Elementer [ Højfrekvent flimmerreduktion ] er blevet føjet til menuerne til fotooptagelse og videooptagelse. Ved at vælge [ Til (finjustering af lukkerhastighed) ] kan lukkertider mellem 1/8000 og 1/30 s justeres i mindre trin, så hastigheder, der holder flimren til et minimum , kan findes ved at se forhåndsvisningen på skærmen.

  • Højfrekvent flimmerreduktion er tilgængelig i tilstande S og M under stillfotografering og i tilstand M under videooptagelse.

  • Eksponeringsvedligeholdelse gælder nu under højfrekvent flimmerreduktion i fototilstand, når [ ISO-følsomhed ] er valgt for brugerdefineret indstilling b7 [ Behold eksp. når f/ ændres ].