Højfrekvent flimmerreduktion, som kan tildeles kamerakontroller ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ], kan nu også tilgås via elementerne [ Højfrekvent flimmerreduktion ] i menuerne til fotooptagelse og videooptagelse. Ved at vælge [ Til (finjustering af lukkerhastighed) ] kan lukkertider mellem 1/8000 og 1/30 s justeres i mindre trin, så hastigheder, der holder flimren til et minimum, kan findes ved at se forhåndsvisningen på skærmen.

  • Eksponeringsvedligeholdelse gælder nu under højfrekvent flimmerreduktion, når [ ISO-følsomhed ] er valgt for brugerdefineret indstilling b7 [ Behold eksp. når f/ ændres ].