Bemærk følgende punkter, når du optager videoer:

 • Hver video kan være op til 125 minutter lang.

 • Hver video, der optages på et kort med en kapacitet på 32 GB eller mindre, vil blive gemt på tværs af maksimalt 8 filer. Hver af disse filer vil maksimalt være på 4 GB. Antallet af filer og længden af hver fil varierer med de valgmuligheder, der er valgt for [ Frame size/frame rate ].

 • Hvis [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] er valgt for [ Video filtype ] i videooptagelsesmenuen, og hukommelseskortet har en kapacitet på 32 GB eller mindre, afsluttes optagelsen automatisk, når filen når 4 GB i størrelse . Videoer optages ikke på tværs af flere filer.

 • Afhængigt af hukommelseskortets skrivehastighed kan optagelsen afsluttes, før den maksimale længde er nået.

 • Video kan ikke optages på XQD-hukommelseskort med en kapacitet på 32 GB eller mindre, når [ N-RAW 12-bit (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] er valgt for [ Videofiltype ] i videooptagelsesmenu.

 • Et 0 -ikon ( 0 -ikonet ) angiver, at videoer ikke kan optages.

 • [ Spotmåling ] er ikke tilgængelig under videooptagelse.

 • Blitzbelysning ( Brug af en blitz på kameraet ) kan ikke bruges.

Videooptagelse: Optagetilstand

De eksponeringsindstillinger, der kan justeres under optagelse, varierer med optagetilstanden:

Mode

Blænde

Lukketid

ISO-følsomhed2

P , S 1

3

EN

4

3

M

4

4

44

 1. Eksponeringskontrol i tilstand S er den samme som i tilstand P .

 2. Den maksimale ISO-følsomhed for videoer optaget med [ ON ] valgt for [ Elektronisk VR ] i videooptagelsesmenuen er ISO 25600.

 3. Den øvre grænse for ISO-følsomhed kan vælges ved hjælp af punktet [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Maksimal følsomhed ] i videooptagelsesmenuen.

 4. Hvis [ ON ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Auto ISO-kontrol (tilstand M) ] i videooptagelsesmenuen, kan den øvre grænse for ISO-følsomhed vælges ved hjælp af [ Maksimal følsomhed ].

Justering af hvidbalance under videooptagelse

Hvidbalancen kan justeres under videooptagelse ved at holde U -knappen nede og dreje et kommandohjul.

Brug af en fast lukkerhastighed

I tilstand M kan lukkerhastigheden indstilles til værdier mellem 1 / 25 s og 1 / 32000 s (den langsomste tilgængelige lukkerhastighed varierer med billedhastigheden).

Trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger

Hvis [ Optag videoer ] er valgt for brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Udløserknap ], kan udløserknapperne på valgfri trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger trykkes halvt ned for at fokusere eller trykkes helt ned for at starte og afslutte videooptagelsen.

Brug af en ekstern mikrofon

Tredjepartsmikrofoner med 3,5 mm mini-jackstik kan bruges til at optage lyd til videoer.

 • Brug [ Mic jack plug-in power ] i videooptagelsesmenuen til at vælge, om strømmen til den eksterne mikrofon leveres af kameraet ( Mic Jack Plug-in Power ).