De grundlæggende trin involveret i at tage billeder er beskrevet nedenfor.

Linser med tilbagetrækkelige tønder

Linser med tilbagetrækkelige tønder skal forlænges før brug. Drej zoomringen som vist, indtil objektivet klikker i den udstrakte position.

 1. Vælg fototilstand ved at dreje foto-/videovælgeren til C .
 2. Klargør kameraet.

  Hold håndtaget i din højre hånd og vugg kamerahuset eller objektivet med din venstre, før dine albuer ind mod siderne af dit bryst.

  Liggende (bred) orientering

  Portræt (høj) orientering

 3. Indram fotografiet.

  Placer hovedmotivet nær midten af billedet.

 4. For at fokusere skal du trykke udløserknappen halvt ned (dvs. tryk let på udløserknappen og stopper, når den trykkes halvt ned).
  • Fokuspunktet vil blive vist i grønt, når kameraet fokuserer. Hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, blinker fokuspunktet rødt.

  • AF-hjælpelyset kan lyse for at hjælpe med at fokusere, hvis motivet er dårligt oplyst.

  • Du kan også fokusere ved at trykke på AF-ON- knappen.

  AF-hjælpelys

  Bloker ikke AF-hjælpelyset, mens det er tændt.

 5. Uden at løfte fingeren fra udløserknappen skal du trykke knappen helt ned for at tage billedet.
Hukommelseskortets adgangslampe

Hukommelseskortets adgangslampe lyser, mens billedet optages. Fjern ikke hukommelseskortet eller batteriet.

Touch Shutter

Du kan også tage et billede ved at røre ved skærmen. Berør dit motiv for at fokusere, og løft fingeren for at udløse lukkeren ( The Touch Shutter ).

Indramning af billeder i portrætretning (“høj”).

Kameraet er udstyret med knapper til brug i portræt (“høj”) orientering, inklusive lodret udløser, S , Fn , AF-ON og i -knapper, hoved- og underkommandohjul og en multivælger.

 • Drej den lodrette optagelsesudløserknaplås til L for at undgå utilsigtet betjening af disse kontroller, når kameraet er i liggende (“bred”) orientering.

Brug af zoom i fototilstand

Tryk på X -knappen for at zoome ind på skærmen i fototilstand (op til et maksimum på ca. 16×).

 • Brug knapperne X og W ( Q ) til at zoome ind og ud.

 • Et navigationsvindue, der viser det aktuelt synlige område, vises i nederste højre hjørne af displayet.

 • Brug multivælgeren til at rulle til områder af rammen, der ikke er synlige på skærmen.