Kameraet kan oprette forbindelse til FTP-servere og uploade billeder via eksisterende netværk ved hjælp af Wi-Fi (indbygget trådløst LAN) eller et tredjeparts Ethernet-kabel indsat i kameraets Ethernet-stik. Kameraet kan også tilsluttes FTP-servere direkte.

FTP-servere
 • Servere kan konfigureres ved hjælp af standard FTP-tjenester – inklusive IIS (Internet Information Services) – tilgængelige med Windows 11 og Windows 10.

 • Internet FTP-forbindelser og forbindelse til FTP-servere, der kører tredjepartssoftware, understøttes ikke.

trådløst LAN

Kameraet kan oprette forbindelse til FTP-servere enten ved direkte trådløs forbindelse (adgangspunkt-tilstand) eller via en trådløs router på et eksisterende netværk, inklusive hjemmenetværk (infrastrukturtilstand).

Direkte trådløs forbindelse (Access-Point Mode)

Kameraet og FTP-serveren forbindes via direkte trådløs forbindelse. Kameraet fungerer som et trådløst LAN-adgangspunkt, der lader dig oprette forbindelse, når du arbejder udendørs og i andre situationer, hvor computeren ikke allerede er forbundet til et trådløst netværk, og eliminerer behovet for komplicerede justeringer af indstillinger.

 • Opret en værtsprofil ved hjælp af kameraforbindelsesguiden.

 • Bekræft, at [ OFF ] er valgt for [ Wired LAN ] i netværksmenuen.

 1. Vælg [ Opret forbindelse til FTP-server ] i netværksmenuen, fremhæv derefter [ Netværksindstillinger ], og tryk på 2 .
 2. Fremhæv [ Opret profil ], og tryk på J
 3. Fremhæv [ Connection wizard ] og tryk på 2 .

  Tilslutningsguiden starter.

  Manuel konfiguration

  Vælg [ Konfigurer manuelt ] for at konfigurere indstillinger manuelt.

 4. Navngiv den nye profil.
  • Tryk på X for at fortsætte til næste trin uden at ændre standardnavnet.

  • Uanset hvilket navn du vælger, vises i netværksmenuen [ Opret forbindelse til FTP-server ] > [ Netværksindstillinger ]-listen.

  • Tryk på J for at omdøbe profilen. For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ). Tryk på X for at fortsætte efter indtastning af et navn.

 5. Fremhæv [ Direkte forbindelse til computer ], og tryk på J

  Kameraets SSID og krypteringsnøglen vil blive vist.

 6. Opret forbindelse til kameraet.

  Windows :

  • Klik på ikonet for trådløst LAN på proceslinjen.

  • Vælg det SSID, der vises af kameraet i trin 5.

  • Når du bliver bedt om at indtaste netværkssikkerhedsnøglen, skal du indtaste den krypteringsnøgle, der vises af kameraet i trin 5. Computeren vil oprette forbindelse til kameraet.

  macOS :

  • Klik på ikonet for trådløst LAN i menulinjen.

  • Vælg det SSID, der vises af kameraet i trin 5.

  • Når du bliver bedt om at indtaste netværkssikkerhedsnøglen, skal du indtaste den krypteringsnøgle, der vises af kameraet i trin 5. Computeren vil oprette forbindelse til kameraet.

 7. Vælg servertype.

  Fremhæv [ FTP ] eller [ SFTP ] (sikker FTP), og tryk på J for at få vist en dialogboks, hvor du kan vælge en login-metode.

 8. Log på.

  Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Anonymt login ]

  Vælg denne mulighed, hvis serveren ikke kræver et bruger-id eller en adgangskode. Denne mulighed kan kun bruges med servere, der er konfigureret til anonymt login. Hvis login lykkes, vil kameraet bede dig om at vælge en destination.

  [ Indtast bruger-id ]

  Indtast et bruger-id og en adgangskode. Tryk på J for at logge på, når indtastningen er fuldført. Hvis login lykkes, vil kameraet bede dig om at vælge en destination.

  Firewall-indstillinger

  TCP-porte 21 og 32768 til 61000 bruges til [ FTP ], TCP-porte 22 og 32768 til og med 61000 til [ SFTP ]. Filoverførsel kan blive blokeret, hvis serverens firewall ikke er konfigureret til at tillade adgang til disse porte.

 9. Vælg en destinationsmappe.

  Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Hjemmappe ]

  Vælg denne mulighed for at vælge serverens hjemmemappe som destination for billeder uploadet fra kameraet. En "setup complete" dialog vil blive vist, hvis handlingen er vellykket.

