[ Afspilningsvisningsindstillinger ] ( Afspilningsvisningsindstillinger ) kan nu bruges til at tilføje [ Filinfo ] til de fotoinfosider, der er tilgængelige under fuldskærmsvisning.

  • Siden [ Fil info ] indeholder følgende elementer:

1

Indikator for stemmememo

2

Beskyt status

3

Retoucheringsindikator

4

Upload markering

5

IPTC forudindstillet indikator

6

Fokuspunkt *

7

Rammenummer/samlet antal billeder

8

Bedømmelse

  • Vises kun, hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.