En [ Fokusposition autonulstilling ]-indstilling er blevet tilføjet under [ Fokusskift-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen.

  • Når [ ON ] er valgt, vender fokus tilbage til startpositionen, når alle billederne i den aktuelle sekvens er taget. Dette sparer dig for at skulle genfokusere hver gang, når du fotograferer motiver med samme fokusafstand flere gange i træk.

  • Når [ OFF ] er valgt, forbliver fokus fast på positionen for det sidste billede i sekvensen. Dette giver dig mulighed for at starte fra den seneste fokusposition, når du fotograferer et enkelt motiv over flere på hinanden følgende serier.