  [ Indtast mappenavn ]

  Indtast destinationsmappenavnet manuelt. Mappen skal allerede eksistere på serveren. Indtast mappenavnet og stien, når du bliver bedt om det, og tryk på J for at få vist dialogboksen "opsætning fuldført".

 10. Tjek forbindelsen.

  Når en forbindelse er etableret, vil profilnavnet blive vist med grønt i kameraets menu [ Opret forbindelse til FTP-server ].

  • Hvis profilnavnet ikke vises i grønt, skal du oprette forbindelse til kameraet via listen over trådløse netværk på FTP-serveren.

Der er nu etableret en trådløs forbindelse mellem kameraet og FTP-serveren.

Billeder taget med kameraet kan uploades til FTP-serveren som beskrevet i "Overførsel af billeder" ( Upload af billeder ).

Tilslutning i infrastrukturtilstand

Kameraet opretter forbindelse til en FTP-server på et eksisterende netværk (inklusive hjemmenetværk) via en trådløs router.

 • Opret en værtsprofil ved hjælp af kameraforbindelsesguiden.

 • Før du opretter forbindelse til et trådløst netværk, skal du bekræfte, at [ OFF ] er valgt for [ Wired LAN ] i netværksmenuen.

Infrastrukturtilstand

Infrastrukturtilstand understøtter forbindelse til FTP-servere på forskellige netværk.

 1. Vælg [ Opret forbindelse til FTP-server ] i netværksmenuen, fremhæv derefter [ Netværksindstillinger ], og tryk på 2 .
 2. Fremhæv [ Opret profil ], og tryk på J
 3. Fremhæv [ Connection wizard ] og tryk på 2 .

  Tilslutningsguiden starter.

  Manuel konfiguration

  Vælg [ Konfigurer manuelt ] for at konfigurere indstillinger manuelt.

 4. Navngiv den nye profil.
  • Tryk på X for at fortsætte til næste trin uden at ændre standardnavnet.

  • Uanset hvilket navn du vælger, vises i netværksmenuen [ Opret forbindelse til FTP-server ] > [ Netværksindstillinger ]-listen.

  • Tryk på J for at omdøbe profilen. For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ). Tryk på X for at fortsætte efter indtastning af et navn.

 5. Fremhæv [ Søg efter Wi-Fi-netværk ], og tryk på J .

  Kameraet vil søge efter netværk, der aktuelt er aktive i nærheden og angive dem efter navn (SSID).

  [ Nem tilslutning ]
  • For at oprette forbindelse uden at indtaste et SSID eller krypteringsnøgle skal du trykke på X i trin 5. Tryk derefter på J og vælg mellem følgende muligheder:

   Mulighed

   Beskrivelse

   [ Trykknap WPS ]

   Til routere, der understøtter WPS med trykknapper. Tryk på WPS-knappen på routeren, og tryk derefter på kameraets J knap for at oprette forbindelse.

   [ PIN-indtastning WPS ]

   Kameraet viser en PIN-kode. Brug en computer til at indtaste PIN-koden på routeren. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med routeren.

  • Efter tilslutning skal du fortsætte til trin 8.

 6. Vælg et netværk.
  • Fremhæv et netværks-SSID, og tryk på J .

  • Båndet, som hvert SSID fungerer på, er angivet med et ikon.

  • Krypterede netværk er angivet med et h -ikon. Hvis det valgte netværk er krypteret ( h ), bliver du bedt om at indtaste krypteringsnøglen. Hvis netværket ikke er krypteret, skal du fortsætte til trin 8.

  • Hvis det ønskede netværk ikke vises, skal du trykke på X for at søge igen.

  Skjulte SSID'er

  Netværk med skjulte SSID'er er angivet med tomme indtastninger på netværkslisten.

  • For at oprette forbindelse til et netværk med et skjult SSID skal du markere en tom post og trykke på J . Tryk derefter på J ; kameraet vil bede dig om at angive et SSID.

  • Indtast netværksnavnet, og tryk på X . Tryk på X igen; kameraet vil nu bede dig om at indtaste krypteringsnøglen.

 7. Indtast krypteringsnøglen.
  • Tryk på J , og indtast krypteringsnøglen til den trådløse router.

  • For mere information, se dokumentationen til den trådløse router.

  • Tryk på X , når indtastningen er fuldført.

