En række tilbehør er tilgængeligt til dit Nikon-kamera.

Kompatibelt tilbehør
 • Tilgængeligheden kan variere alt efter land eller område.

 • Se vores hjemmeside eller brochurer for den seneste information.

Strømkilder
 • EN-EL18d Genopladeligt Li-ion-batteri : EN-EL18d-batterier kan bruges med Nikon Z 9 digitalkameraer.

  • EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a og EN-EL18 batterier kan også bruges. Bemærk dog, at der kan tages færre billeder på en enkelt opladning end med EN-EL18d ( Battery Endurance ).

 • MH-33 batterioplader : MH-33 kan bruges til at genoplade EN-EL18d batterier. Batterier kan oplades, mens opladeren er tilsluttet en strømkilde via EH-7P opladnings-vekselstrømsadapteren.

 • EH-7P AC-adapter til opladning : EH-7P kan bruges til at oplade batterier, der er sat i kameraet.

  • Batteriet oplades ikke, mens kameraet er tændt.

  • Opladning af AC-adaptere kan ikke bruges til at oplade EN-EL18a eller EN-EL18 batterier.

  • AC-opladningsadapteren kan bruges til at forsyne kameraet med; for at gøre det skal du vælge [ ON ] for [ USB power delivery ] i opsætningsmenuen. For mere information, se "USB Power Delivery" ( USB Power Delivery ).

 • EP-6a strømstik, EH-6d vekselstrømsadapter : Brug vekselstrømsadaptere til at forsyne kameraet med strøm i længere perioder.

  • EH-6c, EH-6b, EH-6a og EH-6 AC-adaptere kan bruges i stedet for EH-6d.

Filtre
 • Neutral Color (NC) filtre kan bruges til at beskytte linsen.

 • Filtre kan forårsage spøgelser, når motivet er indrammet mod et stærkt lys, eller når en skarp lyskilde er i rammen. Filtre kan fjernes, hvis der opstår ghosting.

 • Matrixmåling giver muligvis ikke de ønskede resultater med filtre med eksponeringsfaktorer (filterfaktorer) over 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C‑PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400 A2, A12, B2, B8, B12); vi foreslår, at der i stedet vælges [ Centervægtet måling ]. Se dokumentationen, der følger med filteret, for detaljer.

 • Filtre beregnet til fotografering med specielle effekter kan forstyrre autofokus eller fokusindikatoren ( I ).

Fjernterminaltilbehør

Kameraet er udstyret med en 10-bens fjernterminal til fjernbetjening og automatisk fotografering.

Sørg for at udskifte terminalhætten, når terminalen ikke er i brug. Støv eller andre fremmedlegemer, der samler sig i terminalkontakterne, kan forårsage, at kameraet ikke fungerer korrekt.

 • MC-22/MC-22A fjernbetjeningskabler (længde ca. 1 m/3,3 fod) : Fjernudløser med blå, gule og sorte terminaler til tilslutning til fjernudløserudløsende enheder, der tillader styring via lyd eller elektroniske signaler.

 • MC-30/MC-30A fjernbetjeningsledninger (længde ca. 80 cm/2,7 fod) : Fjernudløser; kan bruges til at reducere kamerarystelser.

 • MC-36/MC-36A fjernbetjeningsledninger (længde ca. 85 cm/2,8 fod ): Fjernudløser med timere til fotografering med intervaltimer.

 • MC-21/MC-21A forlængerledninger (længde ca. 3 m/9,9 fod) : Kan tilsluttes ML-3 eller MC-serien 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36, eller 36A, men bemærk at to eller flere forlængerledninger ikke kan tilsluttes sammen.

 • MC-23/MC-23A Tilslutningskabler (længde ca. 40 cm/1,4 fod) : Brug en MC-23 eller 23A til at forbinde to kameraer via deres ti-benede terminaler for samtidig drift.

 • MC-25/MC-25A adapterledninger (længde ca. 20 cm/7,9 in.) : Ti-bens til to-bens adapterledninger til tilslutning til enheder med to-bens terminaler, inklusive MW-2 radiokontrolsættet, MT- 2 intervalometer, og ML-2 modulite fjernbetjeningssæt.

 • WR-A10 WR Adapter : En adapter, der bruges til at forbinde WR-R10 trådløse fjernbetjeninger til kameraer med ti-benede fjernterminaler.

 • ML-3 Modulite-fjernbetjeningssæt : Giver mulighed for infrarød fjernbetjening i rækkevidder på op til 8 m (26,2 fod).

USB kabler
 • UC-E24 USB-kabel : Et USB-kabel med et type C-stik til tilslutning til kameraet og et type A-stik til tilslutning til USB-enheden.

 • UC-E25 USB-kabel : Et USB-kabel med to type C-stik.

Tilbehør til sko

BS-1 Accessory Shoe Cover : Et cover, der beskytter tilbehørsskoen, når der ikke er monteret en flashenhed.

