Displayene viser information om aktuelle indstillinger. Andre ikoner eller advarsler kan lejlighedsvis blive vist, for eksempel når indstillinger ændres.

Monitoren

Fototilstand

1

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

2

Fleksibel programindikator ( P (Programmeret Auto) )

3

AF-områdebeslag ( AF-områdetilstand )

4

Temperatur advarsel

5

Release mode ( Release Mode )

6

Intervaltimer-indikator ( intervaltimer-optagelse )

t ikon ( t ikonet )

"Intet hukommelseskort"-indikator ( Isætning af hukommelseskort , intet hukommelseskort isat )

Hukommelseskort advarsel om høj temperatur (Advarsel om høj temperatur på hukommelseskort )

7

Fokustilstand ( Fokustilstand )

8

Time-lapse videooptagelsesindikator ( Time -lapse video)

9

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

10

Motivgenkendelse ( Valg af en motivtype til autofokus )

11

Flashtilstand ( Flashtilstande )

12

Sporlogindikator ( Placeringsdata )

13

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

14

Hvidbalance ( Hvidbalance )

15

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

16

Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )

17

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

18

Picture Control ( Picture Controls )

19

Billedområde ( justering af billedområdeindstillinger)

20

Indikator for eksponering og flash-bracketing ( eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing indikator ( hvidbalance bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( Tag HDR-billeder )

Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )

21

Antal billeder i eksponerings- og flash-bracketing-sekvens ( eksponering og flash-bracketing )

Antal billeder i WB-bracketing-sekvens ( hvidbalance-bracketing )

Antal billeder i ADL-bracketing-sekvens ( ADL-bracketing )

HDR-styrke ( Tag HDR-billeder )

Antal billeder i multieksponering ( Oprettelse af en multieksponering )

22

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Automatisk bracketing ( bracketing )

23

i -ikonet (i -knappen ( i menuen) )

24

Batteriindikator ( batteriniveau )

25

USB strømforsyning ( USB strømforsyning )

26

Flash-klar-indikator ( Brug af en blitz på kameraet )

27

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

Kamerakontroltilstand ( software )

28

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) , trådløst LAN , trådløst LAN )

Bluetooth-forbindelsesindikator ( Parring (Bluetooth) )

Flytilstand ( Flytilstand )

29

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

30

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

31

Indikator for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

32

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

33

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

34

Blændelåsikon ( f4: Kontrollås )

35

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

36

Ikon for lukkerhastighedslås ( f4: kontrollås )

37

Fokusindikator ( manuel fokus )

38

Måling ( Metering )

39

Autoeksponeringslås (AE) ( autoeksponeringslås )

40

Automatisk hvidbalancelås (AWB) ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) )

41

Touch-optagelse ( berøringskontroller , berøringsudløseren )

42

Vibrationsreduktionsindikator ( Vibrationsreduktion )

43

Lydløs tilstand ( lydløs tilstand )

44

FV-låsindikator ( FV-lås )

45

Fokuspunkt ( valg af fokuspunkt)

46

Flimmerregistrering ( Reduktion af fotoflimmer )

47

Telekonverter indikator

48

Visningstilstand ( d8: Visningstilstand (Photo Lv) )

Temperaturadvarsler
  • Hvis kameraets temperatur bliver forhøjet, vises en temperaturadvarsel og en nedtællingstimer. Når timeren når nul, slukkes optagedisplayet.

  • Timeren bliver rød, når 30 sekunders mærket er nået. I nogle tilfælde kan timeren blive vist umiddelbart efter, at kameraet er tændt.

Hukommelseskort advarsel om høj temperatur

Der vises en advarsel om høj temperatur i optagedisplayet, når temperaturen på hukommelseskortet stiger. Forsøg ikke at fjerne hukommelseskortet; vent i stedet på, at kameraet er afkølet, og advarslen forsvinder fra skærmen.

Intet hukommelseskort isat

Hvis der ikke er isat noget hukommelseskort, vises en "intet hukommelseskort"-indikator i optagedisplayet, og [–E–] vises i både kontrolpanelet og optagedisplayet.