  • Tryk på X igen for at starte forbindelsen. Der vises en meddelelse i et par sekunder, når forbindelsen er etableret.

 8. Få eller vælg en IP-adresse.
  • Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

   Mulighed

   Beskrivelse

   [ Få automatisk ]

   Vælg denne mulighed, hvis netværket er konfigureret til at levere IP-adressen automatisk. En "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist, når en IP-adresse er blevet tildelt.

   [ Indtast manuelt ]

   Indtast IP-adressen og subnetmasken manuelt.

   • Tryk J ; du bliver bedt om at indtaste IP-adressen.

   • Drej hovedkommandohjulet for at fremhæve segmenter.

   • Tryk på 4 eller 2 for at ændre det fremhævede segment, og tryk på J for at gemme ændringerne.

   • Tryk derefter på X ; en "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist. Tryk på X igen for at få vist undernetmasken.

   • Tryk på 1 eller 3 for at redigere undernetmasken, og tryk på J ; en "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist.

  • Tryk på J for at fortsætte, når meddelelsen "konfiguration fuldført" vises.

 9. Vælg servertype.

  Fremhæv [ FTP ] eller [ SFTP ] (sikker FTP), og tryk på J for at få vist en dialogboks, hvor du kan indtaste serveradressen.

 10. Indtast serveradressen.

  • Tryk på J for at indtaste serverens URL eller IP-adresse.

  • Tryk på X , når indtastningen er fuldført.

  • Tryk på X igen for at oprette forbindelse til FTP-serveren. Du vil blive bedt om at vælge en login-metode.

 11. Log på.

  Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Anonymt login ]

  Vælg denne mulighed, hvis serveren ikke kræver et bruger-id eller en adgangskode. Denne mulighed kan kun bruges med servere, der er konfigureret til anonymt login. Hvis login lykkes, vil kameraet bede dig om at vælge en destination.

  [ Indtast bruger-id ]

  Indtast et bruger-id og en adgangskode. Tryk på J for at logge på, når indtastningen er fuldført. Hvis login lykkes, vil kameraet bede dig om at vælge en destination.

  Firewall-indstillinger

  TCP-porte 21 og 32768 til 61000 bruges til [ FTP ], TCP-porte 22 og 32768 til og med 61000 til [ SFTP ]. Filoverførsel kan blive blokeret, hvis serverens firewall ikke er konfigureret til at tillade adgang til disse porte.

 12. Vælg en destinationsmappe.

  Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Hjemmappe ]

  Vælg denne mulighed for at vælge serverens hjemmemappe som destination for billeder uploadet fra kameraet. En "setup complete" dialog vil blive vist, hvis handlingen er vellykket.

  [ Indtast mappenavn ]

  Indtast destinationsmappenavnet manuelt. Mappen skal allerede eksistere på serveren. Indtast mappenavnet og stien, når du bliver bedt om det, og tryk på J for at få vist dialogboksen "opsætning fuldført".

 13. Tjek forbindelsen.

  Når en forbindelse er etableret, vil profilnavnet blive vist med grønt i kameraets menu [ Opret forbindelse til FTP-server ].

Der er nu etableret en trådløs forbindelse mellem kameraet og FTP-serveren.

Billeder taget med kameraet kan uploades til FTP-serveren som beskrevet i "Overførsel af billeder" ( Upload af billeder ).

Ethernet

Kameraet kan oprette forbindelse til FTP-servere enten direkte eller via eksisterende netværk ved hjælp af et tredjeparts Ethernet-kabel indsat i kameraets Ethernet-stik.

Tilslutning af et Ethernet-kabel

Tilslut et Ethernet-kabel til kameraets Ethernet-stik. Brug ikke magt eller forsøg på at indsætte stikkene i en vinkel. Tilslut den anden ende af kablet til FTP-serveren eller en router.

 1. Vælg [ ON ] for [ Wired LAN ] i netværksmenuen.
 2. Vælg [ Opret forbindelse til FTP-server ] i netværksmenuen, fremhæv derefter [ Netværksindstillinger ], og tryk på 2 .
 3. Fremhæv [ Opret profil ], og tryk på J
 4. Fremhæv [ Connection wizard ] og tryk på 2 .

  Tilslutningsguiden starter.

  Manuel konfiguration

  Vælg [ Konfigurer manuelt ] for at konfigurere indstillinger manuelt.

