Επιλέξτε μια τράπεζα μενού λήψης ("A" έως "D"). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στο στοιχείο [ Τράπεζα μενού λήψης ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ( Τράπεζα Μενού λήψης ).