Om billedstyring

Vælg billedbehandlingsmuligheder (“Picture Control”) for nye billeder i henhold til scenen eller din kreative hensigt.

Valg af billedkontrol

Ved standardindstillinger kan Picture Controls vælges ved at holde knappen g ( Fn4 ) nede og dreje hovedkommandohjulet. Den valgte indstilling vises med et ikon i optagedisplayet.

 • Når en Creative Picture Control er valgt, kan effektniveauet vælges ved at holde knappen g ( Fn4 ) nede og dreje det underordnede kommandohjul.

 • Picture Control til videoer kan vælges ved at trykke på knappen g ( Fn4 ) i videotilstand.

Mulighed

Beskrivelse

n

[ Auto ]

Kameraet justerer automatisk nuancer og toner baseret på [ Standard ] (fototilstand) eller [ Neutral ] (videotilstand) Picture Control.

Q

[ Standard]

Standardbehandling for afbalancerede resultater. Anbefales til de fleste situationer.

R

[ Neutral ]

Minimal forarbejdning for naturlige resultater. Vælg for fotografier, der senere vil blive behandlet eller retoucheret.

S

[ Vivid ]

Billeder er forbedret for en levende fotoprint-effekt. Vælg til fotografier, der fremhæver primærfarver.

T

[ Monokrom ]

Tag monokrome billeder.

o

[ Portræt ]

Glat teint til naturligt udseende portrætter.

p

[ Landskab ]

Optag pulserende landskaber og bybilleder.

q

[ Flad ]

Detaljer er bevaret over et bredt toneområde, fra højlys til skygger. Vælg for fotografier, der senere vil blive omfattende bearbejdet eller retoucheret.

k01k20

Kreativ billedkontrol

Creative Picture Controls tilbyder unikke kombinationer af nuance, tone, mætning og andre indstillinger, der er indstillet til bestemte effekter. Vælg mellem i alt 20 muligheder, inklusive [ Drøm ] og [ Morgen ].

" Indstil billedkontrol "
 • Picture Controls kan også vælges ved hjælp af [ Set Picture Control ]-elementerne i menuerne til fotooptagelse og videooptagelse.

 • Elementet [ Set Picture Control ] i videooptagelsesmenuen tilbyder også en [ Samme som fotoindstillinger ]-indstilling, der indstiller Picture Control for videoer til det samme, som bruges til fotografier.

Ændring af billedkontroller

Picture Controls kan tilpasses, så de passer til scenen eller fotografens kreative hensigt.

 1. Vælg en billedkontrol.

  Vælg [ Set Picture Control ] i menuen til fotooptagelse eller videooptagelse , og fremhæv derefter den ønskede Picture Control , og tryk på 2 .

 2. Juster indstillinger.
  • Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve indstillinger. Tryk på 4 eller 2 for at vælge en værdi i trin på 1, eller drej underkommandohjulet for at vælge en værdi i trin på 0,25.

  • De tilgængelige muligheder varierer med den valgte Picture Control.

  • For hurtigt at justere niveauer for afbalanceret [ Sharpening ], [ Mid-range skarphed ] og [ Clarity ], skal du markere [ Hurtig skarp ] og trykke på 4 eller 2 .

  • Tryk på knappen O ( Q ) for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne.

 3. Gem ændringer og afslut.

  Tryk på J for at gemme ændringer. Picture Controls, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, er angivet med en stjerne (" U ").

Indstillinger for billedkontrol

Mulighed

Beskrivelse

[ Effektniveau ]

Slå lyden fra eller forstærk effekten af Creative Picture Controls.

[ Hurtig skarp ]

Brug [ Hurtig skarp ] til hurtigt at justere niveauer for afbalanceret [ Sharpening ], [ Mid-range skarphed ] og [ Clarity ]. Disse parametre kan også justeres individuelt.

[ Skærpning ]

Styr skarpheden af detaljer og konturer.

[ Skærpning i mellemområdet ]

Juster skarpheden af mønstre og linjer i området mellem [ Sharpening ] og [ Clarity ].

[ Klarhed ]

Juster den overordnede skarphed og skarpheden af tykkere konturer uden at påvirke lysstyrken eller det dynamiske område.

[ Kontrast ]

Juster kontrasten.

[ Lysstyrke ]

Hæv eller sænk lysstyrken uden tab af detaljer i højlys eller skygger.

[ Mætning ]

Styr farvernes livlighed.

[ Hue ]

Juster nuance.

[ Filter effekter ]

Simuler effekten af farvefiltre på monokrome billeder.

[ Toning ]

Vælg den farvetone, der bruges i monokrome billeder. Hvis du trykker på 3 , når en anden indstilling end [ B&W ] (sort-hvid) er valgt, vises mætningsindstillingerne.

[ Toning ] (Kreative billedkontroller)

Vælg den farvenuance, der bruges til Creative Picture Controls.

j -indikatoren

j -indikatoren under værdivisningen i billedkontrolindstillingsmenuen angiver den forrige værdi for indstillingen.

[ A ] (Auto)
 • Hvis du vælger A (auto), tilgængelig for nogle indstillinger, kan kameraet justere indstillingen automatisk.

 • Resultaterne varierer med eksponeringen og motivets position i billedet.

