Billedområdet for videoer kan vælges ved hjælp af [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i videooptagelsesmenuen. Beskæringen, der bruges til at filme video, varierer med den valgte indstilling. Uanset den valgte indstilling er billedformatet 16:9.

 • Vælg [ FX ] for at optage videoer i det, der omtales som "FX-baseret videoformat", [ DX ] for at optage i "DX-baseret videoformat".

 • Billedområdet for videoer optaget med [ N-RAW 12-bit (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] valgt for [ Videofiltype ] i videooptagelsesmenuen bestemmes af den indstilling, der er valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ]. Indstillingen valgt for [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i videooptagelsesmenuen gælder ikke.

 • Valg af [ DX ] for [ Vælg billedområde ] eller montering af et DX-objektiv på kameraet med [ 3840×2160; 120p ], [ 3840×2160; 100p ], [ 1920×1080; 120p ], eller [ 1920×1080; 100p ] valgt for [ Frame size/frame rate ] øger den tilsyneladende brændvidde med ca. 2,3× sammenlignet med FX-format.

 • Den aktuelt valgte mulighed vises med et ikon i displayet. Hvis [ TIL ] er valgt for [ Billedområde ] > [ DX-beskæringsalarm ] i videooptagelsesmenuen, blinker et billedområdeikon i optagedisplayet, når DX- eller 2,3×-beskæring er valgt.

 • Størrelserne på de forskellige afgrøder er vist nedenfor.

  Format

  Størrelse

  FX-baseret videoformat

  Ca. 35,9 × 20,2 mm

  DX-baseret videoformat

  Ca. 23,5 × 13,2 mm

  2,3×

  Ca. 16,7 × 9,4 mm

 • DX-baseret videoformat vælges automatisk, når et DX-objektiv er monteret.

 • Når 7680 × 4320 er valgt som billedstørrelse, er billedområdet fastsat til [ FX ]. Rammestørrelsen ændres til 3840 × 2160, når et DX-objektiv er monteret.

 • Hvis du vælger [ ON ] for [ Electronic VR ] i videooptagelsesmenuen, reduceres størrelsen af beskæringen.