Hvis du trykker på knappen i under afspilningszoom eller fuldskærms- eller miniatureafspilning, vises i -menuen for afspilningstilstand. Fremhæv elementer, og tryk på J eller 2 for at vælge.

Tryk på i knappen igen for at vende tilbage til afspilning.

Fotos

Mulighed

Beskrivelse

[ Hurtig beskæring ] 1

Gem en kopi af det aktuelle billede, der er beskåret til det område, der er synligt på displayet. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når der vises RGB-histogrammer ( RGB-histogram ).

[ Bedømmelse ]

Bedøm det aktuelle billede ( Bedømme billeder ).

[ Vælg til upload til smartenhed ]

Vælg det aktuelle billede til upload ( Valg af billeder til upload ). Den viste indstilling varierer med den destination, der aktuelt er valgt til upload.

[ Vælg til upload til computer ]

[ Vælg til upload (FTP) ]

[ Vælg alt til computerupload ]

Marker for upload af alle billeder, der opfylder de aktuelle filterkriterier ( filtreret afspilning ).

 • Disse muligheder vises kun, hvis kameraet er tilsluttet en computer eller FTP-server.

 • Videoer på over 4 GB kan ikke vælges til upload.

[ Vælg alle til upload (FTP) ]

[ Filtreret afspilning ]

Vis kun billeder, der matcher valgte kriterier ( filtreret afspilning ).

[ Filtrerede afspilningskriterier ]

Vælg filterkriterier.

[ Optag stemmememo ]

Tilføj et stemmememo til det aktuelle billede ( Optagelse af stemmememoer ).

[ Afspil stemmememo ]

Afspil stemmememo for det aktuelle billede ( Afspilning af stemmememoer ).

[ Retouchering ]

Opret en retoucheret kopi af det aktuelle billede ( Oprettelse af retoucherede kopier ).

[ Hop til kopi på andet kort ]

Hvis det aktuelle billede er et af et par, der er oprettet med [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ] i fotooptagelsen menuen, hvis du vælger denne indstilling, vises kopien på kortet i den anden slot.

[ Vælg slot og mappe ]

Vælg en slot og mappe til afspilning. Fremhæv et slot, og tryk på 2 for at få vist en liste over mapperne på hukommelseskortet i det valgte slot. Du kan derefter fremhæve en mappe og trykke på J for at se de billeder, den indeholder.

[ Beskyt ]

Tilføj beskyttelse til eller fjern beskyttelse fra det aktuelle billede ( Beskyttelse af billeder mod sletning ).

[ Ophæv beskyttelsen af alle ] 2

Fjern beskyttelsen fra alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.

[ IPTC ]

Integrer en valgt IPTC-forudindstilling i det aktuelle foto ( IPTC ).

[ Sammenligning side om side ] 3

Sammenlign retoucherede kopier med originalerne.

[ Diasshow ]

Se et diasshow; det aktuelle billede og alle følgende billeder vises et ad gangen i den optagede rækkefølge ( Visning af diasshow ).

 1. Kun tilgængelig under afspilningszoom.

 2. Ikke tilgængelig under afspilningszoom.

 3. Kun tilgængelig, når en retoucheret kopi (angivet med et p -ikon) eller kildebilledet for en retoucheret kopi er valgt.

[ Sammenligning side om side ]

Vælg [ Sammenligning side om side] for at sammenligne retoucherede kopier med de ikke- retoucherede originaler.

1

Indstillinger, der bruges til at oprette kopi

2

Kilde billede

3

Retoucheret kopi

 • Kildebilledet vises til venstre, den retoucherede kopi til højre.

 • De muligheder, der bruges til at oprette kopien, er angivet øverst på displayet.

 • Tryk på 4 eller 2 for at skifte mellem kildebilledet og den retoucherede kopi.

 • Hvis kopien er en overlejring oprettet af flere kildebilleder, skal du trykke på 1 eller 3 for at se de andre billeder.

 • Hvis kilden er blevet kopieret flere gange, skal du trykke på 1 eller 3 for at se de andre kopier.

 • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på og holde X -knappen nede.

 • Tryk på J for at vende tilbage til afspilning med det fremhævede billede vist i fuld skærm.

 • Tryk på K knappen for at afslutte afspilningen.

 • Kildebilledet vil ikke blive vist, hvis kopien blev oprettet fra et fotografi, der nu er beskyttet.

 • Kildebilledet vil ikke blive vist, hvis kopien blev oprettet ud fra et fotografi, der siden er blevet slettet.

Videoer

Mulighed

Beskrivelse

[ Bedømmelse ]

Bedøm det aktuelle billede ( Bedømme billeder ).

[ Vælg til upload til computer ]

Vælg det aktuelle billede til upload ( Valg af billeder til upload ). Disse muligheder vises kun, hvis kameraet er tilsluttet en computer eller FTP-server.

[ Vælg til upload (FTP) ]

[ Vælg alt til computerupload ]

Markér for upload af alle billeder, der opfylder de aktuelle filterkriterier ( filtreret afspilning ).

 • Disse muligheder vises kun, hvis kameraet er tilsluttet en computer eller FTP-server.

 • Videoer på over 4 GB kan ikke vælges til upload.

[ Vælg alle til upload (FTP) ]

[ Filtreret afspilning ]

Vis kun billeder, der matcher valgte kriterier ( filtreret afspilning ).

[ Filtrerede afspilningskriterier ]

Vælg filterkriterier.

[ Lydstyrkekontrol ]

Juster afspilningslydstyrken.

[ Trim video ]

Trim optagelser fra den aktuelle video, og gem den redigerede kopi i en ny fil ( Redigering af videoer ).

[ Vælg slot og mappe ]

Vælg en slot og mappe til afspilning. Fremhæv et slot, og tryk på 2 for at få vist en liste over mapperne på hukommelseskortet i det valgte slot. Du kan derefter fremhæve en mappe og trykke på J for at se de billeder, den indeholder.

[ Beskyt ]

Tilføj beskyttelse til eller fjern beskyttelse fra det aktuelle billede ( Beskyttelse af billeder mod sletning ).

[ Ophæv beskyttelsen af alle ]

Fjern beskyttelsen fra alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.

[ Diasshow ]

Se et diasshow; det aktuelle billede og alle følgende billeder vises et ad gangen i den optagede rækkefølge ( Visning af diasshow ).

Videoer (afspilning sat på pause)

Mulighed

Beskrivelse

9

[ Trim video ]

Trim uønskede optagelser ( Trimning af videoer ).

4

[ Gem aktuel ramme ]

Gem et valgt billede som et JPEG-stillbillede ( Gemmer det aktuelle billede som et JPEG-stillbillede ).

8

[ Gem fortløbende billeder ]

Gem billederne i en valgt længde af optagelser som en serie af individuelle JPEG-billeder ( Oprettelse af stillbilleder fra en valgt længde af optagelser ).

[ Lydstyrkekontrol ]

Juster afspilningslydstyrken.