Se dette afsnit for oplysninger om fejl, der involverer trådløse LAN- og Ethernet-forbindelser.

  • For information om Wireless Transmitter Utility, se hjælpeprogrammets onlinehjælp.

Problemer og løsninger

Løsninger på nogle almindelige problemer er angivet nedenfor.

Problem

Løsning

  • Kameraet viser en trådløs fejl.

  • Kameraet viser en TCP/IP-fejl.

  • Kameraet viser en FTP-fejl.

Tilslutningsindstillinger kræver justering. Kontroller indstillingerne for den trådløse router, FTP-server eller værtscomputer, og juster kameraindstillingerne korrekt ( trådløst LAN , trådløst LAN ).

Kontroller evt. fejlkoden. For mere information, se "Fejlkoder" ( Fejlkoder ).

"Opretter forbindelse til computer" fjernes ikke fra kameraets display.

Kontroller firewall-indstillinger ( Firewall-indstillinger , Firewall-indstillinger ).

Kameraet viser meddelelsen "Ethernet-kabel er ikke tilsluttet".

Tilslut et Ethernet-kabel, eller vælg [ OFF ] for [ Kablet LAN ] ( Ethernet-forbindelser , Ethernet , Kablet LAN ).

Kameraet viser fejlen "intet hukommelseskort".

Hukommelseskortet er isat forkert eller slet ikke. Kontroller, at kortet er isat korrekt ( Indsættelse af hukommelseskort ).

Upload afbrydes og genoptages ikke.

Upload genoptages, hvis kameraet slukkes og derefter tændes igen ( Signaltab ).

Forbindelsen er upålidelig.

Hvis kameraet er tilsluttet i infrastrukturtilstand, skal du kontrollere, at routeren er indstillet til en kanal mellem 1 og 8 ( Connect to Computer , Connect to FTP Server ).

Fejlkoder

Følgende meddelelser og fejlkoder kan blive vist, hvis der opstår en fejl, mens kameraet er tilsluttet en FTP-server via Ethernet eller trådløst LAN.

[ Trådløs fejl. ]

Fejlkode

Løsning

Err. 11

Bekræft, at den enhed, du forsøger at oprette forbindelse til, er tændt.

Tjek SSID ( Opret forbindelse til FTP-server ).

Err. 12

Bekræft, at du bruger den korrekte adgangskode til det valgte SSID.

Bekræft, at du bruger den korrekte godkendelsesmetode ( Opret forbindelse til FTP-server ).

Err. 13

Bekræft, at den enhed, du forsøger at oprette forbindelse til, er tændt.

Sluk kameraet og tænd det igen.

Err. 1F

Sluk kameraet og tænd det igen.

[ TCP/IP-fejl. ]

Fejlkode

Løsning

Err. 21

Kontroller, at TCP/IP-adressen og undernetmasken er korrekte ( Opret forbindelse til FTP-server ).

Err. 22

Dubleret TCP/IP-adresse. Vælg en anden adresse ( Opret forbindelse til FTP-server ).

[ PTP/IP-fejl. ]

Fejlkode

Løsning

Err. 41

Sluk kameraet og tænd det igen.

[ FTP-fejl. ]

Fejlkode

Løsning

Err. 31

Kontroller, at FTP-serveradressen er korrekt ( Opret forbindelse til FTP-server ).

Err. 32

Kontroller, at login-navnet og adgangskoden er korrekt ( Opret forbindelse til FTP-server ).

Err. 34

Kontroller, at destinationsmappenavnet er korrekt ( Opret forbindelse til FTP-server ).

Err. 35

Bekræft, at destinationsmappen ikke er skrivebeskyttet.

Err. 36

Tjek DNS ( Opret forbindelse til FTP-server ).

Err. 37

Kontroller firewall-indstillinger ( Firewall-indstillinger ).

Kontroller indstillingerne for PASV-tilstand ( Opret forbindelse til FTP-server ).

Err. 3F

Sluk kameraet og tænd det igen.