Om ISO-følsomhed

Kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) kan justeres efter mængden af tilgængeligt lys. Generelt giver valg af højere værdier mulighed for hurtigere lukkertider ved samme blænde. Vælg mellem indstillinger fra ISO 64 til 25600. Udvidede indstillinger fra ca. 0,3 til 1 EV (ækvivalent ISO 32) under ISO 64 og 0,3 til 2 EV (ækvivalent med ISO 102400) over ISO 25600 er også tilgængelige.

Justering af ISO-følsomhed

Hold S ( Q )-knappen nede, og drej hovedkommandohjulet.

 • Dit valg vises på optagedisplayet og kontrolpanelet.

 • Ved standardindstillinger foretages ændringer af ISO - følsomheden i trin på 1/3 EV. Størrelsen af trinene kan ændres ved hjælp af brugerdefineret indstilling b1 [ ISO-følsomhedstrinværdi ].

Høj ISO-følsomhed

Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys er der brug for for at foretage en eksponering, hvilket gør det muligt at tage billeder, når lyset er dårligt, og hjælper med at forhindre sløring, når motivet er i bevægelse. Bemærk dog, at jo højere følsomhed, desto mere sandsynligt er billedet påvirket af "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

 • "Støj" kan reduceres ved at aktivere høj ISO-støjreduktion. Høj ISO-støjreduktion kan aktiveres ved at bruge [ Høj ISO NR ]-punkterne i menuerne til fotooptagelse og videooptagelse.

Fotooptagelsesmenuen [ ISO-følsomhedsindstillinger ] Mulighed

ISO-følsomheden kan også justeres ved hjælp af punktet [ ISO-følsomhedsindstillinger ] i fotooptagelsesmenuen.

Hej 0.3–Hej 2.0

En indstilling på [ Hi 0,3 ] svarer til en ISO-følsomhed ca. 0,3 EV højere end ISO 25600 (ækvivalent med ISO 32000) og [ Hi 2,0 ] til en ISO-følsomhed ca. 2 EV højere (ækvivalent med ISO 102400). Bemærk, at billeder taget med disse indstillinger er særligt udsatte for "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

Lo 0,3–Lo 1,0

[ Lo 0,3 ] svarer til en ISO-følsomhed omkring 0,3 EV under ISO 64 (ækvivalent med ISO 50). [ Lo 1.0 ] er omtrent 1 EV under ISO 64 (ækvivalent med ISO 32). Bruges til større blænde eller langsommere lukkertider, når lyset er skarpt. Højdepunkter kan være overeksponerede. I de fleste tilfælde anbefales ISO-følsomheder på ISO [ 64 ] eller derover.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

Auto ISO-følsomhedskontrol justerer automatisk ISO-følsomheden, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den værdi, brugeren har valgt. Du kan vælge en øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol (100–Hi 2.0) for at forhindre, at ISO-følsomheden hæves for højt.

Aktiverer automatisk ISO-følsomhedskontrol

 • Hold S -knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge mellem ISO AUTO (automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret) og ISO (automatisk ISO-følsomhedskontrol deaktiveret).

 • Når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret, viser optagedisplayet ISO AUTO og kontrolpanelet ISO-A . Når følsomheden ændres fra den værdi, brugeren har valgt, vil ISO-følsomheden blive vist på displayet.

  Overvåge

  Kontrolpanel

 • Maksimal følsomhed kan justeres ved hjælp af punktet [ ISO sensitivity settings ] i fotooptagelsesmenuen.

Forsigtig: Automatisk ISO-følsomhedskontrol
 • Hvis den aktuelt valgte værdi for [ ISO-følsomhed ] er højere end den, der er valgt for [ Maksimal følsomhed ], vil den valgte værdi for [ ISO-følsomhed ] tjene som den øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol.

 • Under flashfotografering er lukkerhastigheden begrænset til det område, der er defineret af værdierne valgt for brugerdefinerede indstillinger e1 [ Blitzsynkroniseringshastighed ] og e2 [ Blitzlukkerhastighed ]. Hvis den valgte værdi for [ Minimum lukkerhastighed ] ikke er inden for dette område, bliver den valgte værdi for brugerdefineret indstilling e2 [ Flash shutter speed ] den effektive minimum lukkerhastighed.

 • Med undtagelse af tilstand M optages videoer ved hjælp af automatisk ISO-følsomhedskontrol. Automatisk ISO-følsomhedskontrol kan aktiveres for videooptagelse i tilstand M ved at vælge [ ON ] for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-kontrol (tilstand M) ] i videooptagelsesmenuen.