Kameraet tilbyder nu Hi-Res Zoom under videooptagelse. Selvom du ikke har et zoomobjektiv, kan du stadig zoome ind på dit motiv uden tab i opløsning ved at vælge [ ON ] for det nyligt tilføjede [ Hi-Res Zoom ]-punkt i videooptagelsesmenuen.

 • Hi-Res Zoom er tilgængelig, når alle følgende betingelser er opfyldt:

  • [ FX ] er valgt for [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i videooptagelsesmenuen,

  • [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ], [ H.265 10-bit (MOV) ], [ H.265 8-bit (MOV) ] eller [ H.264 8-bit (MP4) ] er valgt for [ Videofiltype ] i videooptagelsesmenuen, og

  • en billedstørrelse og hastighed på fra [ 3840×2160; 30p ] til [ 3840×2160; 24p ] eller fra [ 1920×1080; 120p ] til [ 1920×1080; 24p ] er valgt for [ Frame size/frame rate ] i videooptagelsesmenuen.

 • Et H ikon vises på displayet, når Hi-Res Zoom er aktiveret. Zoompositionen vises med en bjælke, når du zoomer ind eller ud.

 • For at zoome ind eller ud under optagelse skal du trykke på 4 eller 2 eller bruge knapper, som [ Hi-Res Zoom + ] og [ Hi-Res Zoom − ] er blevet tildelt via brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ]. Du kan zoome ind til maksimalt 2,0×.

 • Zoomkontrol til Hi-Res Zoom kan tildeles kameraet [ Fn1-knap ] og [ Fn2-knap ], til objektivets Fn-ring via [ Lens Fn-ring (med uret) ] og [ Lens Fn-ring (mod uret) ] og via [ Linsekontrolring ] til linsekontrolring.

  • Når Hi-Res Zoom er tildelt til [ Fn1-knap ], [ Fn2-knap ], [ Lens Fn-ring (med uret) ] eller [ Lens Fn-ring (mod uret) ], kan zoomhastigheden styres ved hjælp af brugerdefineret indstilling g8 [ Hi- Res Zoomhastighed ], som giver mulighed for at vælge mellem [ Langsommere ], [ Standard ] og [ Hurtigere ].

  • Når Hi-Res Zoom er tildelt til [ Lens control ring ], kan kontrolringeresponsen justeres ved hjælp af brugerdefineret indstilling f10 [ Control ring response ].

  • I stedet for at bruge kontrolringen kan brugere af kompatible objektiver bruge fokusringen til Hi-Res Zoom ved at vælge [ ON ] for brugerdefineret indstilling f11 [ Skift fokus/kontrolring roller ].

 • Begrænsninger gælder for nogle kamerafunktioner, mens Hi-Res Zoom er aktiveret; især ved at aktivere Hi-Res Zoom:

  • retter [ Elektronisk VR ] i videooptagelsesmenuen ved [ OFF ], og

  • indstiller AF-områdetilstanden til [ Wide-area AF (L) ] (fokusområdet vises ikke).