Fotoinformation er overlejret på billeder, der vises i fuldskærmsvisning. Tryk på 1 , 3 eller DISP -knappen for at bladre gennem fotooplysninger som vist nedenfor.

1

Filoplysninger

2

Eksponeringsdata *

3

Fremhæv display *

4

RGB histogram *

5

Optagelsesdata *

6

Oversigtsdata *

7

Ingen (kun billede) *

 • Vises kun, hvis den tilsvarende indstilling er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

Filoplysninger

1

Stemmememo-indikator ( stemmememoer )

2

Beskyt status ( beskytter billeder mod sletning )

3

Retoucheringsindikator ( Oprettelse af retoucherede kopier )

4

Uploadmarkering ( Valg af billeder til upload )

5

IPTC forudindstillet indikator ( IPTC )

6

Fokuspunkt * ( valg af fokuspunkt)

7

Rammenummer/samlet antal billeder

8

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

9

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

10

Billedområde ( justering af billedområdeindstillinger)

11

Optagelsestidspunkt ( tidszone og dato )

12

Dato for optagelse ( tidszone og dato )

13

Nuværende kortplads

14

Bedømmelse ( Bedømmelse af billeder )

15

Mappenavn ( Storage Folder )

16

Filnavn ( Filnavngivning )

 • Vises kun, hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

Eksponeringsdata

1

Nuværende kortplads

2

Mappenummer – rammenummer ( Storage Folder )

3

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

4

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

5

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

6

Værdi for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

7

ISO-følsomhed * ( ISO-følsomhed )

 • Vises i rødt, hvis billedet er taget med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Fremhæv Display

1

Højlys (områder, der kan være overeksponerede) blinker på displayet.

RGB histogram

1

Hvidbalance ( Hvidbalance )

Farvetemperatur ( Valg af en farvetemperatur )

Forudindstillet manual ( forudindstillet manual )

Finjustering af hvidbalance ( Finjustering af hvidbalance )

2

Histogram (RGB-kanal)

3

Histogram (rød kanal)

4

Histogram (grøn kanal)

5

Histogram (blå kanal)

Afspilningszoom

Tryk på X for at zoome ind på billedet i histogramvisningen. Histogrammet vil blive opdateret, så det kun viser dataene for den del af billedet, der er synligt på displayet. Brug multivælgeren til at rulle til områder af rammen, der ikke er synlige på skærmen. Tryk på W ( Q ) for at zoome ud.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling. Pixellysstyrke (tone) plottes på den vandrette akse og antallet af pixels på den lodrette akse.

 • Hvis billedet indeholder objekter med en bred vifte af lysstyrker, vil fordelingen af toner være forholdsvis jævn.

 • Hvis billedet er mørkt, vil fordelingen blive flyttet til venstre.

 • Hvis billedet er lyst, vil fordelingen blive flyttet til højre.

Øget eksponeringskompensation flytter fordelingen af toner til højre, mens en faldende eksponeringskompensation flytter fordelingen til venstre. Histogrammer kan give en groft ide om den samlede eksponering, når skarpt omgivende lys gør det svært at se billeder på skærmen.

Histogramdisplayet
 • RGB-histogrammer viser tonefordeling.

 • Kamerahistogrammer kan afvige fra dem, der vises i billedbehandlingsprogrammer. Brug dem som en guide til den faktiske tonefordeling.

Optagelsesdata

Se de indstillinger, der var gældende på det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Optagelsesdatalisten har flere sider, som kan ses ved at trykke på 1 eller 3 . De viste oplysninger kan vælges ved hjælp af [ Afspilningsvisningsindstillinger ] > [ Detaljerede optagelsesdata ] i afspilningsmenuen.

Grundlæggende optagelsesdata

1

Måling ( Metering )

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

2

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

ISO-følsomhed 1 ( ISO-følsomhed )

3

Værdi for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

Optimal eksponeringsjustering 2 ( b6: Finjustering af optimal eksponering )

4

Brændvidde

5

Linsedata

6

Fokustilstand ( Fokustilstand )

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

7

Vibrationsreduktion ( Vibrationsreduktion )

8

Hvidbalance 3 ( Hvidbalance )

9

Finjustering af hvidbalance ( Finjustering af hvidbalance )

10

Farverum ( Farverum )

11

Kameranavn

 1. Vises i rødt, hvis billedet er taget med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

 2. Vises, hvis brugerdefineret indstilling b6 [ Finindstil optimal eksponering ] er blevet indstillet til en anden værdi end nul.