Informationsdisplayet

1

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

2

Fleksibel programindikator ( P (Programmeret Auto) )

3

Ikon for lukkerhastighedslås ( f4: kontrollås )

4

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

5

Blændelåsikon ( f4: Kontrollås )

6

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

7

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Automatisk bracketing ( bracketing )

1

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) , trådløst LAN , trådløst LAN )

Bluetooth-forbindelsesindikator ( Parring (Bluetooth) )

2

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

3

Sporlogindikator ( Placeringsdata )

4

Indikator for eksponering og flash-bracketing ( eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing indikator ( hvidbalance bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( Tag HDR-billeder )

Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )

5

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

Kamerakontroltilstand ( software )

6

i -ikonet (i -knappen ( i menuen) )

7

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

8

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

9

FV-låsindikator ( FV-lås )

10

Autoeksponeringslås (AE) ( autoeksponeringslås )

11

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

12

Indikator for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

Værdi for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

1

t ikon ( t ikonet )

2

Intervaltimer-indikator ( intervaltimer-optagelse )

Time-lapse-videoindikator ( Time-lapse-video )

3

Flashkontroltilstand ( Flashkontroltilstand )

Lydløs tilstand ( lydløs tilstand )

4

Indikator for støjreduktion med lang eksponering ( Lang eksponering NR )

5

"Bip"-indikator ( kameralyde )

6

Batteriindikator ( batteriniveau )

7

USB strømforsyning ( USB strømforsyning )

8

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

9

AF-områdetilstand/motivgenkendelse ( AF-områdetilstand )

10

Fokustilstand ( Fokustilstand )

11

Se hukommelseskortoplysninger ( Se hukommelseskortoplysninger )

12

Flytilstand ( Flytilstand )

13

Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) )

14

Optagelsesmenubank ( Optagelsesmenubank )

15

Vibrationsreduktionsindikator ( Vibrationsreduktion )

16

Måling ( Metering )

17

Picture Control ( Picture Controls )

18

Hvidbalance ( Hvidbalance )

19

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

20

Temperatur advarsel

Videotilstand

1

Optagelsesindikator ( optagelse af videoer )

"Ingen video"-indikator ( 0 -ikonet )

2

Ekstern optagekontrol ( optagere )

3

Videooptagelsestid ( optagelse af videoer )

Tidskode ( Tidskode )

4

Billedstørrelse og -hastighed ( Videorammestørrelse og -hastighedsindstillinger)

5

Destination ( Destination )

6

Resterende tid ( optagelse af videoer )

7

Picture Control ( Picture Controls )

Tonetilstand ( Tonetilstand )

8

Billedområde ( Indstillinger for videobilledområde )

9

Videofiltype ( videofiltyper )

10

Lydniveau ( mikrofonfølsomhed )

11

Mikrofonfølsomhed ( mikrofonfølsomhed )

12

Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )

13

Lydstyrke for hovedtelefoner (lydstyrke for hovedtelefoner )

14

Zebramønster ( g9: Zebramønster )

Søgeren

Fototilstand

1

Telekonverter indikator

2

Visningstilstand ( d8: Visningstilstand (Photo Lv) )

3

Release mode ( Release Mode )

4

Fokustilstand ( Fokustilstand )

5

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

6

Motivgenkendelse ( Valg af en motivtype til autofokus )

7

Flashtilstand ( Flashtilstande )

8

Hvidbalance ( Hvidbalance )

9

Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )

10

Picture Control ( Picture Controls )

11

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

12

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

13

Billedområde ( justering af billedområdeindstillinger)

14

AF-områdebeslag ( AF-områdetilstand )

15

Fokuspunkt ( valg af fokuspunkt)

16

Indikator for eksponering og flash-bracketing ( eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing indikator ( hvidbalance bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( Tag HDR-billeder )

Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )

17

Antal billeder i eksponerings- og flash-bracketing-sekvens ( eksponering og flash-bracketing )

Antal billeder i WB-bracketing-sekvens ( hvidbalance-bracketing )

Antal billeder i ADL-bracketing-sekvens ( ADL-bracketing )

HDR-styrke ( Tag HDR-billeder )

Antal billeder i multieksponering ( Oprettelse af en multieksponering )

18

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

19

Sporlogindikator ( Placeringsdata )

20

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

21

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) , trådløst LAN , trådløst LAN )

Bluetooth-forbindelsesindikator ( Parring (Bluetooth) )

Flytilstand ( Flytilstand )

22

USB strømforsyning ( USB strømforsyning )

23

Batteriindikator ( batteriniveau )

24

Flash-klar-indikator ( Brug af en blitz på kameraet )

25

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

Kamerakontroltilstand ( software )

26

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

27

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

28

Indikator for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

29

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Automatisk bracketing ( bracketing )

30

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

31

Blændelåsikon ( f4: Kontrollås )

32

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

33

Ikon for lukkerhastighedslås ( f4: kontrollås )

34

Fleksibel programindikator ( P (Programmeret Auto) )

