De grundlæggende trin involveret i at optage videoer er beskrevet nedenfor.

 1. Vælg videotilstand ved at dreje foto-/videovælgeren til 1 .

  Bemærk, at valgfri flashenheder ikke kan bruges, når kameraet er i videotilstand.

 2. Tryk på videooptageknappen for at starte optagelsen.
  • En optagelsesindikator vil blive vist på monitoren. Skærmen viser også den resterende tid, eller med andre ord den omtrentlige mængde af nye optagelser, der kan optages på hukommelseskortet.

   1

   Optagelsesindikator

   2

   Videooptagelsestid (længde af optaget optagelse)

   3

   Resterende tid

  • Kameraet kan omfokuseres under optagelse ved at trykke på AF-ON- knappen.

  • Lyden optages via videomikrofonen. Tildæk ikke videomikrofonen under optagelse.

  • Du kan også fokusere ved at trykke på dit motiv på skærmen.

 3. Tryk på videooptageknappen igen for at afslutte optagelsen.

Hukommelseskortets adgangslampe

Hukommelseskortets adgangslampe lyser, mens videoen optages. Fjern ikke hukommelseskortet eller batteriet.

0 -ikonet

Et 0 -ikon angiver, at videoer ikke kan optages.

Forsigtig: Optagelse af videoer
 • Videooptagelse afsluttes automatisk, hvis:

  • den maksimale længde er nået,

  • du vælger en anden optagetilstand,

  • du skifter tilstand ved hjælp af foto-/videovælgeren, eller

  • linsen fjernes.

 • Lyde fra kameraet kan være hørbare i optagelser:

  • under autofokus,

  • under vibrationsreduktion, eller

  • når strømblænde bruges.

Hukommelseskort advarsel om høj temperatur

Under videooptagelse kan hukommelseskort blive varme, og der vises muligvis en advarsel om høj temperatur i optagedisplayet. Forsøg ikke at fjerne hukommelseskortet; vent i stedet på, at kameraet er afkølet, og advarslen forsvinder fra skærmen.

Forsigtig: Fotografering og videooptagelse
 • Du bemærker muligvis følgende i optagedisplayet. Disse fænomener vil også være synlige på alle fotos eller optagelser optaget med kameraet:

  • flimren eller bånd i scener oplyst af kilder som fluorescerende lamper, kviksølvdampe eller natriumlamper,

  • forvrængning under bevægelse (enkelte motiver, såsom tog eller biler, der bevæger sig med høj hastighed gennem billedet, kan blive forvrænget, eller hele billedet kan forekomme forvrænget, når kameraet panoreres vandret)

  • takkede kanter, farvekanter, moiré eller lyse pletter,

  • lyse områder eller bånd i scener, der er oplyst af blinkende tegn og andre intermitterende lyskilder, eller når motivet kortvarigt belyses af en stroboskop eller anden lys, øjeblikkelig lyskilde, eller

  • flimmer, når strømblænden bruges under videooptagelse.

 • Bemærk, at støj (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) og uventede farver kan forekomme, hvis du bruger X -knappen til at zoome ind på visningen gennem objektivet.

 • Undgå at pege kameraet mod solen eller andre kraftige lyskilder, når du optager. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i beskadigelse af kameraets interne kredsløb.

Brug af zoom i videotilstand

X -knappen kan også bruges til at zoome ind på skærmen i videotilstand ( brug af zoom i fototilstand ).

 • Hvis du trykker på X under optagelse, zoomes displayet ind til et zoomforhold på 1:1 (100%). Tryk på W ( Q ) for at annullere zoom.

 • Når du ser videoer, kan du zoome ind på det aktuelle billede, når afspilningen er sat på pause.