Επιλέξτε πώς μετράει η κάμερα την έκθεση σε λειτουργία βίντεο. Το [ Spot metering ] δεν είναι διαθέσιμο στο μενού εγγραφής βίντεο ( Metering ).