Kamerahus

1

Frigivelsestilstandsvælgerlås udløser ( frigivelsestilstand )

2

BKT knap ( bracketing )

3

c -knap ( blitztilstande )

4

Stereomikrofon (til videoer; optagelse af videoer )

5

Videooptageknap ( optagelse af videoer )

6

S ( Q )-knap ( ISO-følsomhed )

7

E -knap ( eksponeringskompensation )

8

Øje til kamerarem ( montering af remmen )

9

E (brændplansmærke; brændplansmærket og flange-rygafstand )

10

Kontrolpanel ( Kontrolpanelet , Kontrolpanelet )

11

GNSS-antenne ( placeringsdata )

12

Tilbehørssko (til valgfri flashenhed; Brug af en blitz på kameraet , kompatible flashenheder )

13

I -knap (Valg af en optagetilstand )

14

c -knap ( udløsertilstand )

1

Tænd/sluk-kontakt ( kameraopsætning , fotografering )

2

Udløserknap ( fotografering )

3

AF-hjælpelys ( AF-hjælpelys , a12: Indbygget AF-hjælpelys )

Lampe til reduktion af røde øjne ( blitztilstande )

Selvudløserlampe ( Brug af selvudløseren ( E ) )

4

M -knap ( Monitortilstandsknappen og øjensensoren , Begræns valg af monitortilstand )

5

Dæksel til flashsynkroniseringsterminal

6

Ti-bens fjernterminaldæksel

7

Cover til mikrofon, hovedtelefoner og Ethernet-stik

8

Cover til USB- og HDMI-stik

9

Fokustilstandsknap ( Fokus )

10

Lås til batterikammerdæksel ( Isætning af batteriet )

11

Batterikammerdæksel ( Isætning af batteriet )

12

Objektivmonteringsmærke ( montering af et objektiv )

13

Flash-synkroniseringsterminal ( synkroniseringsterminalen )

14

Ti-benet fjernterminal

15

Opladningslampe ( AC-adapteren til opladning: Oplader )

16

Ethernet-stik ( Ethernet-forbindelser , Ethernet )

17

Stik til ekstern mikrofon ( mikrofoner )

18

Hovedtelefonstik ( lydstyrke for hovedtelefoner )

19

HDMI-stik ( tilslutning til HDMI-enheder )

20

USB-stik ( Computere: Tilslutning via USB , USB-strømforsyning )

21

Kropshætte ( montering af en linse )

1

Mikrofon (til stemmememoer; optagelse af stemmememoer )

2

U -knap ( hvidbalance )

3

T -knap ( justering af billedkvalitet )

4

b -knap ( optagelse af stemmememoer )

5

Netværksindikator ( forbindelsesstatus , forbindelsesstatus )

6

Skærm ( Touch Controls , The Touch Shutter )

7

Højttaler ( kontroller til videoafspilning )

8

Okularudløser ( søgerokulartilbehør )

9

O ( Q )-knap ( sletning af uønskede billeder , sletning af billeder )

10

g ( Fn4 )-knap ( billedkontroller , beskyttelse af billeder mod sletning )

11

Udløserfunktionsvælger ( udløsertilstand )

12

Gummi øjestykke ( tilbehør til søgerokular )

13

Søger (The Viewfinder )

14

Øjensensor ( Skærmtilstandsknappen og øjensensoren )

1

Dioptrijusteringskontrol ( Dioptrijusteringskontrollen )

2

DISP- knap ( Valg af skærm , valg af skærm )

3

Foto-/videovælger ( fotografering , optagelse af videoer )

4

AF-ON- knap ( låser fokus med AF-ON-knappen )

5

Undervælger ( undervælgeren , fokuslås , autoeksponeringslås )

6

Hovedkommandohjul ( f5: Omvendt drejehjulsrotation )

7

i knappen (i knappen ( i menuen) , i i knappen (afspilningstilstand) )

