For at se opsætningsmenuen skal du vælge fanen B i kameramenuerne.

Opsætningsmenuen indeholder følgende punkter:

Vare

0

[ Formater hukommelseskort ]

Formater hukommelseskort

[ Sprog ]

Sprog

[ Tidszone og dato ]

Tidszone og dato

[ Skærmens lysstyrke ]

Overvåg lysstyrke

[ Overvåg farvebalance ]

Overvåg farvebalance

[ Søgerlysstyrke ]

Søgerens lysstyrke

[ Søger farvebalance ]

Søger farvebalance

[ Finder visningsstørrelse (foto Lv) ]

Finder Skærmstørrelse (Foto Lv)

[ Begræns valg af skærmtilstand ]

Begræns valg af skærmtilstand

[ Automatisk drej infovisning ]

Auto Roter Info Display

[ AF finjusteringsmuligheder ]

AF-finjusteringsmuligheder

[ Ikke-CPU objektiv data ]

Ikke-CPU-objektivdata

[ Gem fokusposition ]

Gem fokusposition

[ Automatisk temperaturafbrydelse ]

Automatisk temperaturudkobling

[ Sensorskjoldadfærd ved slukning ]

Sensorskjoldadfærd ved slukning

[ Rens billedsensor ]

Ren billedsensor

[ Image Dust Off ref foto ]

Image Dust Off Ref Foto

[ Pixel mapping ]

Pixel Mapping

[ Billedkommentar ]

Billedkommentar

[ Oplysninger om ophavsret ]

Oplysninger om ophavsret

[ IPTC ]

IPTC

[ Valgmuligheder for stemmememo ]

Indstillinger for stemmememo

[ Kameralyde ]

Kameralyde

[ Lydløs tilstand ]

Lydløs

[ Berøringskontroller ]

Tryk på kontrolelementer

[ HDMI ]

HDMI

[ USB-forbindelsesprioritet ]

USB-forbindelsesprioritet

[ Placeringsdata (indbygget) ]

Placeringsdata (indbygget)

[ Trådløs fjernbetjening (WR) muligheder ]

Muligheder for trådløs fjernbetjening (WR).

[ Tildel fjernbetjening (WR) Fn-knap ]

Tildel Fn-knap til fjernbetjening (WR).

[ Overensstemmelsesmærkning ]

Overensstemmelsesmærkning

[ Batterioplysninger ]

Batteri info

[ USB strømforsyning ]

USB strømforsyning

[ Energibesparelse (fototilstand) ]

Energibesparelse (fototilstand)

[ Slot tom udløserlås ]

Slot Tom Udløser Lås

[ Gem/indlæs menuindstillinger ]

Gem/indlæs menuindstillinger

[ Nulstil alle indstillinger ]

Nulstil alle indstillinger

[ Firmwareversion ]

Firmware version

Se også

"Setup Menu Defaults" ( Setup Menu Defaults )