Skærmtilstanden [ Prioriter søger ] ( Monitortilstandsknappen og øjensensoren ) er blevet erstattet af [ Prioriter søger (1) ] og [ Prioriter søger (2) ].

  • I tilstanden [ Prioriter søger (1) ] tændes søgeren kun, når du ser gennem den. Denne adfærd er identisk med den for [ Prioritér søger ] i kamera "C" firmwareversion 1. xx .

  • I tilstanden [ Prioriter søger (2) ] tændes søgeren både, når du ser igennem den, og også i et par sekunder efter, at kameraet er tændt, udløserknappen er trykket halvt ned, eller AF-ON- knappen er trykket. Denne adfærd er identisk med den for [ Prioritér søger ] i kamera "C" firmwareversion 2. xx .

  • Indstillingen [ Prioriter søger ] for [ Begræns valg af skærmtilstand ] i opsætningsmenuen er også blevet erstattet af [ Prioriter søger (1) ] og [ Prioriter søger (2) ].