8

J -knap ( Brug af menuerne )

9

Multivælger ( Brug af menuerne )

10

X -knap ( manuel fokus , miniatureafspilning , afspilningszoom )

11

G -knap ( G knappen , menuguide )

12

K -knap ( afspilning ,visning af billeder )

13

W ( Q )-knap ( d (Hjælp)-ikonet , miniatureafspilning , brug af afspilningszoom )

14

AF-ON- knap til lodret optagelse ( låsning af fokus med AF-ON-knappen )

15

Hovedkommandohjul til lodret optagelse ( f5: Omvendt drejehjulsrotation )

16

Multivælger til lodret optagelse ( Portræt (“Høj”) Orientering )

17

Adgangslampe til hukommelseskort ( Adgangslampe til hukommelseskort , Adgangslampe til hukommelseskort )

18

i knappen til lodret optagelse (i knappen (i i menuen) , i i knappen (afspilningstilstand) )

1

Linseudløserknap ( afmontering af linser )

2

Objektivmontering ( montering af et objektiv , brændplansmærket og flange-rygafstand )

3

CPU kontakter

4

Billedsensor ( Billedsensorrensning )

5

Fn3 knap

6

Stativ stik

7

Underkommandohjul til lodret optagelse ( f5: Omvendt drejehjulsrotation )

8

Udløserknaplås til lodret optagelse ( indramning af billeder i portræt (“høj”) orientering )

9

Fn- knap til lodret optagelse

10

Sikkerhedsåbning (til tyverisikringskabel; Sikkerhedsåbningen )

11

S knap til lodret optagelse ( ISO-følsomhed )

12

Udløserknap til lodret optagelse

13

Lås til hukommelseskortslotdæksel ( Isætning af hukommelseskort )

14

Dæksel til hukommelseskortslot ( fjernelse af hukommelseskort )

15

Fn2 -knap ( Justering af billedområdeindstillinger )

16

Fn1 knap

17

Underkommandohjul ( f5: Omvendt drejehjulsrotation )

Rør ikke ved billedsensoren eller sensorskjoldet

Du må under ingen omstændigheder stikke eller udøve tryk på billedsensoren eller sensorskjoldet ( sensorskjoldadfærd ved sluk ) eller udsætte dem for kraftige luftstrømme fra en blæser. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan ridse eller på anden måde beskadige sensoren eller skjoldet. For information om rengøring af billedsensoren, se "Billedsensorrensning" ( Billedsensorrensning ).

Bemærkninger om skærmen

Vinklen på skærmen kan justeres.

Produktets serienummer

Serienummeret for dette produkt kan findes ved at åbne skærmen.

GNSS-antennen

Hvis det er muligt, skal du holde dig åben, når du bruger lokationsdatatjenester. Hold antennen rettet mod himlen for den bedste modtagelse.

LCD Illuminator

Drejning af afbryderknappen til D aktiverer baggrundsbelysningen til knapperne og kontrolpanelet (LCD-lys). Baggrundsbelysningen forbliver tændt i et par sekunder, efter at strømafbryderen er sluppet. Baggrundsbelysningen slukkes, når kontakten drejes til D en anden gang, eller udløserknappen trykkes halvt ned. Aktivering af knappens baggrundsbelysning gør kameraet lettere at bruge i mørke.

Sikkerhedsåbningen

Sikkerhedsåbningen fungerer som et fastgørelsespunkt for tredjeparts tyverisikringskabler. Den er kompatibel og beregnet til brug med Kensington sikkerhedskabellåse. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med sikkerhedskabellåsen.

Kontrolpanelet

Kontrolpanelet lyser, når kameraet er tændt. Ved standardindstillinger vises følgende indikatorer. For en komplet liste over de indikatorer, der kan vises, se "Kontrolpanelet" ( Kontrolpanelet ) i afsnittet om "Kameraskærme" i kapitlet "Tekniske bemærkninger".

