[ Altid ] og [ Kun når blitz ikke bruges ] er blevet tilføjet til de tilgængelige muligheder for brugerdefineret indstilling d9 [ Visningstilstand (foto Lv) ] > [ Vis effekter af indstillinger ].

Vare

Beskrivelse

V

[ Vis effekter af indstillinger ]

Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er synlige i optagedisplayet. Hvis du trykker på 2 , når [ Vis effekter af indstillinger ] er fremhævet, vises indstillingerne [ Altid ] og [ Kun når blitz ikke bruges ].

 • [ Altid ]: Effekterne af indstillinger er også synlige, når en flashenhed er tilsluttet og klar til at blive affyret.

  • Denne indstilling anbefales, når displayet bruges til justering af baggrundseksponering.

  • Hovedmotivet kan se mørkt ud på optagedisplayet.

 • [ Kun når flash ikke bruges ]: Skærmens lysstyrke justeres for at gøre det nemt at se (i henhold til [ Juster for nem visning ]), når en flashenhed er monteret og klar til at blive affyret. Effekterne af indstillinger på farver er synlige uanset.

 • Et V -ikon vises på optagedisplayet.

W

[ Juster for nem visning ]

Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er ikke synlige i optagedisplayet. Hvis du trykker på 2 , når [ Juster for nem visning ] er fremhævet, vises valgmulighederne [ Auto ] og [ Brugerdefineret ].

 • [ Auto ]: Farve, lysstyrke og andre indstillinger justeres for at lette visningen under længere tids brug.

 • [ Brugerdefineret ]: Tryk på 2 for at foretage individuelle justeringer af [ Hvidbalance ], [ Indstil billedkontrol ] og [ Brighten shadows ].

  • [ Hvidbalance ]: Vælg mellem [ Vis aktuel indstilling ], [ Auto ] og [ Vælg farvetemperatur ]. Vælg [ Vælg farvetemperatur ] for at vælge farvetemperaturen til optagedisplayet.

  • [ Set Picture Control ]: Vælg mellem [ Preview current setting ] og [ Juster for nem visning ].

  • [ Brighten shadows ]: Vælg, om eller hvor meget kameraet gør skygger (mørke områder) på skærmen lysere; de tilgængelige indstillinger er [ Fra ], [ +1 ], [ +2 ] og [ +3 ]. Jo højere værdi, jo større effekt.

 • Et W -ikon vises på optagedisplayet.