises, når der kræves tekstindtastning, for eksempel hvis du bliver bedt om at indtaste et filnavn eller lignende. Indtast tekst som beskrevet nedenfor.

1

Tekstvisningsområde

2

Tastatur område

3

Valg af tastatur

 • Indtast tegn ved den aktuelle markørposition ved at fremhæve dem med multivælgerens piletaster og derefter trykke på J .

 • Markøren kan flyttes til venstre eller højre i tekstvisningsområdet ved at dreje et af kommandohjulene.

 • For at bladre gennem tastaturet med store og små bogstaver og symboler skal du fremhæve ikonet for valg af tastatur og trykke på J . Tastaturvalgsikonet er muligvis ikke tilgængeligt i nogle tilfælde.

 • Hvis et tegn indtastes, når tekstvisningsområdet er fuldt, slettes tegnet længst til højre.

 • Tryk på knappen O ( Q ) for at slette tegnet under markøren.

 • Tryk på X for at fuldføre indtastningen.

 • Tryk på G for at afslutte uden at fuldføre tekstindtastning.

i -knappen ( i menuen)

For hurtig adgang til ofte brugte indstillinger skal du trykke på i -knappen eller trykke på i -ikonet for at se i -menuen.

 • Forskellige menuer vises i foto- og videotilstande.

 • Valgmuligheder kan ses ved at trykke på elementer i displayet eller ved at fremhæve elementer og trykke på J ; valg kan derefter foretages ved hjælp af multivælgeren.

 • Elementer, for hvilke kameraet viser en kommandohjulsguide, kan justeres ved at fremhæve dem i i menuen og dreje et kommandohjul. I nogle tilfælde kan justeringer foretages ved hjælp af både hoved- og underkommandohjul.

Nedtonede genstande

Nogle punkter og menuindstillinger kan være utilgængelige afhængigt af kamerastatus. Utilgængelige elementer vises i gråt.

Brug af i -menuen med kameraet i "høj" retning

Når kameraet drejes for at tage billeder i "høj" (portræt) retning, roteres i -menuen for fototilstand, så den passer.

Menuen Still Photography i

Ved at trykke på i knappen under stillfotografering vises nedenstående elementer. Fremhæv det ønskede punkt ved hjælp af multivælgeren, og tryk på J for at få vist valgmuligheder.

1

Indstil billedkontrol ( billedkontrol )

2

Hvidbalance ( Hvidbalance )

3

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

4

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

5

AF-områdetilstand/emne. registrering ( AF-områdetilstand )

6

Fokustilstand ( Fokustilstand )

7

Måling ( Metering )

8

Vibrationsreduktion ( Vibrationsreduktion )

9

Optagelsesmenubank ( Optagelsesmenubank )

10

Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) )

11

Flytilstand ( Flytilstand )

12

Se hukommelseskortoplysninger ( Se hukommelseskortoplysninger )

Menuen Video i

Ved at trykke på i -knappen under videooptagelse vises nedenstående elementer. Fremhæv det ønskede punkt ved hjælp af multivælgeren, og tryk på J for at få vist valgmuligheder.

1

Indstil billedkontrol ( billedkontrol )

2

Hvidbalance ( Hvidbalance )

3

Billedstørrelse/billedhastighed ( Videorammestørrelse og -hastighedsindstillinger)

4

Mikrofonfølsomhed ( mikrofonfølsomhed )

5

AF-områdetilstand/emne. registrering ( AF-områdetilstand )

6

Fokustilstand ( Fokustilstand )

7

Elektronisk VR ( Elektronisk VR )

8

Vibrationsreduktion ( Vibrationsreduktion )

9

Optagelsesmenubank ( Optagelsesmenubank )

10

Brugerdefinerede kontroller ( g2: Brugerdefinerede kontroller )

11

Flytilstand ( Flytilstand )

12

Destination ( Destination )

Menuen Afspilning i

Hvis du trykker på i -knappen under afspilning, vises en kontekstafhængig i -menu med afspilningsmuligheder.

Fotos

Videoer

Videoer (afspilning sat på pause)

Tilpasning af i -menuen

De punkter, der vises i menuen i under optagelse, kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 eller g1 [ Tilpas i menu ].

 1. Fremhæv Custom Setting f1 eller g1 [ Customize i menu ], og tryk på J

  Se " G -knappen" ( G -knappen ) for oplysninger om brug af menuerne.

 2. Fremhæv den position, du vil ændre, og tryk på J .

  En liste over de emner, der er tilgængelige for den valgte position, vil blive vist.

 3. Fremhæv det ønskede punkt, og tryk på J .
  • Elementet vil blive tildelt til den valgte position, og mulighederne vist i trin 2 vil blive vist.

  • Gentag trin 2 og 3 som ønsket.

 4. Tryk på G knappen.

  Ændringer vil blive gemt, og menuen Brugerdefinerede indstillinger vil blive vist.