For at afspille stemmememoer skal du trykke på b -knappen, når du ser billeder markeret med h -ikoner.

Afbrydelse af afspilning

Hvis du trykker på udløserknappen eller betjener andre kameraknapper, kan afspilningen afsluttes. Afspilningen afsluttes automatisk, når et andet billede vælges, eller kameraet slukkes.

i -menuen

Stemmememoer kan også afspilles ved at fremhæve [ Play voice memo ] i afspilningsmenuen i og trykke på J

Sletning af stemmememoer

Tryk på knappen O ( Q ) for at slette stemmememoet fra det aktuelle billede; en bekræftelsesdialog vil blive vist som vist.

  • For at slette både billedet og stemmememoet skal du fremhæve [ Billede og stemmememo ] og trykke på O ( Q ).

  • For kun at slette stemmememoet, skal du fremhæve [ Kun stemmememo ] og trykke på O ( Q ).

  • Tryk på D for at afslutte uden at slette hverken billedet eller talememoet.

  • Med billeder i dobbeltformat kan du vælge kun at slette stemmememo'et fra billedet på kortet i den aktuelle plads ved at vælge [ Selected picture ] i bekræftelsesdialogen og derefter vælge [ Voice memo only ].