Kameraet er udstyret med to hukommelseskortpladser (plads 1 og 2), hvilket giver mulighed for samtidig brug af to hukommelseskort.

  • Sluk kameraet, før du isætter eller fjerner hukommelseskort.

  • Hold hukommelseskortet i den viste retning, og skub det lige ind i åbningen, indtil det klikker på plads.

Antal tilbageværende eksponeringer
  • Optagedisplayet og kontrolpanelet viser antallet af billeder, der kan tages med de aktuelle indstillinger.

  • Værdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundrede. For eksempel vises værdier mellem 8000 og 8099 som 8,0 k.

  • Hvis der ikke er isat nogen hukommelseskort, vises en [–E–] -indikator.

Slot ikoner

Placeringen af det aktuelle billede vises med et ikon i nederste venstre hjørne af afspilningsdisplayet.

Fjernelse af hukommelseskort

Når du har bekræftet, at hukommelseskortets adgangslampe er slukket, skal du slukke for kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortåbningen og trykke kortet ind for at skubbe det ud ( q ). Kortet kan derefter fjernes med hånden ( w ).

Hukommelseskort advarsel om høj temperatur

Som angivet på etiketten inde i dækslet til hukommelseskortåbningen, kan hukommelseskort blive varme, mens de indsættes i kameraet. Vent på, at eventuelle advarsler om høj temperatur forsvinder fra optagedisplayet, før du håndterer kameraet og hukommelseskortene.