Tryk på K knappen for at se fotos og videoer på skærmen eller i søgeren efter optagelsen.

 • Tryk på 4 eller 2 , eller svirp til venstre eller højre for at se flere billeder.

 • Videoer er angivet med et 1 -ikon. Tryk på a -ikonet i displayet, eller tryk på J -knappen for at starte afspilningen.

 • For at afslutte afspilning og vende tilbage til optagetilstand skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Visning af videoer

Videoafspilningsdisplayet og kontrollerne er beskrevet nedenfor.

Videoafspilningsdisplayet

Under videoafspilning viser displayet længden af videoen, den aktuelle afspilningsposition og de andre indikatorer, der er anført nedenfor. Din omtrentlige position i videoen kan også fastslås fra videoens statuslinje.

1

1 ikon

2

Længde

3

a ikon

4

Nuværende position/total længde

5

Bind

6

Fremskridtslinje

7

Guide

Videoafspilningskontroller

Følgende handlinger kan udføres, mens afspilning er i gang:

Operation

Beskrivelse

Pause

Tryk på 3 for at sætte afspilningen på pause.

Genoptag

Tryk på J knappen for at genoptage afspilningen, når afspilningen er sat på pause eller under tilbage-/fremspoling.

Spol tilbage/frem

Tryk på 4 for at spole tilbage, 2 for at gå frem. Hastigheden øges med hvert tryk, fra 2× til 4× til 8× til 16×.

Start afspilning i slowmotion

Tryk på 3 , mens videoen er sat på pause for at starte slowmotion-afspilning.

Jog tilbage/frem

 • Tryk på 4 eller 2 , mens videoen er sat på pause, for at spole tilbage eller frem et billede ad gangen.

 • Hold 4 eller 2 nede for kontinuerlig tilbage- eller fremspoling.

Spring 10 sek

Drej underkommandohjulet et stop for at springe frem eller tilbage 10 s.

Spring 10 billeder over

Drej hovedkommandohjulet et stop for at springe 10 billeder frem eller tilbage.

Spring til sidste eller første billede

 • Hold 4 eller 2 nede for at springe til henholdsvis det første billede eller det sidste billede.

 • Det første billede er angivet med et h i øverste højre hjørne af displayet, det sidste billede med et i .

Zoom ind

Tryk på X for at zoome ind på det aktuelle billede, mens afspilningen er sat på pause.

Juster lydstyrken

Tryk på X for at øge lydstyrken, W ( Q ) for at mindske.

Rediger video

For at få vist video i -menuen skal du sætte afspilningen på pause og trykke på i -knappen.

Afslut

Tryk på 1 eller K for at afslutte fuldskærmsvisning.

Genoptag optagelsen

Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand.

Sletning af uønskede billeder

Tryk på knappen O ( Q ) for at slette det aktuelle billede. Bemærk, at billeder ikke kan gendannes, når de først er slettet.

 • Vis et billede, du vil slette, og tryk på knappen O ( Q ) for at få vist en bekræftelsesdialog. Tryk på knappen O ( Q ) igen for at slette billedet og vende tilbage til afspilning.

 • Tryk på K for at afslutte uden at slette billedet.

Afspilningsmenuen [ Slet ] Punkt

Brug [ Slet ] i afspilningsmenuen til at:

 • slet flere billeder,

 • slet alle billeder, der i øjeblikket er klassificeret d (kandidat til sletning),

 • slette alle billeder taget på valgte datoer, eller

 • slette alle billeder i valgte mapper.