Billeder kan beskyttes for at forhindre, at de slettes ved et uheld. Beskyttede billeder vil dog blive slettet, når hukommelseskortet formateres ( Formater hukommelseskort ).

  1. Vælg et billede.

    • Vis billedet i fuldskærmsvisning eller afspilningszoom.

    • Alternativt kan du fremhæve billedet i miniaturelisten ved hjælp af multivælgeren.

  2. Tryk på knappen g ( Fn4 ).
    • Beskyttede billeder er markeret med et P -ikon.

    • For at fjerne beskyttelsen skal du vise billedet eller fremhæve det i miniaturelisten og trykke på g ( Fn4 ) igen.

Stemmememoer

Beskyttelse af billeder beskytter også alle stemmememoer, der er optaget med billederne. Stemmememoer kan ikke beskyttes separat.

Forsigtig: Upload af beskyttede billeder via FTP

Kopierne på FTP-serveren vil ikke være beskyttet, selvom originalerne er det. Mærkninger kan tilføjes ved hjælp af vurderinger.

Fjernelse af beskyttelse fra alle billeder

For at fjerne beskyttelsen fra alle billeder i den eller de mapper, der aktuelt er valgt til [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen, skal du trykke på knapperne g ( Fn4 ) og O ( Q ) i ca. to sekunder under afspilning.