1

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

2

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

3

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

4

Batteriindikator ( batteriniveau )

5

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Exposure Compensation )

Billedstørrelse og -hastighed ( Videorammestørrelse og -hastighedsindstillinger )

6

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

7

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

Tilgængelig optagetid ( optagelse af videoer )

8

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

9

Release mode ( Release Mode )

10

Hukommelseskortikon (plads 2;Rolle spillet af kort i plads 2 )

11

Hukommelseskortikon (plads 1;rolle spillet af kort i plads 2 )

12

AF-områdetilstandsindikator ( AF-områdetilstand )

13

Fokustilstand ( Fokustilstand )

14

Optagelsesmenubank ( Optagelsesmenubank )

Monitoren

Ved standardindstillinger vises følgende indikatorer på skærmen. For en komplet liste over de indikatorer, der kan blive vist, se "Skærmen" ( Skærmen ) i afsnittet om "Kameraskærme" i kapitlet "Tekniske bemærkninger".

Fototilstand

1

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

2

Release mode ( Release Mode )

3

Fokustilstand ( valg af fokuspunkt )

4

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

5

t ikon ( t ikonet )

6

Hvidbalance ( Hvidbalance )

7

Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )

8

Picture Control ( Picture Controls )

9

Billedområde ( justering af billedområdeindstillinger )

10

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

11

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

1

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Exposure Compensation )

2

i ikonet (i knappen ( i menuen) , i i knappen (afspilningstilstand) )

3

Batteriindikator ( batteriniveau )

4

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

5

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

6

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

7

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

8

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

9

Måling ( Metering )

10

Touch-optagelse ( The Touch Shutter )

11

Vibrationsreduktionsindikator ( Vibrationsreduktion )

12

Fokuspunkt ( valg af fokuspunkt )

13

Visningstilstand (foto live view; d9: View Mode (Photo Lv) )

Brug af skærmen med kameraet i "høj" orientering

Når kameraet drejes for at tage billeder i "høj" (portræt) retning, roteres skærmen på skærmen, så den passer (kun fototilstand).

Valg af skærm

Tryk på knappen DISP for at skifte mellem optagedisplayet. Vælg mellem op til fem skærme, hver med et tilpasset udvalg af ikoner og indikatorer. De viste elementer kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d18 [ Custom monitor shooting display ] ( d18: Custom Monitor Shooting Display ).

Videotilstand

1

Optagelsesindikator ( optagelse af videoer )

"Ingen video"-indikator ( 0 ikonet )

2

Optagelsesindikator (rød kant; g17: Rød REC Frame Indicator )

3

Videooptagelsestid ( optagelse af videoer )

4

Billedstørrelse og -hastighed ( Videorammestørrelse og -hastighedsindstillinger )

5

Destination ( Destination )

6

Resterende tid ( optagelse af videoer )

7

Billedområde ( Indstillinger for videobilledområde )

8

Videofiltype ( videofiltyper )

9

Lydniveau ( mikrofonfølsomhed )

10

Mikrofonfølsomhed ( mikrofonfølsomhed )

Søgeren

Ved standardindstillinger vises følgende indikatorer i søgeren. Se "Søgeren" ( Søgeren ) i afsnittet om "Kameraskærme" i kapitlet "Tekniske bemærkninger" for at få en komplet liste over de indikatorer, der kan vises.

