Bedøm billeder.

  1. Vælg det ønskede billede med multivælgeren, og tryk på i -knappen.
  2. Fremhæv [ Rating ] , og tryk på 2 .
  3. Vælg en vurdering.

    Drej hovedkommandohjulet for at fremhæve den ønskede vurdering, og tryk på J for at vælge. Vælg mellem vurderinger fra nul til fem stjerner, eller vælg d for at markere billedet som en kandidat til senere sletning.

Bedømmelser

Bedømmelser kan også ses i NX Studio.

Bedømme billeder ved hjælp af kamerakontroller

Hvis [ Rating ] er blevet tildelt til en kontrol ved hjælp af brugerdefineret indstilling f3 [ Brugerdefinerede kontroller (afspilning) ], kan billeder bedømmes ved at holde knappen nede og dreje hovedkommandohjulet.