 5. Navngiv den nye profil.
  • Tryk på X for at fortsætte til næste trin uden at ændre standardnavnet.

  • Uanset hvilket navn du vælger, vises i netværksmenuen [ Opret forbindelse til FTP-server ] > [ Netværksindstillinger ]-listen.

  • Tryk på J for at omdøbe profilen. For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ). Tryk på X for at fortsætte efter indtastning af et navn.

 6. Få eller vælg en IP-adresse.
  • Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

   Mulighed

   Beskrivelse

   [ Få automatisk ]

   Vælg denne mulighed, hvis netværket er konfigureret til at levere IP-adressen automatisk. En "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist, når en IP-adresse er blevet tildelt.

   [ Indtast manuelt ]

   Indtast IP-adressen og subnetmasken manuelt.

   • Tryk J ; du bliver bedt om at indtaste IP-adressen.

   • Drej hovedkommandohjulet for at fremhæve segmenter.

   • Tryk på 4 eller 2 for at ændre det fremhævede segment, og tryk på J for at gemme ændringerne.

   • Tryk derefter på X ; en "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist. Tryk på X igen for at få vist undernetmasken.

   • Tryk på 1 eller 3 for at redigere undernetmasken, og tryk på J ; en "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist.

  • Tryk på J for at fortsætte, når meddelelsen "konfiguration fuldført" vises.

 7. Vælg servertype.

  Fremhæv [ FTP ] eller [ SFTP ] (sikker FTP), og tryk på J for at få vist en dialogboks, hvor du kan indtaste serveradressen.

 8. Indtast serveradressen.

  • Tryk på J for at indtaste serverens URL eller IP-adresse.

  • Tryk på X , når indtastningen er fuldført.

  • Tryk på X igen for at oprette forbindelse til FTP-serveren. Du bliver bedt om at vælge en login-metode.

 9. Log på.

  Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Anonymt login ]

  Vælg denne mulighed, hvis serveren ikke kræver et bruger-id eller en adgangskode. Denne mulighed kan kun bruges med servere, der er konfigureret til anonymt login. Hvis login lykkes, vil kameraet bede dig om at vælge en destination.

  [ Indtast bruger-id ]

  Indtast et bruger-id og en adgangskode. Tryk på J for at logge på, når indtastningen er fuldført. Hvis login lykkes, vil kameraet bede dig om at vælge en destination.

  Firewall-indstillinger

  TCP-porte 21 og 32768 til 61000 bruges til [ FTP ], TCP-porte 22 og 32768 til og med 61000 til [ SFTP ]. Filoverførsel kan blive blokeret, hvis serverens firewall ikke er konfigureret til at tillade adgang til disse porte.

 10. Vælg en destinationsmappe.

  Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Hjemmappe ]

  Vælg denne mulighed for at vælge serverens hjemmemappe som destination for billeder uploadet fra kameraet. En "opsætning fuldført" dialog vil blive vist, hvis handlingen er vellykket.

  [ Indtast mappenavn ]

  Indtast destinationsmappenavnet manuelt. Mappen skal allerede eksistere på serveren. Indtast mappenavnet og stien, når du bliver bedt om det, og tryk på J for at få vist dialogboksen "opsætning fuldført".

 11. Tjek forbindelsen.

  Når en forbindelse er etableret, vil profilnavnet blive vist med grønt i kameraets menu [ Opret forbindelse til FTP-server ].

Der er nu oprettet forbindelse mellem kameraet og FTP-serveren.

Billeder taget med kameraet kan uploades til FTP-serveren som beskrevet i "Overførsel af billeder" ( Upload af billeder ).

Uploader billeder

Billeder kan vælges til upload under afspilning. De kan også uploades automatisk, efterhånden som de tages.

 • Før du uploader billeder, skal du tilslutte kameraet og FTP-serveren via Ethernet eller et trådløst netværk. Opret forbindelse ved hjælp af en værtsprofil valgt via listen [ Opret forbindelse til FTP-server ] > [ Netværksindstillinger ].

 • Når en forbindelse er etableret, vil profilnavnet blive vist med grønt i kameraets menu [ Opret forbindelse til FTP-server ].

Forsigtig: Access Point Mode

Vælg en værtsprofil, og aktiver kameraets Wi-Fi, før du opretter forbindelse.

Valg af billeder til upload

 1. Tryk på K knappen på kameraet, og vælg fuldskærms- eller miniatureafspilning.

 2. Vælg et billede, og tryk på i -knappen.
 3. Fremhæv [ Vælg til upload (FTP) ], og tryk på J .
  • Et hvidt "prioriteret upload"-ikon vises på billedet. Hvis kameraet i øjeblikket er tilsluttet et netværk, vil upload begynde med det samme, og ikonet bliver grønt.