Fototilstand

1

Visningstilstand (foto live view; d9: View Mode (Photo Lv) )

2

t ikon ( t ikonet )

3

Release mode ( Release Mode )

4

Fokustilstand ( Fokustilstand )

5

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

6

Hvidbalance ( Hvidbalance )

7

Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )

8

Picture Control ( Picture Controls )

9

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

10

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

11

Billedområde ( justering af billedområdeindstillinger )

1

Batteriindikator ( batteriniveau )

2

Antal resterende eksponeringer ( antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

3

ISO-følsomhed ( ISO-følsomhed )

4

ISO-følsomhedsindikator ( ISO-følsomhed )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

5

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Exposure Compensation )

6

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

7

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

8

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

9

Vibrationsreduktion ( Vibrationsreduktion )

10

Måling ( Metering )

11

Fokuspunkt ( valg af fokuspunkt )

Brug af søgeren med kameraet i "høj" retning

Når kameraet drejes for at tage billeder i "høj" (portræt) retning, roteres displayet i søgeren, så det passer (kun fototilstand).

Valg af skærm

Tryk på knappen DISP for at skifte mellem optagedisplayet. Vælg mellem op til fire skærme, hver med et tilpasseligt udvalg af ikoner og indikatorer. De viste elementer kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d19 [ Brugerdefineret søgeroptagelsesvisning ] ( d19: Brugerdefineret søgeroptagelsesvisning ).

Videotilstand

1

Optagelsesindikator ( optagelse af videoer )

"Ingen video"-indikator ( 0 ikonet )

2

Videooptagelsestid ( optagelse af videoer )

3

Destination ( Destination )

4

Resterende tid ( optagelse af videoer )

5

Billedstørrelse/billedhastighed ( Videorammestørrelse og -hastighedsindstillinger )

6

Billedområde ( Indstillinger for videobilledområde )

7

Videofiltype ( videofiltyper )

8

Optagelsesindikator (rød kant; g17: Rød REC Frame Indicator )

9

Lydniveau ( mikrofonfølsomhed )

10

Mikrofonfølsomhed ( mikrofonfølsomhed )

Monitortilstandsknappen og øjensensoren

Hvis du placerer øjet i søgeren, aktiveres øjensensoren, der skifter skærmen fra skærmen til søgeren. Bemærk, at øjensensoren også reagerer på andre genstande, såsom dine fingre.

 • Søgeren kan bruges til menuer og afspilning, hvis det ønskes.

 • Tryk på knappen M (skærmtilstand) for at skifte mellem søger- og monitorvisninger.

 • Tryk på M knappen for at bladre gennem displayene som følger.

  [ Automatisk visningsskift ]: Kameraet skifter automatisk mellem søgeren og skærmen baseret på information fra øjensensoren.

  [ Kun søger ]: Skærmen forbliver tom. Søgeren bruges til optagelse, menuer og afspilning.

  • Søgerdisplayet lyser også i et par sekunder, efter at kameraet er tændt, og efter at standby-timeren er aktiveret ved at trykke på AF-ON- knappen eller trykke udløserknappen halvt ned.

  [ Kun skærm ]: Skærmen bruges til optagelse, menuer og afspilning. Søgerdisplayet forbliver tomt, selvom du holder øje med søgeren.

  [ Prioriter søger ]: Kameraet fungerer på samme måde som eksisterende digitale spejlreflekskameraer.

  • I fototilstand tændes søgeren ved at placere øjet i søgeren. skærmen forbliver slukket, når du fjerner dit øje.

  • Søgerdisplayet lyser også i et par sekunder, efter at kameraet er tændt, og efter at standby-timeren er aktiveret ved at trykke på AF-ON- knappen eller trykke udløserknappen halvt ned.

Dioptrijusteringskontrol
 • Søgeren kan fokuseres ved at løfte og dreje dioptrijusteringskontrollen.

 • Pas på ikke at sætte dine fingre eller negle i øjet.

 • Efter justering af dioptrien skal du skubbe dioptrijusteringskontrollen tilbage til dens oprindelige position.

Vipning af skærmen

Hvis du holder øje med kameraet, når skærmen vippes, udløses ikke søgeren, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

 • [ Automatisk visningsskift ] eller [ Prioriter søger ] er valgt til skærmtilstand, og

 • en menu, et billede eller andet display vises i øjeblikket på skærmen.

