Denne funktion bruges til at låse flashudladning for valgfri CLS-kompatible flashenheder, så du kan tage flere billeder eller omkomponere billeder uden at ændre flashniveauet. Dit motiv behøver ikke at være i midten af billedet, hvilket giver dig mere frihed, når du komponerer billeder.

 • Flashoutput justeres automatisk for eventuelle ændringer i ISO-følsomhed og blænde.

 1. Tildel [ FV-lås ] til en kontrol ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ].
 2. Monter en flashenhed, der understøtter FV-lås, på kameraets tilbehørssko.

 3. Tænd for flashenheden, og vælg en flashstyringstilstand med TTL eller monitor-forflash q A eller A .

  • Hvis du bruger en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 monteret på kameraets tilbehørssko, skal du vælge [ TTL ] eller [ Auto ekstern flash ] for [ Flash control ] > [ Flash control mode ].

  • For information om andre flashenheder, se dokumentationen, der fulgte med enheden.

 4. Fokus.

  Placer motivet i midten af billedet, og tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

 5. Lås blitzniveauet.

  • Efter at have bekræftet, at flash-klar-indikatoren ( c ) vises i optagedisplayet, skal du trykke på [ FV-lås ]-kontrollen; flashenheden udsender en monitor-forflash for at bestemme det passende flashniveau.

  • Flashoutput låses, og et FV-låsikon ( r ) vises på optagedisplayet.

 6. Komponer billedet igen.
 7. Tryk udløserknappen helt ned for at optage.

  Hvis det ønskes, kan der tages yderligere billeder uden at udløse FV-låsen. Gentag trin 6 til 7 for at tage yderligere billeder.

 8. Frigør FV-låsen.

  Tryk på knappen [ FV-lås ] for at udløse FV-låsen og bekræfte, at FV-lås-ikonet ( r ) ikke længere vises på optagedisplayet.