1. Monter en flashenhed på kameraets tilbehørssko.

    Se dokumentationen, der følger med hver Speedlight, for at få oplysninger om montering af enheden på kameraet.

  2. Tænd for kameraet og flashenheden.

    Blitzen begynder at oplade; flash-klar-indikatoren ( c ) vises i optagedisplayet, når opladningen er fuldført.

  3. Vælg flashkontroltilstand ( Flashkontroltilstand ) og flashtilstand ( Flashtilstande ).

  4. Juster lukkerhastighed og blænde.

  5. Tag billeder.

Lukketid

Lukkerhastigheden kan indstilles som følger, når der bruges en ekstra flashenhed:

Optagetilstand

Lukketid

P , A

Indstilles automatisk af kameraet ( 1 / 200 s – 1 / 60 s) *

S

1 / 200 s–30 s

M

1 / 200 s–30 s, Pære , Tid

  • Lukkerhastigheden kan indstilles så langsom som 30 sek., hvis langsom synkronisering, langsom synkronisering med bagerste gardin eller langsom synkronisering med reduktion af røde øjne er valgt til flashtilstand.

Forsigtig: Flash-enheder fra tredjepart

Kameraet kan ikke bruges med flashenheder, der vil påføre spændinger over 250 V til kameraets X-kontakter eller kortslutte kontakter på tilbehørsskoen. Brug af sådanne flashenheder kan ikke kun forstyrre normal drift af kameraet, men også beskadige kameraets og/eller flashens flashsynkroniseringskredsløb.

i-TTL Flash kontrol

Når en valgfri flashenhed, der understøtter Nikon Creative Lighting System, er tilsluttet og indstillet til TTL, bruger kameraet monitor-forflash til balanceret eller standard "i-TTL-udfyldningsflash"-flashkontrol. i-TTL-flashstyring er ikke tilgængelig med flashenheder, der ikke understøtter Nikon Creative Lighting System. Kameraet understøtter følgende typer i-TTL-flashstyring:

Flash kontrol

Beskrivelse

i-TTL balanceret udfyldningsflash

Kameraet bruger "i-TTL balanceret udfyldningsflash"-flashkontrol for en naturlig balance mellem hovedmotivet og den omgivende baggrundsbelysning. Efter at der er trykket på udløserknappen og umiddelbart før hovedflashen, udsender flashenheden en række skærmforflash, som kameraet bruger til at optimere flashoutput for at opnå balance mellem hovedmotivet og omgivende baggrundsbelysning.

Standard i-TTL udfyldningsflash

Blitzeffekten justeres for at bringe belysningen i rammen til et standardniveau; baggrundens lysstyrke tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder, hvor hovedmotivet fremhæves på bekostning af baggrundsdetaljer, eller når eksponeringskompensation bruges.

  • Standard i-TTL udfyldningsflash aktiveres automatisk, når [ Spot metering ] er valgt.

Synkroniseringsterminalen

Et synkroniseringskabel kan tilsluttes til synkroniseringsterminalen (som har en JIS-B låsemøtrik) efter behov. Tilslut ikke en anden flashenhed via et synkroniseringskabel, når du udfører synkroniseringsfotografering med bagerste gardin med en flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko.