Displayene viser oplysninger om aktuelle indstillinger. Andre ikoner eller advarsler kan lejlighedsvis blive vist, for eksempel når indstillinger ændres.

Monitoren

Fototilstand

1

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

2

Fleksibel programindikator ( P (Programmeret Auto) )

3

AF-områdebeslag ( AF-områdetilstand )

4

Temperaturadvarsel ( Auto Temperature Cutout )

5

Release mode ( Release Mode )

6

Intervaltimer-indikator ( intervaltimer-optagelse )

t ikon ( t ikonet )

"Intet hukommelseskort"-indikator ( Isætning af hukommelseskort , intet hukommelseskort isat )

Hukommelseskort advarsel om høj temperatur ( Advarsel om høj temperatur på hukommelseskort )

7

Fokustilstand ( Fokustilstand )

8

Time-lapse videooptagelsesindikator ( Time-lapse video )

9

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

10

Motivgenkendelse ( Valg af en motivtype til autofokus )

11

Flashtilstand ( Flashtilstande )

12

Sporlogindikator ( Placeringsdata )

13

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

14

Hvidbalance ( Hvidbalance )

15

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

16

Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )

17

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

18

Picture Control ( Picture Controls )

19

Billedområde ( justering af billedområdeindstillinger )

20

Indikator for eksponering og flash-bracketing ( eksponering og flash-bracketing )

WB-bracketing-indikator ( hvidbalance-bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( Tag HDR-billeder )

Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )

21

Pre-release Capture ( d4: C30/C120 Options )

Antal billeder i eksponerings- og flash-bracketing-sekvens ( eksponering og flash-bracketing )

Antal billeder i WB-bracketing-sekvens ( hvidbalance-bracketing )

Antal billeder i ADL-bracketing-sekvens ( ADL-bracketing )

HDR-styrke ( Tag HDR-billeder )

Antal billeder i multieksponering ( Oprettelse af en multieksponering )

22

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Automatisk bracketing ( bracketing )

23

i ikon (i knappen ( i menuen) )

24

Batteriindikator ( batteriniveau )

25

USB strømforsyning ( USB strømforsyning )

26

Flash-klar-indikator ( Brug af en blitz på kameraet )

27

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

Kamerakontroltilstand ( software )

28

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) , trådløst LAN , trådløst LAN )

Bluetooth-forbindelsesindikator ( parring (Bluetooth) )

Flytilstand ( Flytilstand )

29

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

30

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

31

Indikator for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

32

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

33

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

34

Blændelåsikon ( f4: Kontrollås )

35

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

36

Lukkerhastighedslåsikon ( f4: Kontrollås )

37

Fokusindikator ( manuel fokus )

38

Måling ( Metering )

39

Autoeksponeringslås (AE) ( autoeksponeringslås )

40

Automatisk hvidbalancelås (AWB) ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) )

41

Touch-optagelse ( berøringskontroller , berøringsudløseren )

42

Vibrationsreduktionsindikator ( Vibrationsreduktion )

43

Lydløs tilstand ( lydløs tilstand )

44

FV-låsindikator ( FV-lås )

45

Fokuspunkt ( valg af fokuspunkt )

46

Flimmerregistrering ( Reduktion af fotoflimmer )

47

"Lens indbygget telekonverter aktiveret" indikator

48

Visningstilstand ( d9: Visningstilstand (Photo Lv) )

Temperaturadvarsler
  • Hvis kameraets temperatur bliver forhøjet, vises en temperaturadvarsel og en nedtællingstimer. Når timeren når nul, slukkes optagedisplayet.

  • Temperaturen, ved hvilken nedtællingstimeren starter, kan vælges fra [ Standard ] og [ High ] ved hjælp af [ Auto temperature cutout ] i opsætningsmenuen.

  • Timeren bliver rød, når 30 sekunders mærket er nået. I nogle tilfælde kan timeren blive vist umiddelbart efter, at kameraet er tændt.

Advarsler om høje temperaturer

Stigninger i kameraets interne temperatur eller temperaturen på hukommelseskort kan ledsages af advarsler om høje temperaturer i optagedisplayet. Vent til kameraet er afkølet, og advarslerne forsvinder fra displayet, før du håndterer kameraet, batteriet eller hukommelseskortene.

Intet hukommelseskort isat

Hvis der ikke er isat et hukommelseskort, vises en "intet hukommelseskort"-indikator i optagedisplayet, og [–E–] vises i både kontrolpanelet og optagedisplayet.

