Et [ ATOMOS AirGlu BT optioner ] punkt er blevet tilføjet til netværksmenuen. Brug den til trådløse Bluetooth-forbindelser mellem kameraet og Atomos UltraSync BLUE AirGlu-tilbehør.

 • UltraSync BLUE kan bruges til samtidige trådløse forbindelser til flere kompatible kameraer eller lydoptagere. Tidskoder overføres til de tilsluttede enheder fra UltraSync BLUE, og synkroniserer tidskoder selv på tværs af enheder fra en blanding af producenter. For information om det maksimale antal samtidige forbindelser, se Atomos hjemmeside.

  Vare

  Beskrivelse

  [ Opret forbindelse til ATOMOS AirGlu BT ]

  Opret en trådløs Bluetooth-forbindelse til en tidligere parret UltraSync BLUE.

  [ Gem ATOMOS AirGlu BT parringsoplysninger ]

  Par kameraet med UltraSync BLUE.

  • Kameranavnet vil blive vist på kameraets monitor.

  • Brug kontrollerne på UltraSync BLUE til at parre den med kameraet. For mere information, se dokumentationen til UltraSync BLUE.

  [ Slet ATOMOS AirGlu BT parringsoplysninger ]

  Afslut den trådløse forbindelse mellem kameraet og UltraSync BLUE.

  [ Kamera ]

  Vælg det navn, som kameraet er opført under på UltraSync BLUE.

 • Når du har etableret en trådløs forbindelse til UltraSync BLUE, skal du vælge [ Til ] eller [ Til (med HDMI-udgang) ] for [ Tidskode ] > [ Optag tidskoder ] i videooptagelsesmenuen for at begynde at modtage tidskoder. Tidskoderne vises i kameraets optagedisplay.

 • Hvis der ikke modtages en tidskode, vil optagedisplayet vise "--:--:--:--" (eller "00:00:00:00", når en ekstern enhed er tilsluttet via HDMI). Ingen tidskoder vil blive optaget, hvis optagelserne påbegyndes på dette tidspunkt.

Forsigtig: Brug af UltraSync BLUE
 • Tidskoder vil ikke blive optaget, hvis [ H.264 8-bit (MP4) ] er valgt for [ Video filtype ] i videooptagelsesmenuen.

 • UltraSync BLUE giver brugerne mulighed for at vælge billedhastigheden. Hvis værdien ikke stemmer overens med den, der er valgt med kameraet, vil tidskoder ikke blive optaget eller udsendt via HDMI. Tilpas billedhastigheden for UltraSync BLUE til videooptagelsens billedhastighed som følger:

  Videooptagelses billedhastighed

  UltraSync BLUE billedhastighed

  120p, 60p, 30p

  29,97 fps, 29,97 fps DF

  100p, 50p, 25p

  25 fps

  24p

  23,98 fps

  • Vælg 29,97 fps DF for drop-frame-optagelse.

  • Se dokumentationen til UltraSync BLUE for oplysninger om valg af billedhastighed.

 • De valgmuligheder, der er valgt for [ Tidskode ] > [ Optællingsmetode ], [ Tidskodeoprindelse ] og [ Drop frame ] i videooptagelsesmenuen kan ikke ændres, mens kameraet har en trådløs forbindelse til UltraSync BLUE.

 • Hvis kameraet mister den trådløse forbindelse til UltraSync BLUE, mens optagelse er i gang, vil det fortsætte med at optage tidskoder indtil slutningen af det aktuelle billede, selvom tidskoden vist i optagedisplayet skifter til "--:-- :--:--“ ca. 60 sekunder efter, at forbindelsen er afbrudt. Tidskoden vises igen, når den trådløse forbindelse til UltraSync BLUE er genetableret.

 • Den trådløse forbindelse til UltraSync BLUE slutter, når kameraet slukkes, eller standby-timeren udløber. Vi anbefaler at vælge [ Ingen begrænsning ] for brugerdefineret indstilling c3 [ Forsinkelse af slukke ] > [ Standby-timer ].