Kameraet understøtter nu FTPS-filoverførselsprotokollen for sikker forbindelse til FTP-servere.

  • For at bruge FTPS skal du vælge [ FTPS ] som servertype, når du opretter værtsprofiler ved hjælp af [ Connect to FTP server ] i netværksmenuen.

Firewall-indstillinger

FTPS (valgt ved at vælge [ FTPS ] som servertype) bruger TCP-port 21. Filoverførsel kan blive blokeret, hvis serverens firewall ikke er konfigureret til at tillade adgang til denne port.

FTPS rodcertifikater

Før du opretter forbindelse til en server via FTPS, skal du indlæse et rodcertifikat på kameraet. Rodcertifikater kan administreres ved hjælp af indstillingen [ Administrer rodcertifikat ] som nyligt er tilføjet til [ Opret forbindelse til FTP-server ] > [ Indstillinger ] i netværksmenuen.

  • Kontakt netværksadministratoren for den pågældende FTPS-server for at få oplysninger om anskaffelse af rodcertifikater.

Vare

Beskrivelse

[ Importer rodcertifikat ]

Importer et rodcertifikat til kameraet fra et hukommelseskort.

  • Certifikatet skal være i kortets rodmappe (øverste).

  • Kameraet kan importere rodcertifikatfiler med navnet "ROOT.CER", "ROOT.CRT" eller "ROOT.PEM".

  • Der kan kun gemmes ét rodcertifikat på kameraet ad gangen. Det eksisterende certifikat overskrives, når et nyt certifikat importeres.

  • Forbindelser etableret ved hjælp af selvsignerede rodcertifikater er muligvis ikke troværdige.

[ Slet rodcertifikat ]

Slet det aktuelle rodcertifikat fra kameraet.

[ Se rodcertifikat ]

Se kameraets aktuelle rodcertifikat.

[ Tilslut hvis godkendelse mislykkes ]

Vælg [ TIL ] for at ignorere visse godkendelsesfejl.

Fejlkoder

Der er tilføjet nye koder for fejl, der opstår, når kameraet er tilsluttet en FTPS-server via Ethernet eller trådløst LAN ( Fejlkoder ).

[ Fejl ved godkendelse af FTP-server-legitimationsoplysninger. ]

Fejlkode

Løsning

Err.61

Tjek, at FTP-serveren understøtter TLS 1.2 eller nyere.

Err.62

Tjek, at du bruger det korrekte rodcertifikat.

Err.63

Err.64

Kameraet kan ikke oprette forbindelse, fordi FTP-serveren har anmodet om et klientcertifikat. Tjek FTP-serverindstillingerne.

Err.65

Sluk kameraet og tænd det igen.