De grundlæggende trin involveret i at optage videoer er beskrevet nedenfor.

 1. Vælg videotilstand ved at dreje foto-/videovælgeren til 1 .

  Bemærk, at valgfri flashenheder ikke kan bruges, når kameraet er i videotilstand.

 2. Tryk på videooptageknappen for at starte optagelsen.
  • En optageindikator vil blive vist, og kanterne på optagedisplayet bliver røde. Displayet viser også den resterende tid, eller med andre ord den omtrentlige mængde af nye optagelser, der kan optages på hukommelseskortet.

   1

   Optagelsesindikator

   2

   Videooptagelsestid (længde af optaget optagelse)

   3

   Resterende tid

   4

   Optagelsesindikator (rød kant)

  • Kameraet kan omfokuseres under optagelse ved at trykke på AF-ON- knappen.

  • Lyden optages via videomikrofonen. Tildæk ikke videomikrofonen under optagelse.

  • Du kan også fokusere ved at trykke på dit motiv på skærmen.

 3. Tryk på videooptageknappen igen for at afslutte optagelsen.

Hukommelseskortets adgangslampe

Hukommelseskortets adgangslampe lyser, mens videoen optages. Fjern ikke hukommelseskortet eller batteriet.

0 -ikonet

Et 0 -ikon angiver, at videoer ikke kan optages.

Forsigtig: Optagelse af videoer
 • Videooptagelse afsluttes automatisk, hvis:

  • den maksimale længde er nået,

  • batteriet er opbrugt,

  • du vælger en anden optagetilstand,

  • du skifter tilstand ved hjælp af foto-/videovælgeren,

  • linsen fjernes, eller

  • kameraets interne temperatur stiger.

 • Lyde fra kameraet kan være hørbare i optagelser:

  • under autofokus,

  • under vibrationsreduktion, eller

  • når strømblænde bruges.

Advarsler om høje temperaturer

Under videooptagelse kan kameraet eller hukommelseskortene blive varme, og en advarsel om høj temperatur eller en advarsel om høj temperatur på hukommelseskortet vises muligvis i optagedisplayet. Vent til kameraet er afkølet, og advarslerne forsvinder fra displayet, før du håndterer kameraet, batteriet eller hukommelseskortene.

Forsigtig: Fotografering og videooptagelse
 • Du bemærker muligvis følgende på optagedisplayet. Disse fænomener vil også være synlige på alle fotos eller optagelser optaget med kameraet:

  • flimren eller bånd i scener oplyst af kilder som fluorescerende lamper, kviksølvdampe eller natriumlamper,

  • forvrængning under bevægelse (enkelte motiver, såsom tog eller biler, der bevæger sig med høj hastighed gennem rammen, kan blive forvrænget, eller hele billedet kan forekomme forvrænget, når kameraet panoreres vandret)

  • takkede kanter, farvekanter, moiré eller lyse pletter,

  • lyse områder eller bånd i scener, der er oplyst af blinkende tegn og andre intermitterende lyskilder, eller når motivet kortvarigt belyses af en stroboskop eller anden lys, øjeblikkelig lyskilde, eller

  • flimmer, når strømblænden bruges under videooptagelse.

 • Bemærk, at støj (lyse pixels, tåge eller linjer med tilfældig afstand) og uventede farver kan forekomme, hvis du bruger X -knappen til at zoome ind på visningen gennem objektivet.

 • Undgå at pege kameraet mod solen eller andre kraftige lyskilder, når du optager. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i beskadigelse af kameraets interne kredsløb.

Brug af displayzoom i videotilstand

X -knappen kan også bruges til at zoome ind på skærmen i videotilstand ( brug af zoom i fototilstand ).

 • Tryk på X under optagelse for at zoome ind 50 %, 100 % (1:1) eller 200 %. For at zoome ud skal du trykke på W ( Q ). Bemærk dog, at 50 % zoom ikke er tilgængelig ved en billedstørrelse på 1920 × 1080.

 • Zoom er ikke tilgængelig under RAW-optagelse ( RAW-video ).

 • Når du ser videoer, kan du zoome ind på det aktuelle billede, når afspilningen er sat på pause.