Hver serie af billeder taget under seriefotografering kan behandles som en gruppe. Dette skærer ned på mængden af tid brugt på at rulle frem og tilbage for at se billeder efter optagelse af lange serier.

  • Indstillingerne [ Frame advance ] > [ Spring to first shot in burst ] for brugerdefineret indstilling f3 [ Custom controls ( afspilning ) ] > [ Main command dial ] og [ Sub-command dial ] er blevet omdøbt til [ Spring til første billede i serien ] .

Identifikation af det første skud i hver burst

[ Mark first shot in series ] er blevet føjet til de tilgængelige muligheder for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] > [ Tilføj info ] i afspilningsmenuen. Når denne indstilling er valgt ( M ), vil det første billede i hver serie blive identificeret med et c ikon og tallet, der angiver det samlede antal billeder i seriebilledet.

Visning af billederne i hver serie

[ Start serieafspilning ] er blevet tilføjet til de roller, der kan tildeles ved hjælp af brugerdefineret indstilling f3 [ Brugerdefinerede kontroller (afspilning) ] ( f3: Brugerdefinerede kontroller (afspilning) ). Billederne i en serie kan ses i rækkefølge ved at holde knappen nede, når nogen af billederne vises. Afspilningen stopper, når knappen slippes, eller det sidste billede i seriebilledet vises.

Burst-afspilningsindstillinger

Et [ Serieafspilning ]-emne er blevet tilføjet til afspilningsmenuen. Den indeholder muligheder for at se serier.

"Undervælger viser første skud"

  • Vælg [ ON ] for at springe over alle undtagen det første billede i hver serie, når du ruller gennem billeder ved at vippe undervælgeren til venstre eller højre. Billeder, der ikke er en del af en serie, springes ikke over. De individuelle skud i hver serie kan ses ved at vippe undervælgeren op eller ned.

  • Vipning af undervælgeren op, ned, til venstre og højre, når [ OFF ] er valgt, udfører de samme funktioner som at trykke på 1 , 3 , 4 og 2 på multivælgeren.

"Automatisk serieafspilning"

Hvis [ ON ] er valgt, afspilles de resterende billeder automatisk, efter at det første billede i serieoptagelsen er blevet vist i fuld skærm i nogle få sekunder. Afspilningen slutter, når det sidste billede i serieoptagelsen vises.

"Vis serier som enkelte miniaturebilleder"

Når [ ON ] er valgt, vises kun det første billede i hver serie på miniaturelisten. Det første billede i hver serie vil blive identificeret med et c ikon og en figur, der angiver det samlede antal billeder i seriebilledet.

  • Et [ Administrer serier ]-emne vises i afspilningsmenuen i , når [ TIL ] er valgt for [ List serier som enkelte miniaturebilleder ]. Den kan bruges til at beskytte, slette eller uploade til en computer eller FTP-server alle billeder i udvalgte serier.