Tag billeder med en eller flere eksterne flashenheder ved hjælp af trådløs flashstyring (Advanced Wireless Lighting eller AWL). For oplysninger om brug af en flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko, se "Flashfotografering" ( Flashfotografering ).

I hele dette kapitel er operationer, der involverer et tilbehør, der er tilsluttet kameraet, angivet med C , operationer, der involverer fjerntliggende flashenheder med f . For mere information om brug af fjernbetjente flashenheder ( f ), se dokumentationen, der fulgte med flashenheden.

Brug af eksterne flash-enheder

Fjernbetjente flashenheder kan styres via:

  • Radioflashstyring er kun tilgængelig, når en WR-R11a eller WR-R10 er tilsluttet kameraet.