Flashkompensation bruges til bevidst at ændre flashudladningen, for eksempel for at ændre motivets lysstyrke i forhold til baggrunden. Flasheffekten kan øges for at få hovedmotivet til at fremstå lysere, reduceret for at forhindre blænding eller på anden måde finjusteres for at give det ønskede resultat.

Justering af flashkompensation

Hold c -knappen nede, og drej det underordnede kommandohjul.

  • Vælg mellem værdier fra -3 til +1 EV.

  • Ved standardindstillinger foretages ændringer af blitzeffekten i trin på 1/3 EV . Størrelsen af stigningen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling b2 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

  • Generelt skal du vælge positive værdier for lysere belysning, negative værdier for at sikre, at motivet ikke er for stærkt oplyst.

  • Ved andre værdier end ±0,0 vises et Y -ikon i optagedisplayet og kontrolpanelet.

  • Flashkompensation kan ses på optagedisplayet og kontrolpanelet ved at trykke på c -knappen.

    Overvåge

    Kontrolpanel

  • Normal flasheffekt kan genoprettes ved at indstille flashkompensation til ±0,0. Blitzkompensation nulstilles ikke, når kameraet er slukket.