[ Filtereffekter ]

Vælg mellem følgende [ Filtereffekter ]:

Mulighed

Beskrivelse

[ Y ] (gul) *

Disse muligheder forbedrer kontrasten og kan bruges til at nedtone himlens lysstyrke i landskabsbilleder. Orange [ O ] giver mere kontrast end gul [ Y ], rød [ R ] mere kontrast end orange.

[ O ] (orange) *

[ R ] (rød) *

[ G ] (grøn) *

Grøn blødgør hudtoner. Bruges til portrætter og lignende.

 • Udtrykket i parentes er navnet på det tilsvarende tredjeparts farvefilter til sort-hvid fotografering.

" Auto " billedkontrol

Indstillinger kan justeres i området [ A−2 ] til [ A+2 ].

i -menuen

Fremhævelse af [ Indstil billedkontrol ] i menuen i og tryk på J viser en billedkontrolliste. Fremhæv en Picture Control, og tryk på 3 for at redigere indstillingerne, mens du får vist effekten på displayet.

 • Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve indstillinger. Tryk på 4 eller 2 for at vælge en værdi i trin på 1, eller drej underkommandohjulet for at vælge en værdi i trin på 0,25.

 • De tilgængelige muligheder varierer med den valgte Picture Control.

 • Tryk på knappen O ( Q ) for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne.

 • Tryk på J for at gemme ændringer.

 • Picture Controls, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, er angivet med en stjerne (" U ").

Brugerdefinerede billedstyringer

Gem ændrede Picture Controls som brugerdefinerede Picture Controls.

Mulighed

Beskrivelse

[ Gem/rediger ]

Opret en ny brugerdefineret Picture Control baseret på en eksisterende forudindstillet eller brugerdefineret Picture Control, eller rediger eksisterende brugerdefinerede Picture Controls.

[ Omdøb ]

Omdøb brugerdefinerede billedkontroller.

[ Slet ]

Slet brugerdefinerede billedkontroller.

[ Indlæs/gem ]

Kopier brugerdefinerede Picture Controls til og fra et hukommelseskort.

Oprettelse af brugerdefinerede billedkontroller

 1. Fremhæv [ Manage Picture Control ] i menuen til fotooptagelse eller videooptagelse, og tryk på 2 .
 2. Vælg [ Gem/rediger ].

  Fremhæv [ Gem/rediger ], og tryk på 2 for at se [ Vælg billedkontrol ]-indstillinger.

 3. Vælg en billedkontrol.
  • Fremhæv en eksisterende Picture Control, og tryk på 2 for at få vist redigeringsmuligheder.

  • Tryk på J for at gemme en kopi af den fremhævede Picture Control uden yderligere ændringer. Valgmulighederne [ Gem som ] vil blive vist; fortsæt til trin 5.

 4. Juster indstillinger.

  • Indstillingerne og proceduren er de samme som for [ Indstil billedkontrol ].

  • Tryk på J for at få vist [ Gem som ], når indstillingerne er færdige.

  • Tryk på knappen O ( Q ) for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne.

 5. Vælg en destination.

  Vælg en destination for den brugerdefinerede Picture Control (C-1 til C-9).

 6. Navngiv Picture Control.

  • Hvis du trykker på 2 , når en destination er fremhævet i det foregående trin, vises tekstindtastningsdialogen [ Omdøb ].

  • Standardnavnet, der er oprettet ved at tilføje et tocifret tal til navnet på den eksisterende Picture Control, vises i tekstvisningsområdet. Det tocifrede tal genereres automatisk af kameraet.

  • Custom Picture Control-navne kan være op til nitten tegn lange.

  • For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ).

 7. Tryk på X knappen.
  • Tekstindtastning afsluttes.

  • Den nye Picture Control vil blive tilføjet til Picture Control-listen.

Det originale billedkontrolikon

Den originale forudindstillede Picture Control, som den brugerdefinerede Picture Control er baseret på, er angivet med et ikon i redigeringsdisplayet.

Brugerdefinerede billedkontrolindstillinger

De tilgængelige muligheder med brugerdefinerede billedkontrol er de samme som dem, som brugerdefinerede billedkontrol var baseret på.

Deling af brugerdefinerede billedkontroller

Elementet [ Indlæs/gem ] i menuen [ Administrer billedkontrol ] kan bruges til at kopiere brugerdefinerede billedstyringer fra kameraet til et hukommelseskort. Du kan også slette brugerdefinerede Picture Controls eller kopiere dem fra et hukommelseskort til kameraet (hukommelseskortet skal indsættes i slot 1, da hukommelseskort indsat i slot 2 ikke vil blive registreret).

 • [ Kopier til kamera ]: Kopier (importér) brugerdefinerede billedstyringer fra hukommelseskortet til kameraet. Picture Controls kopieres til brugerdefinerede Picture Controls C-1 til C-9 på kameraet og kan navngives efter ønske.

 • [ Delete from card ]: Slet valgte brugerdefinerede Picture Controls fra hukommelseskortet.

 • [ Kopier til kort ]: Kopier (eksportér) en brugerdefineret Picture Control fra kameraet til et hukommelseskort. Fremhæv en destination (1 til 99) for den valgte Picture Control, og tryk på J for at eksportere den til hukommelseskortet.