Fjernbetjente flashenheder kan styres via optiske signaler fra en valgfri flashenhed, der er monteret på kameraets tilbehørssko og fungerer som en masterflash (optisk AWL). For information om kompatible flashenheder, se "Funktioner tilgængelige med CLS-kompatible flashenheder" ( Funktioner tilgængelige med CLS-kompatible flashenheder ).

 • Hvis den pågældende flashenhed er en SB-5000 eller SB-500, kan indstillingerne justeres fra kameraet. For mere information, se "Brug af optisk AWL med SB-5000 eller SB-500" ( Brug af optisk AWL med SB-5000 eller SB-500 ). Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne for yderligere information.

 • Indstillinger for andre flashenheder skal justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med den pågældende flashenhed.

Brug af optisk AWL med SB-5000 eller SB-500

Monter flashenheden på kameraets tilbehørssko. Vælg [ Optical AWL ] for [ Flash control ] > [ Wireless flash options ] i fotooptagelsesmenuen, og vælg en fjernbetjent flashstyringstilstand (SB-500 understøtter kun [ Group flash ]). Vælg en fjernbetjent flashstyringstilstand, og tag billeder som beskrevet nedenfor.

SB-5000

Når en SB-5000 er monteret på kameraets tilbehørssko, kan indstillingerne for [ Flash control ] også ændres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

Gruppe Flash

Vælg dette punkt, hvis du ønsker at justere indstillingerne separat for flashenhederne i hver gruppe.

 1. C : Vælg [ Gruppeflash ] for [ Flashkontrol ] > [ Fjernflashstyring ].
 2. C : Fremhæv [ Group flash options ] i [ Flash control ]-displayet, og tryk på 2 .
 3. C : Juster blitzeffekten og vælg kanal og flashstyringstilstand.
  • Vælg flashstyringstilstand og blitzniveau for masterflashen og fjernflashenhederne i hver gruppe.

  • Følgende muligheder er tilgængelige:

   Mulighed

   Beskrivelse

   TTL

   i-TTL flash kontrol.

   qEN

   Automatisk blænde. Kun tilgængelig med kompatible flashenheder.

   M

   Vælg blitzniveauet manuelt.

   ––
   (af)

   Fjernenhederne affyrer ikke. [ Komp. ] kan ikke justeres.

  • For [ Channel ] skal du vælge den kanal (1–4), masterblitzen skal bruge til optisk fjernbetjening af flash.

  • Hvis de eksterne flashenheder inkluderer en SB-500, skal du vælge Channel [ 3 ].

 4. f : Vælg en kanal til de eksterne flashenheder.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til den kanal, der er valgt for [ Channel ] i trin 3.

 5. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).

  • Hvis du bruger en SB-500 som hovedblitz, skal du vælge fra gruppe A og B.

  • Der er ingen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges. Det praktiske maksimum er dog tre pr. gruppe, da lyset fra de fjernbetjente flashenheder vil forstyrre ydeevnen, hvis der bruges flere flashenheder.

 6. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.

  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du bruge punktet [ Test flash ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

 7. C / f : Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Flash info

Gruppeblitzindstillinger kan ses ved hjælp af punktet [ Flash info ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

Hurtig trådløs kontrol (kun SB-5000)

Vælg dette punkt for at kontrollere den relative balance mellem de fjernbetjente flashenheder i gruppe A og B og justere flasheffekten for gruppe C. Outputtet for gruppe C justeres manuelt.

 1. C : Vælg [ Hurtig trådløs kontrol ] for [ Flash control ] > [ Remote flash control ].
 2. C : Fremhæv [ Hurtige trådløse kontrolindstillinger ] i [ Flashkontrol ]-displayet, og tryk på 2 .
 3. C : Juster indstillinger for hurtig trådløs kontrol.

  • Vælg balancen mellem gruppe A og B.

  • Juster blitzkompensation for gruppe A og B.

  • Juster indstillinger for gruppe C:

   • Vælg [ M ] for at aktivere eller [ –– ] for at deaktivere enhederne i gruppe C.

   • Når [ M ] er valgt, vil enhederne i gruppe C udløses på den valgte udgang.

  • Vælg kanalen.

   • For [ Channel ] skal du vælge den kanal (1–4), masterflashen skal bruge til optisk fjernbetjening af flash.

   • Hvis de eksterne flashenheder inkluderer en SB-500, skal du vælge Channel [ 3 ].

 4. f : Vælg en kanal til de eksterne flashenheder.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til den kanal, der er valgt for [ Channel ] i trin 3.

 5. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).

  • Der er ingen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges. Det praktiske maksimum er dog tre pr. gruppe, da lyset fra de fjernbetjente flashenheder vil forstyrre ydeevnen, hvis der bruges flere flashenheder.

 6. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne for yderligere information.

  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du bruge punktet [ Test flash ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

 7. C / f : Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Flash info

Indstillinger for hurtig trådløs kontrol kan ses ved hjælp af punktet [ Flash info ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

Gentagelse af fjernbetjening (kun SB-5000)

Flashenhederne udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer.

 1. C : Vælg [ Remote repeating ] for [ Flash control ] > [ Remote flash control ].
 2. C : Fremhæv [ Remote repeating options ] i [ Flash control ]-displayet, og tryk på 2 .
 3. C : Juster indstillinger for fjerngentagelse.

  • Juster "output", "tider" og "frekvens".

  • Aktiver eller deaktiver valgte grupper.

   • Vælg [ ON ] for at aktivere eller [ –– ] for at deaktivere den valgte gruppe.

  • Vælg kanalen.

   • For [ Channel ] skal du vælge den kanal (1–4), masterflashen skal bruge til optisk fjernflashstyring.

   • Hvis de eksterne flashenheder inkluderer en SB-500, skal du vælge Channel [ 3 ].

 4. f : Vælg en kanal til de eksterne flashenheder.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til den kanal, der er valgt for [ Channel ] i trin 3.

 5. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).

  • Der er ingen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges. Det praktiske maksimum er dog tre pr. gruppe, da lyset fra de fjernbetjente flashenheder vil forstyrre ydeevnen, hvis der bruges flere flashenheder.

 6. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.

  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du bruge punktet [ Test flash ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

 7. C / f : Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Optisk AWL
 • Placer sensorvinduerne på fjernflashenhederne for at opfange lyset fra masterblitzen. Særlig forsigtighed er påkrævet, hvis masterflashen er monteret på et håndholdt kamera.

 • Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner fra de fjernbetjente flashenheder ikke kommer ind i kameralinsen (i [ TTL ]-tilstand) eller fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder ([ q A ]-tilstand). Ellers kan lys fra flashenhederne forstyrre eksponeringen.

 • Selv hvis [ -- ] er valgt for [ Master flash ] > [ Mode ], kan master flashen udsende lavintensitets timing flash. Disse blitz kan forekomme på billeder taget på kort afstand. Dette kan forhindres ved at vælge lav ISO-følsomhed eller små blænderåbninger (høje f-tal).

 • Når du har placeret de fjernbetjente flashenheder, skal du tage et testbillede og se resultaterne på kameraets display.

Flash info

Valgmuligheder for fjerngentagelse kan ses ved hjælp af punktet [ Flash info ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].