Tænd for kameraet, vælg et sprog, og indstil uret. Før du bruger kameraet første gang, skal du følge trinene nedenfor for at vælge et sprog og en tidszone og indstille uret, så det korrekte klokkeslæt og den korrekte dato bliver optaget med de billeder, du tager.

 1. Tryk på G , og fremhæv [ Sprog ] i opsætningsmenuen, og tryk på 2 .

  For information om brug af menuerne, se "Brug af menuerne" ( Brug af menuerne ).

 2. Vælg et sprog.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve det ønskede sprog, og tryk på J (de tilgængelige sprog varierer med det land eller den region, hvor kameraet oprindeligt blev købt).

 3. Fremhæv [ Tidszone og dato ], og tryk på 2 .
 4. Vælg en tidszone.
  • Vælg [ Tidszone ] i [ Tidszone og dato ]-displayet.

  • Displayet viser udvalgte byer i den valgte zone og forskellen mellem tiden i den valgte zone og UTC.

  • Fremhæv en tidszone i [ Time zone ]-displayet, og tryk på J

 5. Slå sommertid til eller fra.
  • Vælg [ Sommertid ] i [ Tidszone og dato ]-displayet.

  • Vælg [ ON ] (sommertid slået til) eller [ OFF ] (sommertid slået fra).

  • Hvis du vælger [ ON ], flyttes uret en time frem; for at fortryde effekten skal du vælge [ OFF ].

 6. Indstil uret.
  • Vælg [ Date and time ] i [ Time zone and date ]-displayet.

  • Tryk på J efter brug af multivælgeren for at indstille uret til dato og klokkeslæt i den valgte tidszone i [ Date and time ]-displayet (bemærk, at kameraet bruger et 24-timers ur).

 7. Vælg et datoformat.
  • Vælg [ Datoformat ] i [ Tidszone og dato ]-displayet.

  • Fremhæv den ønskede dato (år, måned og dag) visningsrækkefølge, og tryk på J .

 8. Afslut menuerne.

  Tryk let udløserknappen halvt ned for at gå tilbage til optagetilstand.

t -ikonet

Et blinkende t -ikon på optagedisplayet angiver, at kameraets ur er blevet nulstillet. Datoen og klokkeslættet optaget med nye fotografier vil ikke være korrekte; brug valgmuligheden [ Tidszone og dato ] > [ Dato og klokkeslæt ] i opsætningsmenuen for at indstille uret til det korrekte klokkeslæt og dato. Kamerauret drives af et uafhængigt urbatteri. Urets batteri oplades, når hovedbatteriet er sat i kameraet. Det tager cirka 2 dage at oplade. Når den er opladet, vil den drive uret i cirka en måned.