Justering af billedområdeindstillinger

Ved standardindstillinger kan billedområde vælges ved at holde Fn2- knappen nede og dreje et kommandohjul.

  • Indstillinger for billedområde kan vises ved at vælge [ Billedområde ] i fotooptagelsesmenuen.

Vælg billedområde

Vælg billedområdet. Følgende muligheder er tilgængelige:

Mulighed

Beskrivelse

c

[ FX (36×24) ]

Optag billeder i FX-format med en synsvinkel svarende til et 35 mm-format kamera.

a

[ DX (24×16) ]

Billeder optages i DX-format. For at beregne objektivets omtrentlige brændvidde i 35 mm-format skal du gange med 1,5.

  • Valg af billedområde er fastsat til [ DX (24×16) ], når et DX-objektiv er monteret.

m

[ 1:1 (24×24) ]

Billeder optages med et billedformat på 1:1.

Z

[ 16:9 (36×20) ]

Billeder optages med et billedformat på 16:9.

1

FX (36×24)

2

DX (24×16)

3

1:1 (24×24)

4

16:9 (36×20)

DX Crop Alert

Hvis [ ON ] er valgt for denne mulighed i kameramenuerne, vil billedområdeikonet i optagedisplayet blinke, når DX (24×16) er valgt.

Justering af billedkvalitet

Vælg den billedkvalitetsindstilling, der bruges, når fotografier optages.

Valg af en billedkvalitetsindstilling

Hold T -knappen nede, og drej hovedkommandohjulet.

Fotooptagelsesmenuen [ Billedkvalitet ] Valgmulighed

Billedkvaliteten kan også justeres ved hjælp af punktet [ Billedkvalitet ] i fotooptagelsesmenuen.

Mulighed

Beskrivelse

[ RAW + JPEG fin m ]

Optag to kopier af hvert foto: et NEF (RAW)-billede og en JPEG-kopi.

  • For JPEG-kopien kan du vælge mellem muligheder, der prioriterer billedkvalitet eller filstørrelse. Vælg muligheder med en stjerne (" m ") for at maksimere billedkvaliteten. Vælg indstillinger uden en stjerne (" m ") for at sikre, at JPEG-kopierne alle har mere eller mindre samme filstørrelse.

  • Kun JPEG-kopien vises under afspilning. Hvis der kun var sat ét hukommelseskort i kameraet, da billederne blev optaget, kan NEF (RAW)-kopierne kun ses på en computer.

  • Hvis billedet blev optaget med kun ét hukommelseskort isat eller med [ Overflow ] eller [ Backup ] valgt for [ Rolle spillet af kort i slot 2 ] og to hukommelseskort isat, vil sletning af JPEG-kopien på kameraet også slette NEF ( RAW) billede.

[ RAW + JPEG fint ]

[ RAW + JPEG normal m ]

[ RAW + JPEG normal ]

[ RAW + JPEG basic m ]

[ RAW + JPEG basic ]

[ RAW ]

Optag billeder i NEF (RAW)-format.

[ JPEG fint m ]

Optag billeder i JPEG-format. ”Fin” giver billeder i højere kvalitet end ”normal” og ”normal” billeder i højere kvalitet end ”basis”.

  • Vælg muligheder med en stjerne (" m ") for at maksimere billedkvaliteten. Vælg indstillinger uden en stjerne (" m ") for at sikre, at JPEG-kopierne alle har mere eller mindre samme filstørrelse.

[ JPEG fint ]

[ JPEG normal m ]

[ JPEG normal ]

[ JPEG basic m ]

[ JPEG basic ]

NEF (RAW)
  • NEF (RAW) filer har filtypenavnet "*.nef".

  • Processen med at konvertere NEF (RAW)-billeder til andre meget bærbare formater, såsom JPEG, omtales som "NEF (RAW)-behandling". Under denne proces kan Picture Controls og indstillinger, såsom eksponeringskompensation og hvidbalance, frit justeres.

  • Selve RAW-dataene påvirkes ikke af NEF-behandling (RAW), og deres kvalitet forbliver intakt, selvom billederne behandles flere gange med forskellige indstillinger.

  • NEF (RAW)-behandling kan udføres ved hjælp af [ Retouchering ] > [ RAW-behandling (aktuelt billede) ] eller [ RAW-behandling (flere billeder) ] i afspilningsmenuen i eller på en computer ved hjælp af Nikons NX Studio-software. NX Studio er tilgængeligt gratis fra Nikon Download Center.

"NEF (RAW) + JPEG"

Hvis [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] er valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ], vil NEF (RAW) kopierne blive optaget på kortet i Slot 1 og JPEG kopierne til kortet i Slot 2 (Rolle Spillet med kort i plads 2 ).

Valg af billedstørrelse

Vælg en størrelse til nye JPEG-billeder. Størrelsen for JPEG-billeder kan vælges fra [ Large ], [ Medium ] og [ Small ].

Valg af billedstørrelse

Hold T -knappen nede, og drej underkommandohjulet.

Menuen Fotooptagelse [ Billedstørrelse ]

Billedstørrelsen kan også justeres ved hjælp af punktet [ Billedstørrelse ] i fotooptagelsesmenuen.

Antallet af pixels i billedet varierer med den valgte indstilling for billedområde ( Justering af billedområdeindstillinger).

Billedområde

Billedestørrelse

Størrelse ved udskrivning ved 300 dpi

[ FX (36×24) ]

Stor (8256 × 5504 pixels)

Ca. 69,9 × 46,6 cm/27,5 × 18,3 tommer.

Medium (6192 × 4128 pixels)

Ca. 52,4 × 35,0 cm/20,6 × 13,8 tommer.

Lille (4128 × 2752 pixels)

Ca. 35,0 × 23,3 cm/13,8 × 9,2 tommer.

[ DX (24×16) ]

Stor (5392 × 3592 pixels)

Ca. 45,7 × 30,4 cm/18,0 × 12,0 tommer.

Medium (4032 × 2688 pixels)

Ca. 34,1 × 22,8 cm/13,4 × 9,0 tommer.

Lille (2688 × 1792 pixels)

Ca. 22,8 × 15,2 cm/9,0 × 6,0 tommer.

[ 1:1 (24×24) ]

Stor (5504 × 5504 pixels)

Ca. 46,6 × 46,6 cm/18,3 × 18,3 tommer.

Medium (4128 × 4128 pixels)

Ca. 35,0 × 35,0 cm/13,8 × 13,8 tommer.

Lille (2752 × 2752 pixels)

Ca. 23,3 × 23,3 cm/9,2 × 9,2 tommer.

[ 16:9 (36×20) ]

Stor (8256 × 4640 pixels)

Ca. 69,9 × 39,3 cm/27,5 × 15,5 tommer.

Medium (6192 × 3480 pixels)

Ca. 52,4 × 29,5 cm/20,6 × 11,6 tommer.

Lille (4128 × 2320 pixels)

Ca. 35,0 × 19,6 cm/13,8 × 7,7 tommer.

Udskriftsstørrelse

Udskriftsstørrelse i tommer svarer til billedstørrelse i pixels divideret med printeropløsning i punkter pr. tomme (dpi; 1 tomme = 2,54 cm).