 3. Indeholder også farvetemperaturen for billeder taget med 4 [ Auto ] eller D [Automatisk lys ].

Flash-data

Flashdata vises kun for billeder taget med valgfri flashenheder (flashfotografering, fjernflashfotografering ).

1

Flash type

2

Fjernbetjening af blitz

3

Flashtilstand ( Flashtilstande )

4

Flashkontroltilstand ( Flashkontroltilstand )

Blitzkompensation ( Flashkompensation )

Billedkontrol/HLG-data

De viste elementer varierer med den billedkontrol, der var aktiveret, da billedet blev taget. Displayet for HLG-videoer viser de valgmuligheder, der er valgt for [ HLG-kvalitet ] i videooptagelsesmenuen.

1

Picture Control ( Picture Controls )

HLG kvalitet ( HLG kvalitet )

Andre optagelsesdata

1

Høj ISO NR ( Høj ISO NR )

Støjreduktion med lang eksponering ( Lang eksponering NR )

2

Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )

3

HDR-styrke ( HDR Overlay )

4

Vignettekontrol ( Vignettekontrol )

5

Historik over retoucheringer lavet ved hjælp af [ Retouchering ]-indstillingen i afspilningsmenuen i ( Oprettelse af retoucherede kopier ). Ændringer er angivet i den anvendte rækkefølge.

6

Billedkommentar ( Billedkommentar )

Oplysninger om copyright vises kun, hvis de er optaget med punktet [ Copyright information ] i opsætningsmenuen på det tidspunkt, hvor billedet blev taget.

1

Fotograf ( Copyright information )

2

Ophavsretsindehaver ( Copyright Information )

Lokationsdata

Placeringsdata vises kun, hvis de var indlejret i billedet på det tidspunkt, det blev taget.

1

Breddegrad

2

Længde

3

Højde

4

Universal Coordinated Time (UTC)

IPTC data

1

Billedtekst

2

Begivenheds-id

3

Overskrift

4

Objektnavn

5

By

6

Stat

7

Land

8

Kategori

9

Supp. Kat.
(Supplerende kategorier)

10

Byline

11

Byline titel

12

Forfatter/redaktør

13

Kredit

14

Kilde

Oversigt

1

Rammenummer/samlet antal billeder

2

Kameranavn

3

Histogram ( Histogrammer )

4

Billedkvalitet ( justering af billedkvalitet )

5

Billedstørrelse ( Valg af billedstørrelse )

6

Billedområde ( justering af billedområdeindstillinger)

7

Filnavn ( Filnavngivning )

8

Optagelsestidspunkt ( tidszone og dato )

9

Dato for optagelse ( tidszone og dato )

10

Nuværende kortplads

11

Mappenavn ( Storage Folder )

12

Bedømmelse ( Bedømmelse af billeder )

1

Stemmememo-indikator ( stemmememoer )

2

Beskyt status ( beskytter billeder mod sletning )

3

Retoucheringsindikator ( Oprettelse af retoucherede kopier )

4

Uploadmarkering ( Valg af billeder til upload )

5

IPTC forudindstillet indikator ( IPTC )

6

Lokalitetsdataindikator ( Placeringsdata )

7

Billedkommentarindikator ( Billedkommentar )

8

Måling ( Metering )

9

Optagetilstand (Valg af en optagetilstand )

10

Lukkerhastighed ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

11

Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

12

ISO-følsomhed 1 ( ISO-følsomhed )

13

Brændvidde

14

Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )

15

Picture Control ( Picture Controls )

16

Farverum ( Farverum )

17

Flashtilstand 2 ( Flashtilstande )

18

Hvidbalance ( Hvidbalance )

Farvetemperatur ( Valg af en farvetemperatur )

Forudindstillet manual ( forudindstillet manual )

Finjustering af hvidbalance ( Finjustering af hvidbalance )

19

Flashkompensation 2 ( Flashkompensation )

Kommandotilstand 2

20

Værdi for eksponeringskompensation ( eksponeringskompensation )

 1. Vises i rødt, hvis billedet er taget med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

 2. Vises kun, hvis billedet er taget med valgfri flashenhed (flashfotografering, fjernflashfotografering ).