Επιλέξτε την ισορροπία λευκού για βίντεο. Επιλέξτε [ Ίδια με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που είναι επιλεγμένη αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες ( Ισορροπία λευκού ).