Der er foretaget tilføjelser til de tilgængelige roller for brugerdefineret indstilling f3 [ Brugerdefinerede kontroller (afspilning) ] ( f3: brugerdefinerede kontroller (afspilning) ) og de kontroller, som de kan tildeles.

Nyt tilpassede kontroller

[ DISP-knap ] er blevet tilføjet til listen over brugerdefinerbare kontroller.

Nye roller

Vare

Beskrivelse

N

[ Filtreret afspilning (vælg kriterier) ]

Tryk på knappen for at springe til [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.

O

[ Start serieafspilning ]

Ved at trykke på knappen, når et billede fra en serie vises i fuld skærm, starter automatisk afspilning af de resterende billeder. Afspilningen stopper, når knappen slippes ( Håndtering af serier som grupper ).

M

[ Visning af cyklusoplysninger ]

Tryk på knappen for at skifte mellem billedinformationsvisningen under fuldskærmsvisning. De tilgængelige sider kan vælges ved hjælp af [ Playback display options ] i afspilningsmenuen.

P

[ Genoptag optagelse ]

Tryk på knappen for at afslutte afspilning og vende tilbage til optagetilstand.