[ Afspilningsvisningsindstillinger ] ( Afspilningsvisningsindstillinger ) kan nu bruges til at tilføje [ Filinfo ] til de fotoinfosider, der er tilgængelige under fuldskærmsvisning.

  • Siden [ Fil info ] indeholder følgende elementer:

1

Indikator for stemmememo

2

Beskyt status

3

Retoucheringsindikator

4

Upload markering

5

IPTC forudindstillet indikator

6

Fokuspunkt 1

7

Rammenummer/samlet antal billeder

8

Første billede i serie/samlet antal billeder i serie 2

9

Bedømmelse

  1. Vises kun, hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

  2. Vises på det første billede i hver serie, når [ Markér første billede i serie ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen ( identifikation af det første billede i hver serie ).