Der er foretaget tilføjelser til de tilgængelige roller for brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ) eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] ( g2: Brugerdefinerede kontroller ) og de kontroller, som de kan tildeles.

 • Antallet af brugerdefinerbare kontroller og kombinationerne af roller, der kan tildeles, er også steget. For mere information, se Tilgængelige roller for brugerdefinerede kontroller , tilgængelig fra Nikon Download Center.

Nyt tilpassede kontroller

 • Følgende kontroller kan nu tilpasses.

  • S [ Lodret ISO-følsomhedsknap ]

  • D [ DISP knap ]

  • Q [ Knap til eksponeringskompensation ]

  • R [ ISO følsomhed knap ]

 • z [ Knap til videooptagelse ] er blevet tilføjet til de kontroller, der kan tilpasses ved hjælp af brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ].

Nye roller tilgængelige via brugerdefineret indstilling f2 "Brugerdefinerede kontroller (optagelse)"

Vare

Beskrivelse

K

[ Skift FX/DX ]

Tryk på knappen for at skifte til [ DX (24×16) ], når [ FX (36×24) ] er valgt som billedområde. Hvis du trykker på knappen, når en anden indstilling end [ FX (36×24) ] er valgt for billedområdet, vælges [ FX (36×24) ].

a

[ Reduktion af fotoflimmer ]

Tryk på knappen for at skifte indstillingen valgt for [ Reduktion af fotoflimmer ] i fotooptagelsesmenuen fra [ TIL ] til [ FRA ] eller omvendt .

L

[ Tilsidesæt andre kameraer ]

Tryk på knappen for at fjernovertage hovedkamerarollen fra et andet kamera, der fungerer som et masterkamera, der kommanderer fjernkameraer under synkroniseret udløsning.

 • Denne indstilling træder i kraft, når flere kameraer i samme gruppe er blevet udpeget som mastere ved hjælp af [ Opret forbindelse til andre kameraer ] i netværksmenuen.

 • Det kan ikke bruges til at fremme kameraer, der fungerer i fjernrollen, til rollen som masterkamera.

M

[ Cyklus live view info display ]

Tryk på knappen for at skifte til optagedisplayet. Typen og indholdet af de tilgængelige skærme kan vælges ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger d18 [ Custom monitor shooting display ] og d19 [ Custom viewfinder shooting display ].

m

[ Visningstilstand (foto Lv) ]

Tryk på knappen for at skifte den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling d9 [ Visningstilstand (foto Lv) ] fra [ Vis effekter af indstillinger ] til [ Juster for nem visning ] eller omvendt .

N

[ Filtreret afspilning (vælg kriterier) ]

Tryk på knappen for at springe til [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.

T

[ Samme som eksp. komp. knap ]

Betjeningen spiller den rolle, der aktuelt er valgt for E knappen.

U

[ Samme som ISO-følsomhedsknap ]

Betjeningen spiller den rolle, der aktuelt er valgt for S ( Q )-knappen.

m

[ Hvidbalance ]

Betjeningen spiller samme rolle som U knappen.

v

[ Release mode ]

Betjeningen spiller samme rolle som c knappen.

Nye roller tilgængelige via brugerdefinerede indstillinger g2 "Custom Controls"

Vare

Beskrivelse

K

[ Skift FX/DX ]

Tryk på knappen for at skifte mellem [ FX ] og [ DX ] billedområder.

p

[ Se hjælp ]

Tryk på knappen for at skifte Custom Setting g11 [ View assist ] fra [ ON ] til [ OFF ] eller omvendt .

E

[ Højfrekvent flimmerreduktion ]

Tryk på knappen for at aktivere finjustering af lukkerhastighed. Tryk igen for at gendanne normal lukkerhastighedsjustering ved hjælp af de originale trin.

M

[ Cyklus live view info display ]

Tryk på knappen for at skifte til optagedisplayet. Typen og indholdet af de tilgængelige skærme kan vælges ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger g16 [ Custom monitor shooting display ] og g17 [ Custom viewfinder shooting display ].

N

[ Filtreret afspilning (vælg kriterier) ]

Tryk på knappen for at springe til [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.

I

[ Højopløselig zoom + ]

 • Zoom ind ved hjælp af Hi-Res Zoom ( Ny videooptagelsesfunktion: Hi-Res Zoom ); zoomforholdet øges, mens der trykkes på knappen. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Hi-Res Zoom − ] er valgt for [ Fn2-knap ].

 • Drej objektivets Fn-ring med uret for at zoome ind med Hi-Res Zoom. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Hi-Res Zoom − ] er valgt for [ Lens Fn ring (mod uret) ].

J

[ Højopløsningszoom − ]

 • Zoom ud ved hjælp af Hi-Res Zoom ( Ny videooptagelsesfunktion: Hi-Res Zoom ); zoomforholdet falder, mens der trykkes på knappen. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Hi-Res Zoom + ] er valgt for [ Fn1-knap ].

 • Drej objektivets Fn-ring mod uret for at zoome ud med Hi-Res Zoom. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Hi-Res Zoom + ] er valgt for [ Lens Fn-ring (med uret) ].

H

[ Højopløselig zoom ]

Drej objektivets kontrolring for at zoome ind eller ud ved hjælp af Hi-Res Zoom ( Ny videooptagelsesfunktion: Hi-Res Zoom ).

m

[ Hvidbalance ]

Betjeningen spiller samme rolle som U knappen.