Udvidet brug

Når du bruger søgeren i længere perioder, kan du vælge [ Juster for nem visning ] for brugerdefineret indstilling d9 [ View mode (photo Lv) ] for at sikre, at søgerens lysstyrke og nuance justeres for at lette visningen.

Begræns valg af skærmtilstand

Du kan begrænse valget af tilgængelige monitortilstande ved at bruge punktet [ Limit monitor mode selection ] i opsætningsmenuen.

Tryk på kontrolelementer

Den berøringsfølsomme skærm tilbyder en række kontroller, der kan betjenes ved at berøre skærmen med fingrene. Under søgerfotografering er berøringsknapper deaktiveret og kan ikke bruges til fokus eller lignende.

Fokusering og udløsning af lukkeren

 • Tryk på skærmen for at fokusere på det valgte punkt (berør AF).

 • I fototilstand udløses lukkeren, når du løfter fingeren fra displayet (touch-udløser).

 • Indstillinger for berøringsudløser/AF kan justeres ved at trykke på W ikonet ( berøringsudløseren ).

Justering af indstillinger

 • Tryk på fremhævede indstillinger i displayet.

 • Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.

 • Tryk på Z eller tryk på J for at vælge den valgte mulighed og vende tilbage til det forrige display.

Afspilning

 • Svirp til venstre eller højre for at se andre billeder under fuldskærmsvisning.

 • I fuldskærms-afspilning åbnes en billedfremføringsbjælke ved at trykke på bunden af skærmen. Skub fingeren til venstre eller højre over bjælken for at rulle hurtigt til andre billeder.

 • For at zoome ind på et billede, der vises under fuldskærmsvisning, skal du bruge en strækbevægelse eller give skærmen to hurtige tryk. Du kan justere zoomforholdet ved at bruge strækbevægelser til at zoome ind og knibe bevægelser for at zoome ud.

 • Brug slidebevægelser til at se andre dele af billedet under zoom.

 • Hvis du giver displayet to hurtige tryk, mens zoom er aktiveret, annulleres zoom.

 • For at "zoome ud" til en miniaturevisning skal du bruge en knibbevægelse under afspilning i fuld skærm. Brug knib og stræk til at vælge antallet af billeder, der skal vises fra 4, 9 og 72 rammer.

Visning af videoer

 • Videoer er angivet med et 1 -ikon; for at starte afspilningen skal du trykke på a a ikonet.

 • Tryk på Z for at afslutte til fuldskærms-afspilning.

i menuen

Tekstindtastning

 • Når et tastatur vises, kan du indtaste tekst ved at trykke på tasterne.

  1

  Tekstvisningsområde

  2

  Tastatur område

  3

  Valg af tastatur

 • For at placere markøren skal du trykke på e eller f eller trykke direkte i tekstvisningsområdet.

 • Tryk på tastaturvalgknappen for at bladre gennem tastaturet med store og små bogstaver og symboler.

 • Skub op eller ned for at rulle.

 • Tryk på et menuikon for at vælge en menu.

 • Tryk på menupunkter for at få vist muligheder. Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.

 • Tryk på Z for at afslutte uden at ændre indstillinger.

Forsigtig: Berøringsskærmen
 • Berøringsskærmen reagerer på statisk elektricitet. Den reagerer muligvis ikke, når den berøres med fingernegle eller behandskede hænder. For forbedret respons, når du bruger berøringsskærmen med handsker, skal du vælge [ ON ] for [ Touch controls ] > [ Glove mode ] i opsætningsmenuen.

 • Rør ikke ved skærmen med skarpe genstande.

 • Brug ikke overdreven kraft.

 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den er dækket af tredjeparts beskyttelsesfilm.

 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den berøres samtidigt flere steder.

Aktivering eller deaktivering af berøringskontroller

Berøringskontroller kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af punktet [ Berøringskontroller ] i opsætningsmenuen.