For at vælge blitztilstand skal du holde c -knappen nede og dreje hovedkommandohjulet.

  • De tilgængelige muligheder varierer med optagetilstanden.

    Mulighed

    Beskrivelse

    Tilgængelig i

    I

    [ Fyld flash ] (synkronisering med frontgardin)

    Denne tilstand anbefales i de fleste situationer. I tilstandene P og A indstilles lukkerhastigheden automatisk til værdier mellem 1/200 s (eller 1/8000 s med automatisk FP højhastighedssynkronisering) og 1/60 s .

    P , S , A , M

    J

    [ Reduktion af røde øjne ]

    Bruges til portrætter. Flashen udløses, før billedet tages, hvilket reducerer "røde øjne".

    • Der kræves en flashenhed med reduktion af røde øjne.

    • De ønskede resultater opnås muligvis ikke, hvis motivet eller kameraet bevæger sig, før lukkeren udløses (denne indstilling anbefales ikke med motiver i bevægelse eller i andre situationer, der kræver en hurtig lukkerrespons).

    P , S , A , M

    L

    [ Langsom synkronisering ]

    Med hensyn til "fill flash", bortset fra at lukkerhastigheden sænkes automatisk for at fange baggrundsbelysning om natten eller under svagt lys.

    • Bemærk, at billeder kan være tilbøjelige til at blive slørede på grund af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.

    • Det anbefales at bruge et stativ.

    P , A

    K

    [ Langsom synkronisering + røde øjne ] (reduktion af røde øjne med langsom synkronisering)

    Bruges til at inkludere baggrundsbelysning i portrætter. Reduktion af røde øjne kombineres med langsomme lukkertider for at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys.

    • Bemærk, at billeder kan være tilbøjelige til at blive slørede på grund af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.

    • Det anbefales at bruge et stativ.

    P , A

    M

    [ Synkronisering af baggardin ]

    Blitzen udløses lige før lukkeren lukker, hvilket skaber effekten af en lysstrøm bag lyskilder i bevægelse.

    • Valg af tilstand P eller A efter at have valgt denne indstilling indstiller blitztilstanden til langsom synkronisering.

    • Bemærk, at billeder kan være tilbøjelige til at blive slørede på grund af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.

    • Det anbefales at bruge et stativ.

    P , S , A , M

    s

    [ Blink slukket ]

    Blitzen udløses ikke.

    P , S , A , M

Studio Strobe belysning

Synkronisering med bagerste gardin synkroniseres muligvis ikke korrekt med studieflashsystemer.