Du har nu mulighed for at udføre en fuld formatering på kompatible CFexpress-hukommelseskort ved hjælp af [ Formater hukommelseskort ] i opsætningsmenuen ( Formater hukommelseskort ).

  • Udførelse af et fuldt format sletter data fra alle områder af kortet. Udfør et fuldt format for at sikre, at alle data slettes, eller hvis du bemærker et fald i hastigheden, hvormed data læses fra eller skrives til kortet.

Udførelse af et fuldt format

Hvis du vælger et slot, der indeholder et kompatibelt hukommelseskort til formatering ved hjælp af [ Formater hukommelseskort ] i opsætningsmenuen, vises en dialogboks, der beder dig vælge en formateringstype.

  • Vælg [ Ja (fuldt format) ], og vælg derefter [ Ja ], når du bliver bedt om at formatere CFexpress-hukommelseskortet fuldt ud.

  • For at formatere kortet ved hjælp af den eksisterende formateringsmetode skal du vælge [ Ja (hurtigt format) ].

  • Du vil også blive præsenteret for fuld og hurtig formateringsmuligheder efter at have trykket på knapperne O ( Q ) og S ( Q ) i to sekunder.

Forsigtig: Fuldt format
  • Et fuldt format tager længere tid end et hurtigt format.

  • Sluk ikke kameraet eller fjern ikke CFexpress-hukommelseskortet, før meddelelsen [ Formaterer hukommelseskort. ] forsvinder fra displayet.

"Quick Format" Versus "Fuld Format"

Et hurtigt format overskriver kun filsystemoplysningerne og efterlader de faktiske fildata intakte. I modsætning hertil sletter udførelse af et fuldt format på et CFexpress-hukommelseskort alle data. Vi anbefaler at fuldformatere CFexpress-hukommelseskort før overdragelse af ejerskab eller bortskaffelse.