Stemmememoer på op til 60 sekunder kan føjes til billeder.

 1. Vælg billedet.

  Der kan kun optages ét stemmememo pr. billede; yderligere stemmememoer kan ikke optages for billeder, der allerede er markeret med et h -ikon. Det eksisterende stemmememo skal slettes, før et andet kan optages ( Sletning af stemmememoer ).

 2. Hold b -knappen nede.
  • Lyden optages, mens knappen trykkes ned.

  • Under optagelse viser kameraet et b -ikon og en nedtælling af den resterende optagetid i sekunder.

 3. Slip b -knappen.

  • Optagelsen afsluttes.

  • Billeder med stemmememoer er angivet med h -ikoner.

Optagelse ikke tilgængelig

Stemmememoer kan ikke føjes til videoer eller Image Dust Off referencedata.

Optagelsesrestriktioner

Stemmememoer kan ikke optages, hvis:

 • foto-/videovælgeren drejes til 1 eller

 • en multieksponering er i gang.

Forsigtig: Optagelse af stemmememoer

Berøringsknapper er deaktiveret, og andre billeder kan ikke vises, mens optagelsen er i gang.

Afbrydelse af optagelse

Hvis du trykker på udløserknappen eller betjener andre kameraknapper, kan optagelsen afsluttes. Under intervaltimerfotografering slutter optagelsen ca. to sekunder før næste billede tages; optagelsen slutter også, når kameraet slukkes.

Opbevaringssted

Stemmemoer til billeder taget med to hukommelseskort isat og [ Sikkerhedskopiering ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Role spillet af kortet i Slot 2 ] i fotooptagelsen menuen optages med kopierne på begge kort.

Filnavne på stemmememo

Filnavne på stemmememoer har formen "DSC_nnnn.WAV". Stemmememoet har samme filnummer ("nnnn") som det billede, det er knyttet til. For eksempel vil stemmememoet for billedet "DSC_0002.JPG" have filnavnet "DSC_0002.WAV". Filnavne på stemmememoer kan ses på en computer.

 • Stemmemoer til fotos optaget med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] i fotooptagelsesmenuen har navne på formen "_DSCnnnn.WAV".

 • Stemmemoer for fotos, der er optaget med et andet præfiks end "DSC", valgt for [ Filnavngivning ] i fotooptagelsesmenuen, vil blive optaget med det valgte præfiks i stedet for "DSC".

i -menuen

Optagelse kan også startes ved at fremhæve [ Optag stemmememo ] i afspilningsmenuen i og trykke på J Tryk på J en gang for at afslutte optagelsen.