35

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

36

Fokusindikator ( manuel fokus )

37

Måling ( Metering )

38

Lydløs tilstand ( lydløs tilstand )

39

Vibrationsreduktionsindikator ( Vibrationsreduktion )

40

Autoeksponeringslås (AE) ( autoeksponeringslås )

41

Automatisk hvidbalancelås (AWB) ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) )

42

FV-låsindikator ( FV-lås )

43

Time-lapse-videoindikator ( Time-lapse-video )

44

Intervaltimer-indikator ( intervaltimer-optagelse )

t ikon ( t ikonet )

"Intet hukommelseskort"-indikator ( Isætning af hukommelseskort , intet hukommelseskort isat )

Hukommelseskort advarsel om høj temperatur (Advarsel om høj temperatur på hukommelseskort )

45

Temperatur advarsel

46

Flimmerregistrering ( Reduktion af fotoflimmer )

Videotilstand

1

Lydstyrke for hovedtelefoner (lydstyrke for hovedtelefoner )

2

Zebramønster ( g9: Zebramønster )

3

Picture Control ( Picture Controls )

Tonetilstand ( Tonetilstand )

4

Billedstørrelse og -hastighed ( Videorammestørrelse og -hastighedsindstillinger)

5

Billedområde ( Indstillinger for videobilledområde )

6

Videofiltype ( videofiltyper )

7

Resterende tid ( optagelse af videoer )

8

Destination ( Destination )

9

Videooptagelsestid ( optagelse af videoer )

Tidskode ( Tidskode )

10

Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )

11

Mikrofonfølsomhed ( mikrofonfølsomhed )

12

Lydniveau ( mikrofonfølsomhed )

13

Ekstern optagekontrol ( optagere )

14

Optagelsesindikator ( optagelse af videoer )

"Ingen video"-indikator ( 0 -ikonet )

Kontrolpanelet

Fototilstand

1

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

2

Fleksibel programindikator ( P (Programmeret Auto) )

3

Ikon for lukkerhastighedslås ( f4: kontrollås )

4

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

Værdi for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

Blitzkompensationsværdi ( Flashkompensation )

Antal billeder i eksponerings- og flash-bracketing-sekvens ( eksponering og flash-bracketing )

Antal billeder i WB-bracketing-sekvens ( hvidbalance-bracketing )

Resterende intervaller i intervaltimersekvens (intervaltimerfotografering )

Optagelser, der er tilbage i fokusskiftsekvens ( Focus Shift Photography )

Sporlogindikator ( Placeringsdata )

5

Indikator for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

6

Indikator for eksponering og flash-bracketing ( eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing indikator ( hvidbalance bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( Tag HDR-billeder )

Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )

7

Blændelåsikon ( f4: Kontrollås )

8

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

Eksponerings- og flash-bracketing-stigning ( eksponering og flash-bracketing )

WB-bracketing-stigning ( hvidbalance-bracketing )

Antal billeder i ADL-bracketing-sekvens ( ADL-bracketing )

Antal billeder med interval-timer (interval-timerfotografering )

Antal billeder med fokusskift ( Focus Shift Photography )

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) , trådløst LAN , trådløst LAN )

Bluetooth-indikator ( parring (Bluetooth) )

Computerforbindelse ( software )

9

Batteriindikator ( batteriniveau )

10

USB strømforsyning ( USB strømforsyning )

11

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Eksponering og flash bracketing ( eksponering og flash bracketing )

WB bracketing ( hvidbalance bracketing )

ADL bracketing ( ADL bracketing )

12

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

13

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

Forudindstillet manuel hvidbalancemålingstilstand ( Forudindstillet manuel )

Kamerakontroltilstand ( software )

14

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

15

Release mode ( Release Mode )

Bufferkapacitet ( frigivelsestilstand )

Bufferkapacitet (high-speed framecapture;High-Speed Frame Capture (C30/C120) )

Intervaltimer-indikator (interval-timerfotografering )

Time-lapse-videoindikator ( Optagelse af time-lapse-videoer )

Indikator for fokusskift ( Focus Shift Photography )

16

Hukommelseskortindikator (slot 2;rolle spillet af kort i slot 2 )

17

Hukommelseskortindikator (slot 1;rolle spillet af kort i slot 2 )

18

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

19

Fokustilstand ( Fokustilstand )

20

Optagelsesmenubank ( Optagelsesmenubank )

21

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

Videotilstand

1

Værdi for eksponeringskompensation (videoer; eksponeringskompensation )

2

Tilgængelig optagetid ( destination )