Kameraet er udstyret med to hukommelseskortpladser (plads 1 og 2), hvilket giver mulighed for samtidig brug af to hukommelseskort.

  • Sluk kameraet, før du indsætter eller fjerner hukommelseskort.

  • Hold hukommelseskortet i den viste retning, og skub det lige ind i åbningen, indtil det klikker på plads.

Antal tilbageværende eksponeringer
  • Optagedisplayet og kontrolpanelet viser antallet af billeder, der kan tages med de aktuelle indstillinger.

  • Værdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundrede. For eksempel vises værdier mellem 8000 og 8099 som 8,0 k.

  • Hvis der ikke er isat nogen hukommelseskort, vises en [–E–] -indikator.

Fjernelse af hukommelseskort

Når du har bekræftet, at hukommelseskortets adgangslampe er slukket, skal du slukke for kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortåbningen og trykke kortet ind for at skubbe det ud ( q ). Kortet kan derefter fjernes med hånden ( w ).

Hukommelseskort advarsel om høj temperatur

Som angivet på indersiden af dækslet til hukommelseskortåbningen, kan hukommelseskort, der er sat i kameraet, blive varme. Forsøg ikke at fjerne hukommelseskort, hvis der vises en advarsel om høj temperatur i optagedisplayet; vent i stedet på, at kameraet er afkølet, og advarslen forsvinder fra skærmen.

Slot ikoner

Placeringen af det aktuelle billede vises med et ikon i nederste venstre hjørne af afspilningsdisplayet.