Informationsdisplayet

1

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

2

Fleksibel programindikator ( P (Programmeret Auto) )

3

Lukkerhastighedslåsikon ( f4: Kontrollås )

4

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

5

Blændelåsikon ( f4: Kontrollås )

6

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

7

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Exposure Compensation )

Automatisk bracketing ( bracketing )

1

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) , trådløst LAN , trådløst LAN )

Bluetooth-forbindelsesindikator ( parring (Bluetooth) )

2

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

3

Sporlogindikator ( Placeringsdata )

4

Indikator for eksponering og flash-bracketing ( eksponering og flash-bracketing )

WB-bracketing-indikator ( hvidbalance-bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( Tag HDR-billeder )

Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )

5

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

Kamerakontroltilstand ( software )

6

i ikon (i knappen ( i menuen) )

7

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

8

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

9

FV-låsindikator ( FV-lås )

10

Autoeksponeringslås (AE) ( autoeksponeringslås )

11

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

12

Indikator for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

Værdi for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

1

t ikon ( t ikonet )

2

Intervaltimerindikator ( intervaltimeroptagelse )

Time-lapse-videoindikator ( Time-lapse-video )

3

Flashkontroltilstand ( Flashkontroltilstand )

4

Indikator for støjreduktion med lang eksponering ( Lang eksponering NR )

5

"Bip"-indikator ( kameralyde )

6

Batteriindikator ( batteriniveau )

7

USB-strømforsyning ( USB-strømforsyning )

8

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

9

AF-områdetilstand/motivgenkendelse ( AF-områdetilstand )

10

Fokustilstand ( Fokustilstand )

11

Se hukommelseskortoplysninger ( Se hukommelseskortoplysninger )

12

Flytilstand ( Flytilstand )

13

Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) )

14

Optagelsesmenubank ( Optagelsesmenubank )

15

Vibrationsreduktionsindikator ( Vibrationsreduktion )

16

Måling ( Metering )

17

Picture Control ( Picture Controls )

18

Hvidbalance ( Hvidbalance )

19

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

20

Temperatur advarsel

Videotilstand

1

Optagelsesindikator ( optagelse af videoer )

"Ingen video"-indikator ( 0 ikonet )

2

Ekstern optagekontrol ( optagere )

3

Videooptagelsestid ( optagelse af videoer )

Tidskode ( Tidskode )

4

Billedstørrelse og -hastighed ( Videorammestørrelse og -hastighedsindstillinger )

5

Destination ( Destination )

6

Resterende tid ( optagelse af videoer )

7

Picture Control ( Picture Controls )

Tonetilstand ( Tonetilstand )

8

Billedområde ( Indstillinger for videobilledområde )

9

Videofiltype ( videofiltyper )

10

Lydniveau ( mikrofonfølsomhed )

11

Mikrofonfølsomhed ( mikrofonfølsomhed )

12

Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )

13

Lydstyrke for hovedtelefoner ( lydstyrke for hovedtelefoner )

14

Zebramønster ( g11: Zebramønster )

15

Optagelsesindikator (rød kant; g17: Rød REC Frame Indicator )

Søgeren

Fototilstand

1

"Lens indbygget telekonverter aktiveret" indikator

2

Visningstilstand ( d9: Visningstilstand (Photo Lv) )

3

Release mode ( Release Mode )

4

Fokustilstand ( Fokustilstand )

5

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

6

Motivgenkendelse ( Valg af en motivtype til autofokus )

7

Flashtilstand ( Flashtilstande )

8

Hvidbalance ( Hvidbalance )

9

Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )

10

Picture Control ( Picture Controls )

11

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

12

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

13

Billedområde ( justering af billedområdeindstillinger )

14

AF-områdebeslag ( AF-områdetilstand )

15

Fokuspunkt ( valg af fokuspunkt )

16

Indikator for eksponering og flash-bracketing ( eksponering og flash-bracketing )

WB-bracketing-indikator ( hvidbalance-bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( Tag HDR-billeder )

Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )

17

Antal billeder i eksponerings- og flash-bracketing-sekvens ( eksponering og flash-bracketing )

Antal billeder i WB-bracketing-sekvens ( hvidbalance-bracketing )

Antal billeder i ADL-bracketing-sekvens ( ADL-bracketing )

HDR-styrke ( Tag HDR-billeder )

Antal billeder i multieksponering ( Oprettelse af en multieksponering )

18

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

19

Sporlogindikator ( Placeringsdata )

20

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

21

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) , trådløst LAN , trådløst LAN )

Bluetooth-forbindelsesindikator ( parring (Bluetooth) )

Flytilstand ( Flytilstand )

22

USB strømforsyning ( USB strømforsyning )

23

Batteriindikator ( batteriniveau )

24

Flash-klar-indikator ( Brug af en blitz på kameraet )

25

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

Kamerakontroltilstand ( software )

26

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

27

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

28

Indikator for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

29

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Exposure Compensation )

Automatisk bracketing ( bracketing )

30

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

31

Blændelåsikon ( f4: Kontrollås )

32

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

33

Ikon for lukkerhastighedslås ( f4: kontrollås )

34

Fleksibel programindikator ( P (Programmeret Auto) )

35

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

36

Fokusindikator ( manuel fokus )

37

Måling ( Metering )

38

Lydløs tilstand ( lydløs tilstand )

