For at vælge blitztilstand skal du holde c -knappen nede og dreje hovedkommandohjulet.

 • De tilgængelige muligheder varierer med optagetilstanden.

  Mulighed

  Beskrivelse

  Tilgængelig i

  I

  [ Fyld flash ] (synkronisering med frontgardin)

  Denne tilstand anbefales i de fleste situationer. I tilstandene P og A indstilles lukkerhastigheden automatisk til værdier mellem 1/200 s (eller 1/8000 s med automatisk FP højhastighedssynkronisering) og 1/60 s .

  P , S , A , M

  J

  [ Reduktion af røde øjne ]

  Bruges til portrætter. Blitzen udløses, eller kameraets rød-øje-reduktionslampe vil lyse, før billedet tages, hvilket reducerer "røde øjne".

  • De ønskede resultater opnås muligvis ikke, hvis motivet eller kameraet bevæger sig, før lukkeren udløses (denne indstilling anbefales ikke med motiver i bevægelse eller i andre situationer, der kræver en hurtig lukkerrespons).

  P , S , A , M

  L

  [ Langsom synkronisering ]

  Hvad angår "udfyldningsflash", bortset fra at lukkerhastigheden sænkes automatisk for at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys.

  • Bemærk, at billeder kan være tilbøjelige til at blive slørede på grund af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.

  • Det anbefales at bruge et stativ.

  P , A

  K

  [ Langsom synkronisering + røde øjne ] (reduktion af røde øjne med langsom synkronisering)

  Bruges til at inkludere baggrundsbelysning i portrætter. Rødøjereduktion kombineres med langsomme lukkertider for at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys.

  • Bemærk, at billeder kan være tilbøjelige til at blive slørede på grund af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.

  • Det anbefales at bruge et stativ.

  P , A

  M

  [ Synkronisering af baggardin ]

  Blitzen udløses lige før lukkeren lukker, hvilket skaber effekten af en lysstrøm bag lyskilder i bevægelse.

  • Valg af tilstand P eller A efter at have valgt denne indstilling indstiller blitztilstanden til langsom synkronisering.

  • Bemærk, at billeder kan være tilbøjelige til at blive slørede på grund af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.

  • Det anbefales at bruge et stativ.

  P , S , A , M

  s

  [ Blink slukket ]

  Blitzen udløses ikke.

  P , S , A , M

Studio Strobe belysning

Synkronisering med baggardin synkroniseres muligvis ikke korrekt med studieflashsystemer.