Når kameraerne er forbundet til netværket ved hjælp af [ Tilslut til andre kameraer ] i netværksmenuen, kan urene på alle kameraer i den aktuelle gruppe tilsluttet indstilles til det klokkeslæt og den dato, der rapporteres af masterkameraet. Synkronisering gælder for alle muligheder i opsætningsmenuen [ Tidszone og dato ]-displayet.

 1. Tilslut kameraerne til netværket ved hjælp af [ Tilslut til andre kameraer ] > [ Netværksindstillinger ] i netværksmenuen.

  For mere information, se "Synchronized Release" ( Synchronized Release ).

 2. På masterkameraet skal du vælge [ Tilslut til andre kameraer ], og fremhæv derefter [ Synkroniser dato og klokkeslæt ] og tryk på 2 .
  • Hovedkameraets urindstillinger vil blive vist.

  • [ Synkroniser dato og klokkeslæt ] er ikke tilgængelig på fjernkameraerne.

  • [ Synkroniser dato og klokkeslæt ] vil ikke være tilgængelig, hvis der ikke er tilsluttet et kamera til netværket.

 3. Tryk J

  • Urene på fjernkameraerne vil blive indstillet til den dato og det klokkeslæt, der rapporteres af masterkameraet.

  • En meddelelse vil blive vist, når processen er fuldført.

  • Tryk på J igen for at vende tilbage til [ Forbind til andre kameraer ]-skærmen.