Dette afsnit viser de advarsler og fejlmeddelelser, der vises på kontrolpanelet og kameraets display.

Advarsler

Følgende advarsler vises på kontrolpanelet og kameraets display:

Alert

Problem/løsning

Kamera display

Kontrolpanel

H

Lavt batteri.

Klar reservebatteri.

l

Objektivet er ikke korrekt fastgjort.

 • Sørg for, at objektivet er korrekt fastgjort.

 • Sørg for, at optrækkelige linser er forlænget.

 • Denne indikator vises også, når et ikke-CPU-objektiv er monteret via en monteringsadapter, men i dette tilfælde behøver du ikke foretage dig noget.

Pære
(blinker)

"Pære" valgt i tilstand S.

 • Skift lukkerhastighed.

 • Vælg tilstand M .

Tid
(blinker)

"Tid" valgt i tilstand S.

 • Skift lukkerhastighed.

 • Vælg tilstand M .

Travl
(blinker)

Behandling i gang.

Vent, indtil behandlingen er færdig.

(Eksponeringsindikatorer og lukkerhastighed eller blændevisning blinker)

Motivet er for lyst; grænserne for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Lavere ISO-følsomhed.

 • Mode P : Brug tredjeparts ND-filter (neutral tæthed) (filter kan også bruges, hvis alarmen stadig vises efter følgende indstillinger er justeret i tilstand S eller A ).

 • Mode S : Vælg hurtigere lukkerhastighed.

 • Tilstand A : Vælg mindre blænde (højere f-tal).

Motivet er for mørkt; grænserne for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Øg ISO-følsomheden.

 • Mode P : Brug valgfri flashenhed (blitz kan også bruges, hvis alarmen stadig vises, efter at følgende indstillinger er justeret i tilstand S eller A ).

 • Mode S : Vælg langsommere lukkerhastighed.

 • Tilstand A : Vælg bredere blænde (lavere f-tal).

c
(blinker)

Flashen er udløst med fuld styrke.

Billedet kan være undereksponeret. Tjek afstanden til motivet og indstillinger som blænde, flashområde og ISO-følsomhed.

Fuld
(blinker)

Hukommelsen er utilstrækkelig til at optage yderligere billeder.

 • Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil der er plads til yderligere billeder, der kan optages. Kopier billeder, du ønsker at beholde, til computer eller anden enhed, før du fortsætter.

 • Indsæt nyt hukommelseskort.

Kameraet er løbet tør for filnumre.

 • Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil der er plads til yderligere billeder, der kan optages. Kopier billeder, du ønsker at beholde, til computer eller anden enhed, før du fortsætter.

 • Indsæt nyt hukommelseskort.

Err
(blinker)

Kamerafejl.

Tryk på udløserknappen igen. Hvis fejlen fortsætter eller opstår ofte, skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Fejlmeddelelser

Følgende fejlmeddelelser kan vises på kameraets display:

Besked

Problem/løsning

Kamera display

Kontrolpanel

Udløser deaktiveret. Genoplad batteriet.

Batteriet er opbrugt.

 • Udskift med ekstra batteri.

 • Oplad batteriet.

Dette batteri er ikke i stand til at levere data til kameraet og kan ikke bruges. For en sikkerheds skyld skal du vælge et batteri, der er beregnet til brug i dette kamera.

Batterioplysninger er ikke tilgængelige.

 • Batteriet kan ikke bruges. Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

 • Batteriniveauet er ekstremt lavt; oplade batteriet.

Batteriet kan ikke levere data til kameraet.

Udskift tredjeparts batterier med originale Nikon-batterier.

Intet hukommelseskort.

[–E–]

Hukommelseskortet er isat forkert eller slet ikke.

Kontroller, at kortet er isat korrekt.

Kan ikke få adgang til dette hukommelseskort. Indsæt et andet kort.

Kort , Err
(blinker)

Fejl ved adgang til hukommelseskortet.

 • Kontroller, at kameraet understøtter hukommelseskort.

 • Indsæt nyt hukommelseskort.

 • Hvis fejlen fortsætter, efter at kortet gentagne gange er blevet skubbet ud og indsat igen, kan kortet blive beskadiget. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Kan ikke oprette ny mappe.

Indsæt nyt hukommelseskort.

Dette kort er ikke formateret. Formater kortet.

Til
(blinker)

Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.

 • Formater hukommelseskort.

 • Udskift med korrekt formateret hukommelseskort.

Firmwareversionen af FTZ-monteringsadapteren understøttes ikke. Opgrader FTZ firmware.

Monter adapterfirmwaren forældet.

Opdater til den nyeste version af monteringsadapterens firmware. Besøg Nikons websted for dit land eller område for at få flere oplysninger.

Optagelse afbrudt. Vent venligst.

Hukommelseskort understøtter ikke den nødvendige videoskrivehastighed.

Brug kort, der understøtter den nødvendige skrivehastighed, eller ændringsindstillingen valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ] i videooptagelsesmenuen.

Kameraet er for varmt. Den kan ikke bruges før den er afkølet. Vent venligst. Kameraet slukker af sig selv.

Kameraets interne temperatur er forhøjet.

Afbryd optagelsen, indtil kameraet er afkølet.

Høj batteritemperatur.

Fjern batteriet og vent til det er afkølet.

Mappen indeholder ingen billeder.

Mappen indeholder ingen billeder.

Indsæt et hukommelseskort, der indeholder billeder.

Ingen billeder i mappen er valgt til afspilning.

Brug punktet [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen til at vælge mappe, der indeholder billeder.

Kan ikke vise denne fil.

Filen er blevet ændret ved hjælp af computerapplikation eller er ikke i overensstemmelse med DCF-filstandarden.

Overskriv ikke billeder ved hjælp af computerprogrammer.

Filen er korrupt.

Overskriv ikke billeder ved hjælp af computerprogrammer.

Kan ikke vælge denne fil.

Det valgte billede kan ikke retoucheres.

Retoucheringsmuligheder er kun tilgængelige med billeder taget med eller tidligere retoucheret på kamera.

Denne video kan ikke redigeres.

Den valgte video kan ikke redigeres.

 • Videoer oprettet med andre enheder kan ikke redigeres.

 • Videoer på under to sekunder kan ikke redigeres.

Denne fil kan ikke gemmes på destinationshukommelseskortet. Se kameramanualen for detaljer.

Filer på 4 GB eller større kan kun gemmes på hukommelseskort, der er formateret til exFAT. De vil ikke blive gemt på kort i andre formater såsom FAT32.

Brug et hukommelseskort med en kapacitet på over 64 GB formateret i kameraet, eller hold filstørrelsen på under 4 GB.