Kropshætter

BF-N1 Body Cap : Body Cap forhindrer, at støv kommer ind i kameraet, når der ikke er nogen linse på plads.

Tilbehør til søgerokular

DK-33 Rubber Eyecup : En gummiøjekop, der kommer monteret på kameraet. Det kan fjernes ved at holde okularudløseren ( q ) og dreje øjestykket i den viste retning ( w ).

For at genmontere øjestykket skal du justere mærket på bagsiden af øjestykket ( r ) med mærket på kamerahuset ( e ) og dreje øjestykket som vist, indtil det klikker på plads ( t ).

Flash-enheder
 • Speedlights SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 og SB-R200: Disse enheder kan monteres på kameraet til flashfotografering. Nogle understøtter også trådløs fjernbetjening til flashfotografering uden for kameraet med flere flashenheder.

 • SU-800 trådløs Speedlight Commander : En trådløs fjernbetjening til brug med SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-R200 flashenheder. Flashenheder kan opdeles i op til tre grupper til fjernbetjening af blitz. Selve SU-800 er ikke udstyret med blitz.

Monter adaptere

FTZ II/FTZ-fatningsadapter : En adapter, der gør det muligt at bruge NIKKOR F-objektiver med digitale kameraer, der understøtter udskiftelige Z-fatningsobjektiver.

 • For oplysninger om fastgørelse, fjernelse, vedligeholdelse og brug af monteringsadaptere henvises til produktdokumentationen.

  • Opdater til den nyeste version af monteringsadapterens firmware, hvis du bliver bedt om det, efter at du har tilsluttet adapteren. Oplysninger om udførelse af firmwareopdateringer er tilgængelige via Nikons websted for dit land eller område.

 • Brugere af FTZ bør bemærke, at manglen på plads mellem adapter og greb kan gøre grebet svært at bruge.

Mikrofoner
 • ME-1 stereomikrofon : Slut ME-1 til kameraets mikrofonstik for at optage stereolyd. Brug af en ekstern mikrofon reducerer også chancen for at opfange udstyrsstøj, såsom de lyde, der produceres under videooptagelse, når fokus opnås ved hjælp af autofokus.

 • ME-W1 trådløs mikrofon : En trådløs Bluetooth-mikrofon. Brug ME-W1 til optagelse uden for kameraet.

Trådløse fjernbetjeninger
 • WR-R11a, WR-R10 og WR-T10 trådløse fjernbetjeninger

  • Når en WR-R11a er tilsluttet til den 10-benede fjernterminal, eller når en WR-R10 er forbundet til den 10-benede fjernterminal ved hjælp af en WR-A10 adapter, kan kameraet fjernstyres ved hjælp af en WR-T10 trådløs fjernbetjening controller.

  • WR-R11a og WR-R10 trådløse fjernbetjeninger kan også bruges til at styre radiostyrede flashenheder.

 • WR-1 trådløs fjernbetjening : WR-1 enheder bruges med WR-R11a/WR-R10 eller WR-T10 trådløse fjernbetjeninger eller med andre WR-1 fjernbetjeninger, hvor WR-1 enhederne fungerer som enten sendere eller modtagere. Når en WR-R11a/WR-R10 eller en WR-1 konfigureret som en modtager er forbundet til kameraets ti-benede fjernterminal, kan en anden WR-1 konfigureret som en sender bruges til at tage billeder og fjernjustere kameraindstillinger. Opdater WR-1-firmwaren til den nyeste version (version 1.0.4 eller nyere).

  • Når du bruger en trådløs fjernbetjening med WR-R10, skal du sørge for, at firmwaren til WR-R10 er blevet opdateret til den seneste version (version 3.0 eller nyere). For oplysninger om firmwareopdateringer, se Nikons websted for dit område. Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, når du opdaterer firmwaren til WR-R10 fra versioner før version 2.0 til version 3.0 eller nyere.

Fjernbetjeningsgreb

MC-N10 Remote Grip : Når den er tilsluttet kameraet, kan MC-N10 bruges til opgaver som videooptagelse, fotografering og justering af kameraindstillinger. Den er udstyret med en roset til fastgørelse til tredjeparts kameraudstyr. Med MC-N10 monteret på tredjeparts kameraudstyr via en ARRI-kompatibel rosetadapter, kan du holde motiver i bevægelse i fokus, mens du panorerer kameraet for at spore deres bevægelse, eller bruge dets bekvemt placerede kontroller til at justere indstillinger såsom eksponering og hvidbalance uden at røre ved kameraet.

Opladning af batterier

Kompatible batterier kan oplades ved hjælp af enheder nedenfor.

Batteri

Batterioplader

Oplader AC adapter

MH-33

MH-26a

EN-EL18d

4

4

EN-EL18c

4

4

4

EN-EL18b

4

4

4

EN-EL18a

4

EN-EL18

4

Montering og fjernelse af tilbehørsskobetræk

BS-1 tilbehørssko-dækslet glider ind i skoen som vist. For at fjerne dækslet skal du holde kameraet fast, trykke dækslet ned med en tommelfinger og skubbe det i den viste retning.