  • Ellers vil upload begynde, når en forbindelse er etableret.

  • Gentag trin 2–3 for at uploade flere billeder.

Fjerner uploadmarkering
 • Gentag trin 2–3 for at fjerne uploadmarkering fra valgte billeder.

 • For at fjerne uploadmarkering fra alle billeder skal du vælge [ Opret forbindelse til FTP-server ] > [ Indstillinger ] > [ Fravælg alle? ] i netværksmenuen.

Filtrering af billeder til upload

Elementet [ Filteret afspilning ] i menuen afspilning i kan bruges til kun at vise billeder, der opfylder de valgte kriterier ( filtreret afspilning ). Billederne kan derefter alle vælges til upload ved at fremhæve [ Select all for upload (FTP) ] i i menuen og trykke på J .

Upload af billeder, efterhånden som de er taget

For at uploade nye billeder, efterhånden som de tages, skal du vælge [ TIL ] for [ Opret forbindelse til FTP-server ] > [ Indstillinger ] > [ Automatisk upload ] i netværksmenuen.

 • Upload begynder først, når billedet er blevet optaget på hukommelseskortet. Sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kameraet.

 • Videoer uploades ikke automatisk. De skal i stedet uploades manuelt fra afspilningsdisplayet.

Upload-ikonet

Uploadstatus er angivet med upload-ikonet.

s (hvid): Prioriteret upload

Billedet er manuelt valgt til upload. Billeder markeret med dette ikon vil blive uploadet før billeder mærket W ("upload").

W (hvid): Upload

Billedet er valgt til upload, men upload er endnu ikke begyndt.

X (grøn): Uploader

Upload i gang.

Y (blå): Uploadet

Upload fuldført.

[Forbind til FTP-server] Uploadstatusvisning

Displayet [ Opret forbindelse til FTP-server ] viser følgende:

1

Status : Status for forbindelsen til værten. Profilnavnet vises med grønt, når der er oprettet forbindelse.

Mens filer overføres, viser statusdisplayet "Uploader nu" foran navnet på filen, der sendes. Her vises også fejl og fejlkoder ( Fejlkoder ).

2

Signalstyrke : Ethernet-forbindelser er vist med d . Når kameraet er tilsluttet et trådløst netværk, viser ikonet i stedet den trådløse signalstyrke.

3

Bånd : Det bånd, der bruges af det trådløse netværk, som kameraet er forbundet til i infrastrukturtilstand.

4

Billeder/resterende tid : Antallet af resterende billeder og den tid, der er nødvendig for at sende dem. Den resterende tid er kun et skøn.

Tab af signal

Trådløs transmission kan blive afbrudt, hvis signalet går tabt. Upload af billeder med uploadmarkering kan genoptages ved at slukke og tænde for kameraet igen, når signalet er genetableret.

Forsigtig: Under upload

Fjern ikke hukommelseskortet eller afbryd Ethernet-kablet under upload.

Forsigtig: Upload af beskyttede billeder via FTP

Kopierne på FTP-serveren vil ikke være beskyttet, selvom originalerne er det. Mærkninger kan tilføjes ved hjælp af vurderinger ( Bedømmelsesbilleder ).

Stemmememoer

Stemmememoer vil blive inkluderet, når de tilknyttede billeder sendes. De kan dog ikke uploades separat.

Sluk for kameraet

Kameraet gemmer overførselsmærkning, når det er slukket, og genoptager upload, næste gang det tændes.

Forbindelsesstatus

Forbindelsesstatus vises af kameraets netværksindikator.

Netværksindikator

Status

I (slukket)

Ingen forbindelse.

K (grøn)

Venter på at oprette forbindelse.

H (blinker grønt)

Forbundet.

H (blinker gult)

Fejl.

Afslutning af forbindelsen til FTP-serveren

Du kan afslutte forbindelsen ved at:

 • slukke for kameraet,

 • ved at vælge [ Afslut aktuel forbindelse ] for [ Opret forbindelse til FTP-server ] > [ Netværksindstillinger ] i netværksmenuen, eller

 • tilslutning til en smartenhed via Wi-Fi eller Bluetooth.

Access-Point-tilstand

Der opstår en fejl, hvis FTP-serverens trådløse forbindelse er deaktiveret før kameraets. Deaktiver kameraets forbindelse først.