For at se fotooptagelsesmenuen skal du vælge fanen C i kameramenuerne.

Fotooptagelsesmenuen indeholder følgende elementer:

Vare

0

[ Optagelsesmenubank ]

Optagelsesmenubank

[ Udvidede menubanker ]

Udvidede menubanker

[ Opbevaringsmappe ]

Opbevaringsmappe

[ Filnavn ]

Filnavngivning

[ Rolle spillet af kort i Slot 2 ]

Rolle spillet af kort i plads 2

[ Billedområde ]

Billedområde

[ Billedkvalitet ]

Billede kvalitet

[ Billedstørrelse ]

Billedestørrelse

[ RAW optagelse ]

RAW-optagelse

[ ISO-følsomhedsindstillinger ]

ISO-følsomhedsindstillinger

[ Hvidbalance ]

Hvidbalance

[ Indstil billedkontrol ]

Indstil billedkontrol

[ Administrer billedkontrol ]

Administrer billedkontrol

[ Farverum ]

Farverum

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

[ Lang eksponering NR ]

Lang eksponering NR

[ Høj ISO NR ]

Høj ISO NR

[ Vignettekontrol ]

Vignettekontrol

[ Diffraktionskompensation ]

Diffraktionskompensation

[ Automatisk forvrængningskontrol ]

Automatisk forvrængningskontrol

[ Reduktion af fotoflimmer ]

Reduktion af fotoflimmer

[ Måling ]

Måling

[ Flash kontrol ]

Flash kontrol

[ Fokustilstand ]

Fokustilstand

[ AF-områdetilstand ]

AF-områdetilstand

[ AF-motivgenkendelsesmuligheder ]

AF-motivgenkendelsesmuligheder

[ Vibrationsreduktion ]

Vibrationsreduktion

[ Automatisk bracketing ]

Auto bracketing

[ Multiple eksponering ]

Multieksponering

[ HDR-overlay ]

HDR Overlay

[ Intervaltimer-optagelse ]

Interval timer-optagelse

[ Time-lapse video ]

Time-lapse video

[ Fokusskift-optagelse ]

Fokusskift-optagelse

Se også

"Photo Shooting Menu Standards" ( Foto Shooting Menu Standards )