HDMI/USB-kabelklemmen

For at forhindre utilsigtet afbrydelse skal du tilslutte den medfølgende klemme til HDMI- eller USB-kabler som vist (bemærk, at klemmen muligvis ikke passer til alle kabler).

 • Illustrationerne viser USB-kablet. Før HDMI-kabler gennem den anden kanal.

 • Hold skærmen i opbevaringspositionen, når du bruger kabelklemmen.

  USB-kabel

  HDMI-kabel og USB-kabel bruges samtidigt

Dækslet til hukommelseskortåbningen

Kameraet har et aftageligt dæksel til hukommelseskortslot.

 • Når du har åbnet dækslet til hukommelseskortslotten, skal du skubbe dækslet til hukommelseskortdækslet i den viste retning, indtil det låser ( q ) og derefter fjerne dækslet fra kameraet ( w ).

 • Pas på ikke at skubbe udløserlåsen til hukommelseskortets dæksel ned igen efter at have fjernet dækslet til hukommelseskortet. Låget kan ikke sættes på igen med låsen sænket.

 • Det indvendige dæksel kan bevæge sig, når udløserlåsen til hukommelseskortportens dæksel er sænket. Hukommelseskortets dæksel kan ikke sættes på igen, når det indvendige dæksel er ude af position. Skub hukommelseskortets dæksellås ned ( q ), og sæt det indre og ydre dæksel tilbage til deres oprindelige positioner ( w ).

  1

  Indvendig betræk

  2

  Yderbetræk

 • Følg nedenstående trin for at sætte dækslet til hukommelseskortslotten på igen.

  • Indsæt det øverste hængsel i det øverste stik på kamerahuset ( q ).

  • Sæt enden af det affjedrede hængsel ( e ) ind i hængselsfatningen ( w ).

  • Hold det nederste hængsel på linje med den nederste sokkel ( r ), og skub hukommelseskortets dækseludløserlås ned, indtil det klikker på plads i sin oprindelige position ( t ).

Kalibrering af batterier

MH-33 batteriopladeren kan registrere, om batterier kræver kalibrering, og kalibrere dem efter behov for at sikre nøjagtigheden af batteriniveauvisningen.

Kalibreringsstatus og fremskridt vises af lamper på batteriopladeren:

1

Opladningslamper

2

Kalibreringslampe

3

Kalibreringsknap

Hvis kalibreringslampen blinker, når et batteri sættes i, skal batteriet kalibreres.

For at starte kalibreringen skal du trykke på kalibreringsknappen i cirka et sekund. Opladningslamperne og kalibreringslampen lyser rødt, mens kalibrering er i gang. Displayet kan læses som følger:

Omtrentlig tid, der er nødvendig for at genkalibrere batteriet

Under 2 timer

2-4 timer

4-6 timer

Over 6 timer

Opladningslamper

2 timer

I (slukket)

K (til)

K (til)

K (til)

4 timer

I (slukket)

I (slukket)

K (til)

K (til)

6 timer

I (slukket)

I (slukket)

I (slukket)

K (til)

Kalibreringslampe

K (til)

K (til)

K (til)

K (til)

Selvom kalibrering anbefales for nøjagtig måling af batteriets ladetilstand, behøver kalibrering ikke at udføres, når kalibreringslampen blinker. Når først den er påbegyndt, kan kalibreringen afbrydes som ønsket.

 • Hvis der ikke trykkes på kalibreringsknappen, mens kalibreringslampen blinker, begynder normal opladning efter ca. ti sekunder.

 • Tryk på kalibreringsknappen igen for at afbryde kalibreringen. Kalibreringen afsluttes, og opladningen begynder.

Når kalibreringen er fuldført, slukkes opladningslamperne og kalibreringslampen, og opladningen begynder med det samme.

Tilslutning af et strømstik og vekselstrømsadapter

Sluk kameraet, før du tilslutter et valgfrit strømstik og AC-adapter.

 1. Fjern BL-7 batterikammerdækslet.

  Løft batterikammerdækslets lås, drej det til åben ( A ) position ( q ), og fjern BL-7 batterikammerdækslet ( w ).

 2. Tilslut EH-6d AC-adapteren til EP-6a strømstikket.

  • Før DC-kablet over strømstikkets kabelføring ( q ), og skub det ned, indtil det er i bunden af åbningen.

  • Sæt DC-stikket i DC IN-stikket ( w ).

 3. Sæt strømstikket i.

  Sæt strømstikket helt ind i batterikammeret som vist.

 4. Lås strømstikket.

  • Drej låsen til den lukkede position ( q ), og fold den ned som vist ( w ).

  • For at forhindre, at strømstikket løsnes under drift, skal du sikre dig, at det er forsvarligt låst.

  • Batteriniveauet vises ikke i kontrolpanelet, mens kameraet får strøm fra AC-adapteren og strømstikket.