39

Vibrationsreduktionsindikator ( Vibrationsreduktion )

40

Autoeksponeringslås (AE) ( autoeksponeringslås )

41

Automatisk hvidbalancelås (AWB) ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) )

42

FV-låsindikator ( FV-lås )

43

Time-lapse-videoindikator ( Time-lapse-video )

44

Intervaltimer-indikator ( intervaltimer-optagelse )

t ikon ( t ikonet )

"Intet hukommelseskort"-indikator ( Isætning af hukommelseskort , intet hukommelseskort isat )

Hukommelseskort advarsel om høj temperatur ( Advarsel om høj temperatur på hukommelseskort )

45

Temperatur advarsel

46

Flimmerregistrering ( Reduktion af fotoflimmer )

Videotilstand

1

Lydstyrke for hovedtelefoner ( lydstyrke for hovedtelefoner )

2

Zebramønster ( g11: Zebramønster )

3

Picture Control ( Picture Controls )

Tonetilstand ( Tonetilstand )

4

Billedstørrelse og -hastighed ( Videorammestørrelse og -hastighedsindstillinger )

5

Billedområde ( Indstillinger for videobilledområde )

6

Videofiltype ( videofiltyper )

7

Resterende tid ( optagelse af videoer )

8

Destination ( Destination )

9

Videooptagelsestid ( optagelse af videoer )

Tidskode ( Tidskode )

10

Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )

11

Mikrofonfølsomhed ( mikrofonfølsomhed )

12

Lydniveau ( mikrofonfølsomhed )

13

Ekstern optagekontrol ( optagere )

14

Optagelsesindikator ( optagelse af videoer )

"Ingen video"-indikator ( 0 ikonet )

15

Optagelsesindikator (rød kant; g17: Rød REC Frame Indicator )

Kontrolpanelet

Fototilstand

1

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

2

Fleksibel programindikator ( P (Programmeret Auto) )

3

Lukkerhastighedslåsikon ( f4: Kontrollås )

4

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

Værdi for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

Flashkompensationsværdi ( Flashkompensation )

Antal billeder i eksponerings- og flash-bracketing-sekvens ( eksponering og flash-bracketing )

Antal billeder i WB-bracketing-sekvens ( hvidbalance-bracketing )

Resterende intervaller i intervaltimersekvens (intervaltimerfotografering )

Optagelser, der er tilbage i fokusskiftsekvens ( Focus Shift Photography )

Sporlogindikator ( Placeringsdata )

Resterende eksponeringstid ( d6: Forlængede lukkertider (M) )

5

Indikator for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

6

Indikator for eksponering og flash-bracketing ( eksponering og flash-bracketing )

WB-bracketing-indikator ( hvidbalance-bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( Tag HDR-billeder )

Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )

7

Blændelåsikon ( f4: Kontrollås )

8

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

Eksponerings- og flash-bracketing-stigning ( eksponering og flash-bracketing )

WB-bracketing-stigning ( hvidbalance-bracketing )

Antal billeder i ADL-bracketing-sekvens ( ADL-bracketing )

Antal billeder med interval-timer (interval-timerfotografering )

Antal billeder med fokusskift ( Focus Shift Photography )

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) , trådløst LAN , trådløst LAN )

Bluetooth-indikator ( parring (Bluetooth) )

Computerforbindelse ( software )

9

Batteriindikator ( batteriniveau )

10

USB-strømforsyning ( USB-strømforsyning )

11

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Exposure Compensation )

Eksponering og flash bracketing ( eksponering og flash bracketing )

WB bracketing ( hvidbalance bracketing )

ADL bracketing ( ADL bracketing )

12

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

13

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

Forudindstillet manuel hvidbalancemålingstilstand ( Forudindstillet manuel )

Forløbet eksponeringstid ( Langtidseksponeringer (kun tilstand M) )

Resterende behandlingstid for støjreduktion ved lang eksponering ( Lang eksponering NR )

Visning af kamerakontroltilstand ( software )

14

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

15

Release mode ( Release Mode )

Bufferkapacitet ( frigivelsestilstand )

Bufferkapacitet (højhastigheds-frame-optagelse;High-Speed-ramme-optagelse (C30/C120) )

Intervaltimerindikator (intervaltimerfotografering )

Time-lapse-videoindikator ( optagelse af time-lapse-videoer )

Fokusskiftindikator ( Fokusskiftfotografering )

16

Hukommelseskortindikator (slot 2;rolle spillet af kort i slot 2 )

17

Hukommelseskortindikator (slot 1;rolle spillet af kort i slot 2 )

18

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

19

Fokustilstand ( Fokustilstand )

20

Optagelsesmenubank ( Optagelsesmenubank )

21

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

Videotilstand

1

Værdi for eksponeringskompensation (videoer; eksponeringskompensation )

2

Billedstørrelse og -hastighed ( Videorammestørrelse og -hastighedsindstillinger )

3

Tilgængelig optagetid ( destination )